Verdiepingscursus voor (beginnende) opleiders rekenen-wiskunde

Verdiepingscursus voor (beginnende) opleiders rekenen-wiskunde

Verdiepingscursus voor (beginnende) opleiders rekenen-wiskunde

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)54Marjolein Kool, Hogeschool Utrecht, Nederland; Michiel Veldhuis, Hogeschool IPABO & Marnix Academie, Nederland; Ronald Keijzer, Hogeschool IPABO, Nederland

Zaal 5ma 11:25 - 12:25

Voor het beroep van lerarenopleider rekenen-wiskunde bestaat geen specifieke vooropleiding. Een wiskundedocent heeft genoeg wiskundekennis, maar ontbeert vaak ervaring in, en reken-wiskundige didactische kennis van, het basisonderwijs. Een leraar basisonderwijs kan als ervaringsdeskundige de vakdidactische theorie met de onderwijspraktijk verbinden, maar ontbeert vaak wiskundige kennis of een academische onderzoekende houding. Zo zijn er nog meer verschillen tussen de professionals die beginnen als lerarenopleider rekenen-wiskunde. Alle verschillende achtergronden zijn maar gedeeltelijk toereikend voor het beroep van lerarenopleider rekenen-wiskunde. Dat betekent dat lerarenopleiders zich in hun eerste werkzame jaren op de pabo verder willen ontwikkelen. Daarin voorziet sinds drie jaar de tweejarige 'verdiepingscursus rekenen-wiskunde voor (beginnende) lerarenopleiders', geïnitieerd door drie hogescholen. In deze verdiepingscursus gebruiken we de verschillende achtergronden van de cursisten om het reken-wiskundeonderwijs op de opleiding en in het basisonderwijs te verkennen. Praktijkverkenningen in de lerarenopleiding leiden tot een praktijkonderzoek, waar kleine teams een vraagstuk uit de praktijk van de lerarenopleiding aanpakken.

Tijdens de ronde-tafel-ontmoeting delen we onze overwegingen bij de vormgeving van de cursus en opgedane ervaringen. Deelnemers worden uitgenodigd hun ervaringen en ideeën in te brengen. Daarbij gaat het om de eigen ontwikkeling als opleider en om het delen van ervaringen in het coachen van startende collega’s.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
rekenen-wiskunde
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.