Videocoaching als intervisiemiddel over kwaliteitsvolle interacties in een student-leerkrachtnetwerk

Videocoaching als intervisiemiddel over kwaliteitsvolle interacties in een student-leerkrachtnetwerk

Videocoaching als intervisiemiddel over kwaliteitsvolle interacties in een student-leerkrachtnetwerk

Inspireren: Individuele presentatie (30 min)158Justine Pillaert, VIVES, België

Zaal 13/14ma 11:25 - 12:25

VIVES Hogeschool draagt in haar lerarenopleiding kleuteronderwijs en lager onderwijs samen leren met het werkveld hoog in het vaandel. Daarom wordt al jaren op verschillende manieren ingezet op lerende netwerken en samen opleiden. In een recent project 'Taalsterk de klas in!', gelinkt aan Kleine Kinderen Grote Kansen, zetten studenten en leerkrachten van deelnemende partnerscholen in op kwaliteitsvolle interacties als motor voor taalverwerving.

Door samen aan de slag te gaan met interactiekansen in lessen en activiteiten voor kinderen tussen vier en negen jaar bevorderen studenten en leraren hun interactievaardigheden. Zij blikken tijdens intervisiemomenten terug op die vaardigheden aan de hand van de videocoachingsmethodiek. Door, na inhoudelijke training, interactieve momenten te filmen en samen te bekijken, onstaan diepgaande reflectiemomenten waarbij studenten en leerkrachten van en met elkaar leren. In deze inspiratiesessie stellen we de voorwaarden voor een geslaagde videocoaching met studenten en leerkrachten centraal aan de hand van een concreet en actueel praktijkvoorbeeld dat gelinkt is aan kwaliteitsvolle interacties als motor voor taalverwerving.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Interactievaardigheden, Leerkrachten en studenten basisonderwijs, Videocoaching
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.