Vitale Teach: een video-annotatietool die duurzame feedbackpraktijken faciliteert

Vitale Teach: een video-annotatietool die duurzame feedbackpraktijken faciliteert

Vitale Teach: een video-annotatietool die duurzame feedbackpraktijken faciliteert

Inspireren: Individuele presentatie (30 min)333Karolien Keppens, Universiteit Gent, België; Lisa Herman, Universiteit Gent, België; Ruben Vanderlinde, Universiteit Gent, België

Zaal 13/14ma 11:25 - 12:25

VITAL TEACH is een online video-annotatietool die ontworpen is om Leraren-in-opleiding te ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling als leraar. Via de video-annotatietool krijgen zij feedback op hun lesgeefgedrag met als doel inzicht te verwerven in de eigen manier van lesgeven en de klaspraktijk te optimaliseren.

De VITALE TEACH tool speelt in op de nood om zinvolle feedbackpraktijken voor LIO-studenten te ontwerpen waarbij feedback uit verschillende bronnen (mentoren, stagebegeleiders en medestudenten) in dialoog wordt verwerkt. Hierbij wil het niet enkel de dialoog tussen deze verschillende actoren versterken maar ook de pedagogisch-didactische vaardigheden van LIO’s in de klas bevorderen. Rekening houdende met de specifieke opleidingsdidactische noden van dit diverser wordende studentenpubliek en in het kielzog van de Covid19 pandemie vormt dit een echte uitdaging. Digitale video-annotatie tools en asynchrone videofeedback bieden hiertoe tal van mogelijkheden en voordelen. In de video-annotatietool worden LIO’s, stagebegeleiders en mentoren ondersteund om waardevolle feedback te geven a.d.h.v. een uitgewerkte didactische werkvorm en feedbackmethodiek gebaseerd op het ICALT observatie instrument. De resultaten en output van dit project zijn daarenboven niet alleen relevant voor LIO-studenten maar kunnen ook in vele andere contexten (bv. begeleiding reguliere student-leraren, beginnende leraren,…) en thema’s (bv. diversiteit) geadapteerd en toegepast worden.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Feedback, Lesgeefgedrag
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.