Van onderzoeker naar beginnende lerarenopleider: professionele ontwikkeling en verschillende actoren

Van onderzoeker naar beginnende lerarenopleider: professionele ontwikkeling en verschillende actoren

Van onderzoeker naar beginnende lerarenopleider: professionele ontwikkeling en verschillende actoren

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)75Kevin Zweeris, ICLON, Nederland; Loes de Jong, Universiteit van Amsterdam, Nederland; Martine van Rijswijk, Universiteit Utrecht, Nederland

Zaal 23ma 11:25 - 12:25

In deze ontmoeting stellen we de invloed van de interactie met mensen in de werkomgeving op de ontwikkeling van beginnende lerarenopleiders centraal. Concreet gaan we daarvoor in een bijeenkomst in gesprek over reflecties van twee beginnende lerarenopleiders die vanuit de wereld van het onderzoek actief zijn geworden als lerarenopleider. We zien deze reflecties als een weerslag van de ontwikkeling als lerarenopleider, die als idiosyncratisch (persoonlijke percepties en verwachtingen zijn uniek), dynamisch (nieuwe ervaringen roepen nieuwe inzichten op) en beladen (nieuwe inzichten kunnen confronterend zijn) getypeerd kan worden. In deze ontmoeting bespreken we de eerste conclusies uit onze analyse van wekelijkse geschreven reflecties van twee beginnende lerarenopleiders. We rapporteren daarbij over ervaringen van (dis)continuïteit en de rol van interactie met actoren en de professionele omgeving bij die ervaringen. We willen hiermee 1) reflecties van deelnemers op deze thematiek stimuleren en 2) een tentatief kader voor het begrijpen van de interacties bij de ontwikkeling van beginnende lerarenopleiders voorleggen.

Loes de Jong is bestuurslid van VOR divisie Leraar & Lerarenopleiding. De VOR divisie Leraar en Lerarenopleiding (L&L) brengt onderzoekers bijeen die hetzij onderzoek doen naar leraren, hun gedrag, cognities, competenties en hun leren en ontwikkeling; hetzij onderzoek doen naar het opleiden van leraren. Dit omvat het opleiden van leraren in opleidingsinstituten, het opleiden in scholen (de werkplek), maar ook onderzoek naar het gedrag, de cognities en het leren en de ontwikkeling van degenen die leraren opleiden.Voor meer informatie: https://www.vorsite.nl/nl/content/divisie-leraar-lerarenopleiding

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
leren in interactie, professionele ontwikkeling
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.