Vakleraar ‘in between’: netwerk voor de leraar bij de veranderende rol van de onderwijsprofessional

Vakleraar ‘in between’: netwerk voor de leraar bij de veranderende rol van de onderwijsprofessional

Vakleraar ‘in between’: netwerk voor de leraar bij de veranderende rol van de onderwijsprofessional

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)150Johan Ardui, UC Leuven-Limburg, België; Tobias Frenssen, UC Leuven-Limburg, België; Laura Tamassia, UC Leuven-Limburg, België

Zaal 26di 10:05 - 11:05

In het kader van de complexe problematiek van het lerarentekort en het uitval van jonge leerkrachten waarmee Vlaanderen vandaag geconfronteerd wordt, hebben we een professioneel lerend netwerk gevormd met leerkrachten secundair onderwijs en lerarenopleiders.

In dit netwerk worden spanningen die leerkrachten vandaag ervaren in hun beroep, benoemd. Concrete, herkenbare casussen waar deze spanningen ontstaan, worden binnen het lerend netwerk besproken, samen met manieren om te midden van deze spanningen als vakleerkracht staande te blijven.

De eerste ervaringen binnen het netwerk zijn positief. Het benoemen van de spanningen en het herkennen van situaties waarin deze voorkomen, wordt als positief ervaren door leraren.

Dit lerend netwerk kadert binnen een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeksproject waar lerarenopleiders-onderzoekers binnen het lerend netwerk, de spanningen in het lerarenberoep inventariseren en analyseren. Dit gebeurt aan de hand van semigestructureerde interviews, observaties in de praktijk, documentenstudie en intervisiemomenten.

Het einddoel van het project is om een praktijkgericht instrument te ontwikkelen dat leerkrachten kan helpen om duurzaam in het lerarenberoep te blijven staan. Dit instrument kan ook ingezet worden in de lerarenopleiding.

In de presentatie zullen de ervaringen binnen het netwerk worden gedeeld, alsook de tussentijdse projectresultaten voortgekomen uit de geïnventariseerde spanningen.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.