Portretten van innovatieve opleidingspraktijken: een eerste schets

Portretten van innovatieve opleidingspraktijken: een eerste schets

Portretten van innovatieve opleidingspraktijken: een eerste schets

Inspireren: Symposium (60 min)272Ingrid Paalman-Dijkenga, Hogeschool Viaa, Nederland; Frank Crasborn, Fontys Hogeschool, Nederland; Herma Jonker, Hogeschool Windesheim, Nederland; Quinta Kools, Fontys Hogeschool, Nederland

Zaal 7ma 11:25 - 12:25

In het hele land zoeken scholen naar mogelijkheden om het onderwijs beter aan te passen aan het leren en de belangen van leerlingen. Ze vertalen dat elk op een eigen manier naar een praktische uitwerking. In een groeiend aantal netwerken van opleidingsinstituten en scholen samen op zoek naar opleidingsroutes voor leraren die aansluiten bij die veranderingen in de onderwijspraktijk. Het doel van het onderzoek is om in de context van Samen Opleiden meer zicht te krijgen op de dynamiek en uitdagingen van het ontwerpen en uitvoeren van nieuwe opleidingsroutes en de opbrengsten daarvan in termen van beoogd, uitgevoerd en gerealiseerd curriculum. Om deze vragen te beantwoorden worden drie jaar lang verspreid over het land zes innovatieve opleidingsinitiatieven gevolgd en geportretteerd door middel van documentanalyses, story lines en interviews met betrokkenen van de lerarenopleidingen en scholen en met leraren in opleiding. De dataverzameling vindt plaats in het najaar van 2022, 2023 en 2024. Op basis van de onderzoeksgegevens en individuele ‘casusportretten’ worden in elke fase casus overstijgende dilemma’s, uitdagingen en opbrengsten geïnventariseerd en beschreven. In het symposium worden de eerste portretschetsen en resultaten gepresenteerd en besproken.

Regionale samenwerking voor een duurzame onderwijsarbeidsmarkt: Hoe organiseer je huidige en toekomstige vormen van (regionale) netwerken?
Responsief opleiden, Samen vernieuwend opleiden, Vernieuwen in netwerken
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.