Werken met praktijkgemeenschappen – Thomas More Hogeschool, Iselinge Hogeschool, De Kempel

Werken met praktijkgemeenschappen – Thomas More Hogeschool, Iselinge Hogeschool, De Kempel

Werken met praktijkgemeenschappen - Thomas More Hogeschool, Iselinge Hogeschool, De Kempel

Creëren: Workshop (60 min)174Haitska de Visser, RVKO, Nederland; Hester Ijsseling, Thomas More Hogechool, Nederland; Jannette Prins, Thomas More Hogeschool, Nederland; Marjon de Boer-Brugging, Iselinge Hogeschool, Nederland; Sophie Verhoeven, De Kempel, Nederland

Zaal 43ma 13:25 - 14:25

Leraren, lerarenopleiders, pabostudenten en lectoren van Thomas More Hogeschool werken samen in praktijkgemeenschappen. Dit zijn gezelschappen waarin deelnemers met elkaar op onderzoekende wijze in gesprek gaan over praktijkervaringen om vervolgens met hun bevindingen weer de onderwijspraktijk in te gaan. De praktijkgemeenschappen zijn onderling verbonden in lerende netwerken waarbij ook ándere hogescholen, basisscholen en andere organisaties betrokken zijn. De workshop biedt in de vorm van een pop-up praktijkgemeenschap de gelegenheid om zelf te ervaren hoe mensen uit verschillende contexten (basisschool, pabo, lectoraat) met elkaar in gesprek kunnen gaan over ervaringen met samen onderzoeken en leren in netwerken, en wat dat teweeg kan brengen.

Kwaliteit en kenmerken van netwerken: Hoe werkt leren in netwerken? Hoe werken netwerken?
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.