Regionale samenwerking in muziekonderwijs voor studenten en het werkveld

Regionale samenwerking in muziekonderwijs voor studenten en het werkveld

Regionale samenwerking in muziekonderwijs voor studenten en het werkveld

Verbeelden: Film (30 min)348Gertrude Pieters, Hogeschool KPZ, Nederland; Johan Sterken, NHL Stenden, Nederland

Zaal 24/25di 11:35 - 12:35

Sinds 2018 werken 4 pabo’s (VIAA, NHL Stenden Hogeschool, Hogeschool Windesheim en Hogeschool KPZ) samen met het ArtEZ Conservatorium te Zwolle, in het kader van de subsidieregeling “Professionalisering Muziekonderwijs Pabo’s” van het Fonds voor Cultuurparticipatie. In deze periode zijn verschillende trajecten in gang gezet waarvan het Symposium ‘Sámen méér muziek’ van 10 juni jongstleden het hoogtepunt en tevens een startpunt was. Er werd die dag namelijk een nieuwe stap gezet in de verduurzaming van onze samenwerking. Dit zal tot uiting komen in de realisatie van een gezamenlijke minor muziek en een Post-HBO opleiding Vakspecialist Muziek, waarbij we de bestaande samenwerking gaan uitbreiden met de Pabo en het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool in Groningen.

Nu de plannen voor het gezamenlijk aanbieden van een minor en Post-HBO opleiding meer gestalte moeten gaan krijgen, wordt het goed samenwerken nog belangrijker. Hoe we dat met zoveel partners voor elkaar gaan krijgen wordt hopelijk zichtbaar in een korte film waarin we laten zien wat er vanaf het startpunt gebeurde, tot het moment van het congres. De film heeft in maart 2023 waarschijnlijk nog een open einde, maar daarnaast genoeg in zich om uiteindelijk tot een Happy End te leiden!

Regionale samenwerking voor een duurzame onderwijsarbeidsmarkt: Hoe organiseer je huidige en toekomstige vormen van (regionale) netwerken?
Interregionale samenwerking, Muziekonderwijs
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.