Podcastserie ‘Minder uren, betere lessen?’: samen leren in PO/VO en de rol van opleiders

Podcastserie ‘Minder uren, betere lessen?’: samen leren in PO/VO en de rol van opleiders

Podcastserie ‘Minder uren, betere lessen?’: samen leren in PO/VO en de rol van opleiders

Ontmoeten: Discussie (30 min)219Ina Cijvat, Hogeschool van Amsterdam, Nederland; Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam, Nederland

Restaurantdi 13:35 - 14:35

Tijdens deze ontmoeting kunnen de deelnemers meedenken over wat de opbrengsten van een podcastserie betekenen voor de rol van opleiders. In deze podcastserie stond de vraag centraal of en hoe het reduceren van het aantal lesuren in het basis- en voortgezet onderwijs kan bijdragen aan beter onderwijs. Het kan ruimte voor gezamenlijke onderwijsontwikkeling voor leraren creëren en daarmee voor het ontwikkelen van kwalitatief betere lessen. Tegelijk betekent minder lestijd van leraren ook minder contacttijd met leerlingen. Dit roept ook allerlei vragen en ideeën op, bijvoorbeeld rond kansengelijkheid en curriculumdruk.

Nu deze podcastserie bijna ten einde is, kunnen we de opbrengsten goed in kaart brengen. De vraag die nu voorligt, is wat het verminderen van lesuren ten faveure van gezamenlijke professionele ontwikkeling in het basis- en voortgezet onderwijs kan opleveren, en wat dit vanuit het oogpunt van samen en levenslang leren zou betekenen voor de opleidingen, en daarmee voor de rol van opleiders.

Tijdens deze workshop delen we de opbrengsten, en willen we graag met de deelnemers hierover in gesprek aan de hand van de vraag: Wat betekent ‘samen levenslang leren/ gezamenlijke onderwijsontwikkeling in het basis- en voortgezet onderwijs’ voor jouw opleiding, en voor jouw rol?

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.