Waarderen van informele betekenisvolle leerervaringen op de leerwerkplek met een Reflectie App

Waarderen van informele betekenisvolle leerervaringen op de leerwerkplek met een Reflectie App

Waarderen van informele betekenisvolle leerervaringen op de leerwerkplek met een Reflectie App

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)282Tom Adams, Fontys Hogeschool, Nederland

Zaal 11ma 13:25 - 14:25

Ongepland en informeel leren op de werkplek kan voor aanstaande leraren betekenisvol zijn.

Vanuit het curriculum van de lerarenopleiding wordt met name ingestoken op formeel aangeboden activiteiten en begeleidersrollen op de werkplek, en daarmee laten we potentieel veel liggen. Een manier om hier meer zicht op te krijgen is door het ontwerp en de implementatie van een App, waarmee aanstaande leraren deze ervaringen, aan de hand van reflecties, concreet kunnen beschrijven. Deze App kan aanstaande leraren bijvoorbeeld een keer in de twee weken een bericht sturen met enkele vragen.

De potentiele opbrengsten hiervan kunnen door de aanstaande leraren gebruikt worden om meer procesmatig zich te krijgen op hun leerproces, en legt tegelijkertijd de portfoliovorming van hun werkplekleren (deels) vast. Daarnaast biedt ook het werken met micro-credentials hier een kans: hiermee worden losse onderdelen van een leeruitkomst in kaart gebracht en gewaardeerd. Het werken hiermee geeft opleiders inzichten over betekenisvolle leerervaringen, de verschillende betrokkenen en de context.

Door middel van een Rondetafelgesprek wordt het onderwerp en de ambitie nader toegelicht en verkennen we samen hoe dit te gebruiken is in de praktijk. Daarbij worden deelnemers uitgenodigd om hier in hun praktijk ook mee aan de slag te gaan.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Informeel leren, Reflectie, Werkplekleren
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.