(Van) RAP naar een educatieve regio

(Van) RAP naar een educatieve regio

(Van) RAP naar een educatieve regio

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)304Jorien van Heerde, Hogeschool KPZ, Nederland; Ingrid Lammerse, Hogeschool KPZ, Nederland

Zaal 23ma 14:30 - 15:30

In 2019 ontstond in de regio Zwolle e.o. een samenwerking rondom de aanpak van het lerarentekort (RAL). In 2020 ging de RAL over in de RAP en eind 2023 zullen de activiteiten/middelen van de RAP naar verwachting overgaan in een educatieve regio. Een regio waarin samenwerking plaatsvindt op de domeinen onderwijsarbeidsmarkt, opleiden en onderzoek/kennisdeling en waarbij gewerkt wordt aan het versterken van de aantrekkelijkheid van het onderwijs.

Op dit moment werkt landelijk kwartiermaker Lodewijk Asscher aan een advies voor de wijze waarop regionale samenwerking kan worden versterkt. Daarbij pleiten de sectorraden voor een verbreding van de opgave van de partnerschappen Samen Opleiden en Professionaliseren met onderzoek/kennisdeling en arbeidsmarktvraagstukken.

Vanuit de eerste gesprekken met schoolbesturen in de regio Zwolle e.o., die in opdracht van de RAP Zwolle e.o. en de Regionale alliantie Oost Werkt gezamenlijk met de partnerschappen worden gevoerd, lijken de schoolbesturen hier positief tegenover te staan. Over wat het betekent voor werkgevers, opleiders en RAP activiteiten wanneer partnerschappen niet enkel verantwoordelijk zijn voor het opleiden van (aspirant) leraren, maar ook een rol krijgen in het beïnvloeden van de onderwijsarbeidsmarkt gaan we gezamenlijk in gesprek. Dit levert ideeën, inspiratie en kennis op die relevant is voor de eigen regio/context.

Regionale samenwerking voor een duurzame onderwijsarbeidsmarkt: Hoe organiseer je huidige en toekomstige vormen van (regionale) netwerken?
Aanpak lerarentekort
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.