Ready, set, go! Samen opleiden ontwikkelen vanaf de start

Ready, set, go! Samen opleiden ontwikkelen vanaf de start

Ready, set, go! Samen opleiden ontwikkelen vanaf de start

Inspireren: Presentatie en spel (30 min)327Ingrid Paalman-Dijkenga, Hogeschool Viaa, Nederland; Linda de Haan, Stichting De Akker, Nederland; Chris Dam, Stichting De Akker, Nederland; Wilke van der Molen, Scope Samen Opleiden & Hogeschool Viaa, Nederland

Zaal 15/16di 11:35 - 12:35

In 2021 trad stichting de Akker toe tot het partnerschap Scope. Scope Samen Opleiden is het samenwerkingsverband van 20 PO-besturen en de Educatieve Academie van Hogeschool Viaa.

Vanaf de start is de ontwikkeling van Samen Opleiden binnen De Akker breed en gezamenlijk opgepakt. Bestuurder, instituutsopleider en schoolopleider stemmen structureel af wat Samen Opleiden betekent voor alle betrokkenen, van bestuurder tot werkplekcoach, van schoolleider tot student.

In dit kader ontwikkelden we een spel dat we gebruiken om met de teams van opleidingsscholen in gesprek te gaan over hun visie op werkplekleren. Dit spel helpt teams om zich bewust te worden van de ontwikkeling van ‘stageschool’ naar ‘opleidingsschool’ en geeft input om visie op werkplekleren op papier te zetten en te vertalen naar beleid.

Het lectoraat Goede Onderwijspraktijken is bij dit proces betrokken door de ‘leermomenten’ te vangen door middel van het doen van kwalitatief, design based onderzoek.

Graag willen we in deze workshop delen wat onze bevindingen zijn tot nu toe. We willen inspireren en in gesprek gaan over de stappen die we nemen om systeemgericht Samen Opleiden vorm te geven en welke rollen van belang zijn. Daarnaast delen en spelen we het spel wat we in dit kader ontwikkelden.

Regionale samenwerking voor een duurzame onderwijsarbeidsmarkt: Hoe organiseer je huidige en toekomstige vormen van (regionale) netwerken?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.