Responsiviteit in de lerarenopleiding: professionalisering gericht op begeleiding van studenten.

Responsiviteit in de lerarenopleiding: professionalisering gericht op begeleiding van studenten.

Responsiviteit in de lerarenopleiding: professionalisering gericht op begeleiding van studenten.

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)72Anke Creutzberg, Marnix Academie, Nederland; Marjolijn Peltenburg, Marnix Academie, Nederland

Zaal 23di 10:05 - 11:05

Het onderwerp van dit rondetafelgesprek is responsiviteit in de lerarenopleiding. Responsief leerkrachtgedrag is de manier van reageren op of het bijsturen van leerlinggedrag waarbij tegemoet gekomen wordt aan emotionele behoeften van veiligheid en goed contact met leerlingen. Juist in situaties waarin leerlingen storend gedrag vertonen kan het lastig zijn voor leraren-in-opleiding om responsief te blijven. Dit vraagstuk beschouwen we in de context van het Samen Opleiden. We onderzoeken hoe een gedeeld professionaliseringstraject voor schoolopleiders en instituutsopleiders van de Marnix Academie (Pabo) met betrekking tot responsief leerkrachtgedrag kan bijdragen aan leren in co-creatie. In dit ronde tafelgesprek gaan we op basis van een casus in gesprek over hoe een gedeeld professionaliseringstraject voor schoolopleiders en instituutsopleiders kan bijdragen aan meer continuïteit in ervaren begeleiding van leraren-in-opleiding. De opbrengsten worden vastgelegd en gedeeld met de deelnemers van het rondetafelgesprek.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Co-creatie, Responsiviteit, Storend leerlinggedrag
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.