Student als assessor in programmatisch toetsen

Student als assessor in programmatisch toetsen

Student als assessor in programmatisch toetsen

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)266Marlies ter Beek, Hogeschool Windesheim, Nederland; Marike Klomp, Hogeschool Windesheim, Nederland; Alwin Truin, Hogeschool Windesheim, Nederland

Zaal 5di 10:05 - 11:05

In de innovatieve leerweg het Teachers College Windesheim is de inbreng van studenten ten behoeve van het eigen leerproces groot (Ter Beek, 2015). Studenten hebben een prominente rol in het programmatisch toetsen door peer feedback te geven en als assessor onderdeel te zijn van de beoordelingscommissie. Het is uniek dat studenten op deze wijze zeggenschap krijgen in het leerproces van peers. In een authentieke leersituatie worden leraren in opleiding voorbereid op cruciale aspecten van het leraarschap en zorgt zodoende voor een duurzaam effect.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.