TalentKrachtig Netwerkleren: Van en met elkaar leren in de onderwijs-zorg(opleidings)praktijk.

TalentKrachtig Netwerkleren: Van en met elkaar leren in de onderwijs-zorg(opleidings)praktijk.

TalentKrachtig Netwerkleren: Van en met elkaar leren in de onderwijs-zorg(opleidings)praktijk.

Creëren: Workshop (60 min)311Carla Geveke, Hanzehogeschool, Nederland; Marjan van Dijk, Hanzehogeschool, Nederland; Mariska de Peuter, Hanzehogeschool, Nederland

Zaal 13/14ma 14:30 - 15:30

Binnen de leeropdracht Diversiteit in Leren en Gedrag van het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving (Hanzehogeschool Groningen) is het model Netwerkleren dat oorspronkelijk is ontwikkeld door de Open Universiteit doorontwikkeld tot TalentKrachtig Netwerkleren, een vorm om van en met elkaar te leren over leerlingen met een autismespectrumstoornis. De werkwijze, waarbij deelnemers rondom leervragen kennis en ervaringen delen, is verder door ontwikkeld, zodat leerkrachten en jeugdhulpverleners samen hun handelen en interprofessionele samenwerkingsvaardigheden kunnen versterken, zodat zij samen een talentkrachtig integraal aanbod op maat kunnen vormgeven. Tegelijkertijd wordt het Talentkrachtig Netwerkleren in de Pabo van de Hanzehogeschool toegepast in de Minor Gedrag en Leren zodat studenten op een inspirerende wijze elkaars netwerk leren gebruiken om te leren rondom allerlei problematieken gelieerd aan leren en gedrag. Dit programma is samen met NHL Stenden opgezet. Deze workshop heeft tot doel inzichtelijk te maken hoe TalentKrachtig Netwerkleren werkt en hoe het toegepast kan worden als middel om van en met elkaar te leren en hiermee (inter)professionele vaardigheden te ontwikkelen in de opleiding of onderwijs(zorg)praktijk.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Netwerkleren, Talentontwikkeling
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.