Samen leren en onderzoeken in de onderwijsonderzoekswerkplaatsen van POINT: Hoe dan?!

Samen leren en onderzoeken in de onderwijsonderzoekswerkplaatsen van POINT: Hoe dan?!

Samen leren en onderzoeken in de onderwijsonderzoekswerkplaatsen van POINT: Hoe dan?!

Inspireren: Individuele presentatie (30 min)359Anouke Bakx, Fontys Hogeschool, Nederland; Kim Smeets, Stichting Boom, Nederland

Theaterzaalma 13:25 - 14:25

De afgelopen jaren heeft de kloof tussen theorie en praktijk steeds meer aandacht gekregen. Zowel de wetenschap als de praktijk vinden dat er meer samenwerking nodig is. Onderwijsonderzoekswerkplaatsen zijn een manier om wetenschap en praktijk samen te brengen.

POINT is een onderwijsonderzoekswerkplaats waarin lerarenopleiders, wetenschappers en leraren samenwerken om het onderwijs voor alle leerlingen, in het bijzonder de (hoog)begaafde leerlingen, te verbeteren. Dit doen we door samen wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek te doen. De werkplaatsen dragen bij aan een sterkere onderzoekende houding en sterker onderzoekend vermogen van de leraren en een meer praktijksensitieve houding van de wetenschappers. De lerarenopleiders doen inzichten op die zij mee kunnen nemen in hun praktijk.

De eerste POINT werkplaats startte in 2016 in Tilburg, ondertussen zijn er drie POINT-werkplaatsen in Brabant en zijn we nog niet klaar met groeien. In onze presentatie gaan we in op wat de POINT-werkplaatsen succesvolle professionaliseringsnetwerken maakt. We vertellen hoe we te werk gaan, wat onze sterke punten zijn en waar nog punten van aandacht zijn. Vervolgens wisselen we ook graag met jou uit waar jij sterke punten en punten van aandacht ziet bij POINT en onderwijsonderzoekswerkplaatsen in het algemeen.

Kwaliteit en kenmerken van netwerken: Hoe werkt leren in netwerken? Hoe werken netwerken?
Drie O’s: onderzoek, onderwijs, Onderwijsonderzoekswerkplaats, POINT: Passend Onderwijs Ieder Nieuw Talent
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.