Toolkit samen innoveren in een innovatieteam

Toolkit samen innoveren in een innovatieteam

Toolkit samen innoveren in een innovatieteam

Inspireren: Individuele presentatie (30 min)326Anje Ros, Fontys Hogeschool, Nederland; Henderijn Heldens, Fontys Hogeschool, Nederland

Zaal 4di 13:35 - 14:35

De Toolkit Innovatieteams werd ontwikkeld in het lectoraat Goed leraarschap goed leiderschap van Fontys hogeschool Kind en Educatie. De toolkit ondersteunt leernetwerken (innovatieteams) bij het werken aan innovatievraagstukken. De Toolkit is inmiddels in een groot aantal innovatieteams in verschillende settings ingezet. Binnen het Partnerschap opleiden in de School worden de inovatieteams gevormd door leraren, opleiders en studenten en soms schoolleiders rondom het vraagstuk uit de praktijk van de betreffende school. Vraagstukken liepen uiteen van Bewegen en Leren tot Literaire Competenties. Aan de hand van een cyclische ontwerpaanpak wordt een innovatieteams in acht bijeenkomsten door het proces begeleid. Er is aandacht voor verdieping en kennisdeling en voor praktische toepassing in de vorm van een ontwerp van een prototype. Tijdens de sessie laten we de Toolkit zien en delen we ervaringen van de diverse innovatieteams. Ook als onderzoekers leerden we van de innovatieteams. Zo bleek de ondersteuning van het proces een belangrijke sleutel tot succes, maar vergt het delen van de opgedane kennis buiten het innovatieteam nog de nodige aandacht. Dit bleek specifieke competenties te vragen van de deelnemers.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.