Teach what you preach; onderwijsontwikkeling middels complete co-creatie

Teach what you preach; onderwijsontwikkeling middels complete co-creatie

Teach what you preach; onderwijsontwikkeling middels complete co-creatie

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)66Hannah de Boer, Hogeschool Rotterdam, Nederland; Tamara de Vos, Hogeschool Rotterdam, Nederland

Zaal 26di 13:35 - 14:35

Inleiding

Bij de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (LGW) van de Hogeschool Rotterdam was onvrede over het afstudeerprogramma. Studenten konden moeilijk inhoudelijke verbanden leggen tussen en relevantie zien van de afstudeeropdracht en hun (toekomstige) beroep.

Methode

Binnen een Comenius project hebben wij in een complete co-creatie (studenten, docenten en werkveld) het afstudeerprogramma van de LGW geanalyseerd en aangepast. Eén van de uitgangspunten van complete co-creatie is gelijkwaardigheid. Door het inzetten van het diagnostisch instrument van Andriessen hebben wij gekeken naar de vorm en inhoud van het afstuderen.

Resultaten

Inhoudelijk is het afstudeerprogramma in zijn geheel aangepast en in september 2022 is een pilot gestart. Nadien zullen wij, met behulp van hetzelfde netwerk, grondig evalueren en door ontwikkelen. Door het inzetten van een complete co-creatie, waarvan gelijkwaardigheid één van de principes is, is een betekenisvol netwerk opgezet.

Conclusie

Door de onderwijsontwikkeling middels complete co-creatie toe te passen en ons onderzoekend vermogen zelf in te zetten tijdens het project, doorlopen wij een onderzoekscyclus zoals we dat ook van onze studenten verlangen. Het gelijkwaardig waarderen van ieders input, wat één van de uitgangspunten van co-creatie is, is tijdens dit project gelukt. Deze manier van werken is zonder subsidie niet uit te voeren.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
Complete co-creatie, Duurzame onderwijsontwikkeling
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.