Vormgeven van contextrijk leren voor aanstaande leraren

Vormgeven van contextrijk leren voor aanstaande leraren

Vormgeven van contextrijk leren voor aanstaande leraren

Creëren: Workshop (60 min)334Bob Koster, Fontys Hogeschool, Nederland

Zaal 24/25ma 13:25 - 14:25

Leren op de werkplek wordt een steeds belangrijker onderdeel van het programma dat de aanstaande leraar doorloopt richting volwaardig docentschap (Onstenk, 2018). Op de werkplek is sprake van een rijke context die de aanstaande leraar kan gebruiken voor zijn/haar professionele ontwikkeling (Leeferink, 2016).

Met context wordt de leeromgeving van de student bedoeld op de werkplek (Koster & Stappers, 2019). Scholen verschillen steeds meer van elkaar: er is sprake van mbo scholen, scholen voor voortgezet onderwijs, verschillende afdelingen, eigentijds leren scholen, gymnasia, sportscholen of montessori scholen. Verschillen in eigenheid waarvan aanstaande leraren gebruik kunnen maken (Hammerness & Craig, 2016).

Vragen daarbij zijn: hoe kan de specifieke context van de werkplek in kaart gebracht worden en wat kunnen de aanstaande leraren daar dan specifiek leren?

In de workshop worden de inzichten gedeeld vanuit het onderzoek naar contextrijk leren bij partnerschappen. De deelnemers bespreken een casus waarmee ‘de rijke context in kaart gebracht kan worden’. Daarna worden een aantal handreikingen gepresenteerd hoe aanstaande leraren in hun leren ondersteund kunnen worden bij het gebruik maken van de rijke context van de werkplek. Ten slotte worden de deelnemers uitgenodigd een verbinding te leggen met hun eigen begeleidings- en opleidingspraktijk.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Contextrijk leren, Werkplekleren
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.