Werken met leeruitkomsten en landelijke leeruitkomstgebieden

Werken met leeruitkomsten en landelijke leeruitkomstgebieden

Werken met leeruitkomsten en landelijke leeruitkomstgebieden

Creëren: Workshop (60 min)356Veronique Senne, Hogeschool Leiden, Nederland; Régie Driessen, Opleidingsschool Midden-Brabant, Nederland; Eize Stamhuis, Hogeschool Viaa, Nederland; Mariska Krijgsman, Thomas More School, Nederland; Bernadette Laudy, NHL Stenden, Nederland

Zaal 2ma 14:30 - 15:30

In het kader van het ‘Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen’ zijn verschillende werkgroepen opgestart. Eén werkgroep richt zich op het werken met leeruitkomsten.

In deze workshop worden twee producten van de werkgroep gepresenteerd en toegelicht. De eerste is de ‘Handreiking werken met leeruitkomsten’ met daarin opgenomen het op de website 'leraren voor morgen' gepubliceerde begrippenkader met toelichting en het harmonisatie-instrument. Het tweede product is een concept van de ‘landelijke leeruitkomstgebieden’ als startdocument voor discussie.

De interactieve sessie is ook bedoeld om feedback op te halen op de bruikbaarheid van dit concept.

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?
Flexibilisering, Samen opleiden
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.