Wat is de betekenis van een responsief curriculum voor lerarenopleiders?

Wat is de betekenis van een responsief curriculum voor lerarenopleiders?

Wat is de betekenis van een responsief curriculum voor lerarenopleiders?

Creëren: Workshop (60 min)181Rieke van Bemmel, Instituut Archimedes & Hogeschool Utrecht, Nederland

Zaal 24/25ma 14:30 - 15:30

Flexibel opleiden van leraren staat volop in de belangstelling bij beleidsmakers en onderwijsprofessionals. In het hoger onderwijs wordt flexibilisering gezien als middel om onderwijs toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor volwassenen en hun deelname aan het hoger onderwijs te vergroten. Voor het flexibel opleiden van toekomstige leraren is een wendbaar curriculum nodig. In onderzoeksliteratuur wordt die wendbaarheid ook wel responsiviteit genoemd. Een responsief curriculum kan gezien worden als een curriculum dat meebeweegt met en anticipeert op veranderingen in de samenleving, verschillende schoolcontexten en diversiteit van studenten.

Bij lerarenopleidingen worden curricula, of delen daarvan, veelal ontworpen in teams waarin docenten van de opleiding participeren. Om inzicht te krijgen in de ontwerpkeuzes die teams en teamleden maken ten aanzien van de drie componenten van een responsief curriclum, is een spel ontwikkeld: Flexplore! In de workshop spelen we het spel, waarmee deelnemers meer inzicht krijgen in hun motieven en keuzes ten aanzien van flexibilisering. Tevens helpt het spel bij het ontwikkelen van gemeenschappelijke taal en krijgen deelnemers zicht op hoe zij responsiviteit in het onderwijsontwerp kunnen vormgeven.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.