Samenwerken, samen leren = motiveren

Samenwerken, samen leren = motiveren

Samenwerken, samen leren = motiveren

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)142Marike ter Maat, Universiteit Twente, Nederland; Chantal Scholten, Universiteit Twente, Nederland

Zaal 26ma 11:25 - 12:25

Voor de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) van de Universiteit Twente hebben wij voor docenten met veel onderwijservaring een Fast Track ontwikkelt. Normaal duurt het BKO-traject 2 tot 3 jaar, maar in onze variant kunnen (ervaren) docenten dit in 3-4 maanden afronden. In deze variant tonen de docenten van het wetenschappelijk onderwijs hun didactische bekwaamheid aan door een PowerPoint voor te bereiden per competentie (met daarin antwoord op de vragen ‘wat, hoe en waarom’), waarna ze deze presenteren aan peers tijdens presentatiesessies. Vervolgens discussiëren zij met elkaar om ervaringen en ideeën uit te wisselen mbt hun onderwijs. Dit proces wordt tijdens een online sessie begeleid door een onderwijskundige (de BKO-begeleider) die oog heeft voor de inhoudelijke kwaliteit en de groep aanspoort op een hoger en abstracter niveau te kijken naar de ontwikkeling van de docent en zichzelf. Tijdens onze presentatie tijdens het VELON congres zullen wij de deelnemers laten ervaren wat de meerwaarde is van het voorbereiden en uitvoeren van een taak, om daarna met elkaar de diepte in te duiken tijdens de discussie met peers, onder begeleiding van een onderwijskundige. Tevens zullen wij onze Fast Track toelichten en de opgedane praktische ervaringen van dit traject delen met de deelnemers.

Kwaliteit en kenmerken van netwerken: Hoe werkt leren in netwerken? Hoe werken netwerken?
Professionalisering
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.