Sámen meer Muziek – … hoe kunnen generalisten en specialisten optimaal met elkaar samenwerken?

Sámen meer Muziek – … hoe kunnen generalisten en specialisten optimaal met elkaar samenwerken?

Sámen meer Muziek - ... hoe kunnen generalisten en specialisten optimaal met elkaar samenwerken?

Ontmoeten: Interactieve presentatie (30 min)292Johan Sterken, NHL Stenden, Nederland

Zaal 15/16di 13:35 - 14:35

Op 10 juni 2022 organiseerden het ArtEZ conservatorium Zwolle samen met de pabo’s van Hogeschool Windesheim, VIAA, KPZ en NHL Stenden Hogeschool het symposium ‘Sámen meer Muziek’. Het was tegelijkertijd de viering van een onze samenwerking in de periode 2018-nu en in een rondetafelgesprek zijn plannen geformuleerd voor de (nabije) toekomst. Dit sluit naadloos aan bij het MuziekOpleidersAkkoord, waaraan alle conservatoria en pabo’s zich gecommitteerd hebben en afspraken hebben geformuleerd tot 2032.

Het muziekonderwijs op de basisscholen staat al geruime tijd in de belangstelling (zie: Méér Muziek in de Klas) en er zijn vele partijen betrokken bij de uitvoering ervan. Door de regeling “Professionalisering Muziekonderwijs Pabo’s” (waaraan alle pabo’s meegedaan hebben) is een duurzame samenwerking gerealiseerd tussen de bovengenoemde partners. Met als zeer aansprekend voorbeeld een online intervisietraject waarbij 16 tweedejaars conservatoriumstudenten (Opleiding Docent Muziek) samenwerken met circa 70 pabostudenten.

In dit rondetafelgesprek willen we ingaan op de aard van de samenwerking (de moeilijkheden en mogelijkheden) en verkennen we hoe betrokkenen hier nóg meer van zouden kunnen profiteren.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.