Veerkrachtige leraren: begeleiden van de narratieve professionele identiteit van aanstaande leraren

Veerkrachtige leraren: begeleiden van de narratieve professionele identiteit van aanstaande leraren

Veerkrachtige leraren: begeleiden van de narratieve professionele identiteit van aanstaande leraren

Inspireren: Individuele presentatie (30 min)169Marieke Pillen, Hogeschool KPZ, Nederland; Shirine Bousaid, Hogeschool KPZ, Nederland; Lotte Mensink, Hogeschool KPZ, Nederland

Restaurantma 11:25 - 12:25

Het beroep van leraar is complex. Om de uitdagingen die het beroep van leraar met zich meebrengt het hoofd te kunnen bieden is het belangrijk dat leraren veerkrachtig zijn en stevig in hun schoenen staan. De opleiding tot leraar basisonderwijs van hogeschool KPZ leidt studenten daarom op tot veerkrachtige leraren met een stevige narratieve professionele identiteit. Dat doen we in de persoonlijke professionele ontwikkelingslijn (ppo-lijn) waarin studenten in verschillende netwerken reflecteren op hun eigen handelen en in dialoog gaan, om meer zicht krijgen op wie zij zijn en willen worden als leraar. Interne en externe ontwikkelingen hebben geleid tot een herziening van de ppo-lijn. Om inhoudelijk die beslissingen te maken die bijdragen aan de veerkracht en professionele identiteit van aanstaande leraren doet hogeschool KPZ onderzoek naar de behoeften van (oud)-studenten, hogeschooldocenten en het werkveld op dit gebied door hen te vragen naar hun ervaringen met de ppo-lijn.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
curriculumontwikkeling, professionele identiteitsontwikkeling
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.