Vroege werving van studenten in de RAP; van vo scholier naar lerarenopleiding

Vroege werving van studenten in de RAP; van vo scholier naar lerarenopleiding

Vroege werving van studenten in de RAP; van vo scholier naar lerarenopleiding

Creëren: Workshop (60 min)328Laura Staman, RAP regio Zwolle, Nederland

Zaal 24/25ma 11:25 - 12:25

De afgelopen jaren is in de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) gewerkt aan het terugdringen van het lerarentekort. De RAP regio Zwolle is een samenwerking tussen vier hogescholen, drie mbo’s en ruim 60 schoolbesturen vanuit het po en vo. Vanuit de programmalijn ‘Samen Werven in de regio’ wordt onder andere bewust ingezet op de werving van leerlingen uit het voorgezet onderwijs voor het beroep van leraar of docent. Hiervoor worden verschillende initiatieven ingezet rondom tutoring; hierbij treedt een leerling op als tutor van leerlingen in het primair- of voortgezet onderwijs. Het doel is om deze leerlingen te interesseren voor werken in het onderwijs door hen ervaring op te laten doen met lesgeven en hierdoor een goed beeld van het leraarschap te kunnen vormen. Daarnaast kunnen zijn masterclasses volgen op de hogescholen in de regio. Het doel van deze masterclasses is een goede beeldvorming van de lerarenopleidingen. Door het werken als tutor en het volgen van de masterclasses worden leerlingen geholpen een weloverwogen studie- en beroepskeuze te maken die idealiter ook tot minder uitval in de lerarenopleiding leidt. Deze tutoren zorgen daarnaast voor goede gemotiveerde extra handen in de klas om leerkrachten te ondersteunen.

Regionale samenwerking voor een duurzame onderwijsarbeidsmarkt: Hoe organiseer je huidige en toekomstige vormen van (regionale) netwerken?
regionale samenwerking
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.