Samen professionaliseren van startende leraren

Samen professionaliseren van startende leraren

Samen professionaliseren van startende leraren

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)249Maaike Vervoort, Saxion, Nederland; Christine Kemmeren, Saxion, Nederland

Zaal 11ma 11:25 - 12:25

Begeleiding van startende leraren is een urgent thema met het oog op het behoud van leraren voor het beroep. De aansluiting van afstudeer- en inductiefase staat centraal in een NPO-project dat wordt uitgevoerd in de partnerschappen van Hogeschool Saxion. Hiermee wordt het Samen Professionaliseren inhoudelijk vormgegeven.

De deelnemers zijn lerarenopleiders en starterscoaches uit verschillende partnerschappen. Zij vormen samen een professioneel netwerk en ontwerpen kennisobjecten (boundary objects) voor begeleiding van starters. Deze kennisobjecten betreffen vier thema’s: ouderbetrokkenheid, klassenmanagement, onderwijsondersteuningsbehoefte en werkdruk. De bedoeling is dat deze kennisobjecten gebruikt gaan worden door starterscoaches in hun begeleiding van startende leraren.

Dit project volgen we onderzoeksmatig waarbij we focussen op netwerkleren. In de beginfase van het project richten we ons op het leren van de deelnemers aan de ontwerpteams: in hoeverre leidt het werken in een ontwerpteam tot uitbreiding van hun professionele netwerk? Ook kijken we naar de dynamiek binnen het ontwerpteam en hoe de informatie-uitwisseling plaatsvindt voor het ontwerpen van kennisobjecten. In een latere projectfase gaan we na welke impact deze kennisobjecten hebben op de bestaande praktijk van startersbegeleiding.

In dit rondetafelgesprek delen we onze ervaringen en zijn we benieuwd naar ideeën om de kwaliteit van netwerkleren in kaart te brengen.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Inductie, Levenlang leren
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.