Samenwerken aan een duurzame professionalisering van leraren

Samenwerken aan een duurzame professionalisering van leraren

Samenwerken aan een duurzame professionalisering van leraren

Ontmoeten: Discussie (30 min)231Lore Van Melkebeke, KU Leuven, België; Katrien Kempeneers, KU Leuven, België

Zaal 23ma 11:25 - 12:25

De uitdagingen waarmee het onderwijsveld geconfronteerd wordt zijn groot en onvoorspelbaar: er heerst een groot lerarentekort; leraren moeten omgaan met een snel evoluerende onderwijswereld, waarin nieuwe inzichten ontstaan en nieuwe skills nodig zijn. Om deze uitdagingen aan te pakken, bundelen verschillende lerarenopleidingen uit een aantal hoger onderwijsinstellingen in Vlaanderen de krachten. Het netwerk 'de Associatie KU Leuven' bestaat uit 5 hogescholen en in 1 universiteit verspreid over Vlaanderen en Brussel. De lerarenopleidingen uit de Associatie wensen in het Voorsprongfondsproject ‘Duurzaam professionaliseren van leraren’ een fundament te bouwen voor een flexibel en geïntegreerd professionaliseringsaanbod voor leraren. Dit fundament omvat: het ontwikkelen van een bevragingsmethodiek om het aanbod af te stemmen op de noden van leraren; de ontwikkeling van een methodiek om een professionaliseringsplan op te maken; het uittekenen van een professionaliseringscontinuüm en het ontwikkelen van een financieel-organisatorisch model. Het project gaat na wie welke rol op zich kan nemen in het professionaliseringsspectrum: Welke partner is aan zet op welk moment? Kunnen we elkaar versterken in het netwerk? In deze sessie wensen we ervaringen te delen over de samenwerking in netwerken rond het thema professionaliseren. Hoe kunnen we de projecten en de gezamenlijke initiatieven duurzaam verankeren naar de toekomst toe?

Regionale samenwerking voor een duurzame onderwijsarbeidsmarkt: Hoe organiseer je huidige en toekomstige vormen van (regionale) netwerken?
Professionalisering, Regionale samenwerkingsverbanden
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.