Regionaal netwerk voor het opleiden van leraren in het gespecialiseerd onderwijs

Regionaal netwerk voor het opleiden van leraren in het gespecialiseerd onderwijs

Regionaal netwerk voor het opleiden van leraren in het gespecialiseerd onderwijs

Ontmoeten: Poster pitch (10 min)60Marc Karremans, Pabo Avans, Nederland; Mayke Verhagen, Pabo Avans, Nederland; Joyce Buter, Delta Onderwijs, Nederland; Mart van Poppel, INOS, Nederland; Sanne van Oorschot, KPO, Nederland; Léanne Hartman, Koraal Groep, Nederland; Sebastiaan den Breems, LPS, Nederland

Restaurantdi 11:35 - 12:35

Vanaf 2010 biedt de Pabo het TOPClass-traject aan. Het traject is gericht op goede en zeer gemotiveerde studenten die zich willen specialiseren in de begeleiding van leerlingen met ernstige gedragsproblemen. Deze leerlingen bevinden zich met name binnen de clusters 3 en 4 van het speciaal onderwijs (kinderen met motorische, cognitieve en lichamelijke beperkingen en kinderen met gedragsproblemen) en in het Speciaal Basisonderwijs (SBO).

Het TOPClass-traject heeft als doel dat de deelnemende studenten in staat zijn als startende beroepskracht effectief leerkrachtgedrag te vertonen als het gaat om begeleiding van leerlingen met ernstige gedragsproblemen. Pabo Breda en betrokken besturen gaan ervan uit dat met het TOPClass traject (aankomende) studenten een kans wordt geboden zich kwalitatief te onderscheiden. Betrokken schoolbesturen creëren zo mogelijkheden het docentenbestand op peil te kunnen houden door aankomende leerkrachten via het TOPClass traject aan zich te binden (goede stagefaciliteiten, samen kennis delen en kennis ontwikkelen, vervolgopleidingen faciliteren,etc.). De afgelopen jaren hebben inmiddels vele TOPClassers hun weg gevonden binnen de aangesloten besturen. Alle partijen investeren op deze wijze in de duurzame relatie.

We gaan graag het gesprek aan met collega’s om hen te inspireren in deze wijze van samenwerking met aandacht voor het gespecialiseerd onderwijs.

Regionale samenwerking voor een duurzame onderwijsarbeidsmarkt: Hoe organiseer je huidige en toekomstige vormen van (regionale) netwerken?
Gespecialiseerd Onderwijs, Samen opleiden, TOPClass
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.