Werken en leren verbinden bij de zij-instromer in een breed netwerk.

Werken en leren verbinden bij de zij-instromer in een breed netwerk.

Werken en leren verbinden bij de zij-instromer in een breed netwerk.

Ontmoeten: Rondetafelgesprek (30 min)69Hans Rader, Hogeschool Inholland, Nederland; Emilie Holthuis, Hogeschool Inholland, Nederland

Zaal 26ma 14:30 - 15:30

Het leren van een zij-instromer gebeurt in zijn netwerk van opleiding en school. Werken is leren en leren is werken. In die praktijk moet wat veranderen, daar moeten vraagstukken worden opgelost. Door het verbinden van leren en werken te versterken wordt de opleiding betekenisvol en wordt transfer bevorderd, oftewel de mate waarin lerenden de verworven bekwaamheden tijdens een leertraject ook daadwerkelijk kan toepassen in de eigen praktijk. Hier past geen inhoudsgeoriënteerd curriculum, maar een vraaggestuurd curriculum. Dat vraagt anders denken en anders doen, van de opleiding, het werkveld en de zij-instromer.

Bij Inholland willen we deze ‘studenten’ benaderen als startende professional om samen met hen, in het driehoeknetwerk student-werk-opleiding, op zoek te gaan oplossingen voor hun vraagstukken en waar mogelijk ook aan te sluiten bij de vraagstukken van de eigen school. Maar hoe we dit in het netwerk kunnen vormgeven, gebruikmakend van elkaars sterke kanten, is een zoektocht. In dit rondetafelgesprek presenteren we eerst kort hoe wij aankijken, na literatuuronderzoek, tegen het leren van een professional en welke mogelijke consequenties dit heeft voor een leerpad. Daarna wisselen we uit en gaan in discussie over mogelijke oplossingen, didactieken en hoe deze worden georganiseerd.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Lerende professional, Verbinding, Zij-instromer
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.