Studentveerkracht: Samen met studenten tools ontwikkelen om te gebruiken binnen Samen Opleiden

Studentveerkracht: Samen met studenten tools ontwikkelen om te gebruiken binnen Samen Opleiden

Studentveerkracht: Samen met studenten tools ontwikkelen om te gebruiken binnen Samen Opleiden

Creëren: Workshop (60 min)19Gerbert Sipman, Marnix Academie, Nederland; Roeland van der Ploeg, Marnix Academie, Nederland; Isis van Scheppingen, Marnix Academie, Nederland; Matthijs Sangers, Marnix Academie, Nederland; Thom Kooiman, Marnix Academie, Nederland; Luc Harthoorn, Marnix Academie, Nederland

Zaal 43ma 11:25 - 12:25

Vanuit NPO-gelden is het Lectoraat Samen Opleiden & Professionaliseren van de Marnix Academie een onderzoek gestart waarin door, voor en met studenten tools zijn ontwikkeld die ingezet kunnen worden op momenten dat je veerkracht nodig hebt bij het leren op de opleiding en/of in de praktijk. Veerkracht van (aanstaande) leraren kan burn-outs/stress verminderen en ook uitval voorkomen (Arnup & Bowles, 2016). In een oriëntatiefase is verkend met welke situaties op de opleiding en/of in de stage studenten te maken krijgen die om veerkracht vragen, en welke tools al worden ingezet binnen Samen Opleiden. Naast studenten zijn ook collega's van de Marnix Academie en het aanverwante werkveld bevraagd. In studiejaar 2022-2023 zijn vervolgens op onderzoeksmatige wijze met een klein groepje studenten kansrijke tools gekozen, ontwikkeld, uitgeprobeerd en vormgegeven. De ervaringen van de studenten zijn gevolgd met een reflectie aan de hand van richtvragen per uitgeprobeerde tool en een interview aan het einde van het traject; ook zijn de begeleiders van de studenten bevraagd middels een korte vragenlijst. In de workshop delen we het ontwikkelproces, maar gaan we ook aan de slag met de tools.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Student als partner, Studentveerkracht
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.