Praktijkgericht onderzoek: focus op eigen leraarschap in plaats van onderzoek

Praktijkgericht onderzoek: focus op eigen leraarschap in plaats van onderzoek

Praktijkgericht onderzoek: focus op eigen leraarschap in plaats van onderzoek

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)209Anneke Smits, Hogeschool Windesheim, Nederland

Zaal 11di 10:05 - 11:05

In plaats van het reguliere eindonderzoek en verslag is de PABO (lerarenopleiding basisonderwijs) van Hogeschool Windesheim een alternatief project gestart om de onderzoekende houding van studenten te bevorderen. Aanleiding was onze grondige evaluatie van de uitkomsten van de onderzoeksprojecten in de eindfase van de opleiding en onze bijbehorende aanbevelingen.

Het doel van het alternatieve afstudeerproject was om studenten op te leiden tot reflectieve professionals en hen te stimuleren om vanuit hun onderzoekende houding hun eigen onderwijspraktijk kritisch te onderzoeken en te optimaliseren. Onder leiding van de afstudeercoördinator en met ondersteuning van een onderzoeker begonnen 16 docenten met het begeleiden van zo'n 60 studenten. Gedurende 6 maanden namen studenten deel aan één van de 7 (vak)thematische projecten. Tijdens regelmatige intervisiemomenten en thematische subgroepen redeneerden docenten over hun eigen formatief handelen, de inhoud van de afstudeerprojecten en het leerproces van de studenten. In juni 2022 wordt het project gevalideerd en geëvalueerd. Een voorlopige conclusie is dat docenten worstelen met het loslaten van overtuigingen en vocabulaire rond "onderzoek doen", maar dat de nadruk op inhoud en begrip leidt tot betrokkenheid, enthousiasme, leren en een onderzoekende houding bij de deelnemende leerlingen.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
Leerkrachthandelen, Praktijkgericht onderzoek
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.