Werken met projecten

Werken met projecten

Werken met projecten

Inspireren: Individuele presentatie (30 min)262Michel van Ingen, Fontys Hogeschool, Nederland; Nanke Dokter, Fontys Hogeschool, Nederland

Zaal 27ma 13:25 - 14:25

In de kwaliteitskring geven studenten van Fontys pabo ’s-Hertogenbosch aan dat ze behoefte hebben aan meer kader en ruimte voor gepersonaliseerd leren. Daarbij leeft de wens bij studenten en docenten dat het op de pabo meer mag bruisen door successen te delen, samen te vieren en plezier te beleven. In de pilot ‘Onderwijs met Impact Ontwerp je Samen’ is ervaren dat het werken met projecten aansluit bij deze wensen en behoeften. In de samenwerking met netwerkorganisatie Ondernemend Onderwijs ’s-Hertogenbosch hebben we ervaren hoe onderwijs en samenleving meer op elkaar aan kan sluiten. Dit wordt bereikt door mensen vanuit organisaties, bedrijven en onderwijs te verbinden en door maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen met elkaar te delen en zo ondernemendheid, innovatie en duurzame ontwikkeling te stimuleren. De onderzoeksgroep van pabodocenten die zich boog over “samenwerking met werkveld en externe partners” gebruikte de ervaringen en schreef een theoretisch onderbouwd advies aan het team. Naar aanleiding daarvan is besloten om ‘Werken met projecten’ als speerpunt van het curriculum te maken. Ondernemend onderwijs is hierbij de spil. De opgedane ervaringen worden ter inspiratie gedeeld op de conferentie.

Regionale samenwerking voor een duurzame onderwijsarbeidsmarkt: Hoe organiseer je huidige en toekomstige vormen van (regionale) netwerken?
Pabo
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.