Zorg dragen in team: studenten, leerkrachten en lerarenopleiders leren van en met elkaar.

Zorg dragen in team: studenten, leerkrachten en lerarenopleiders leren van en met elkaar.

Zorg dragen in team: studenten, leerkrachten en lerarenopleiders leren van en met elkaar.

Inspireren: Individuele presentatie (30 min)97Annelies Aerts, AP Hogeschool, België; Eva Faes, AP Hogeschool, België

Theaterzaaldi 10:05 - 11:05

Studenten en leerlingen stromen in vanuit diverse socio-economische achtergronden waarbij aan leerkrachten gevraagd wordt om iedereen gelijke leerkansen te bieden binnen de brede basiszorg. De brede basiszorg vindt plaats op klasniveau. Hierdoor wordt veel gevraagd van de professionele competenties van leraren (Beijaard, 2019). Uit onderzoek werd aangetoond dat professionele leergemeenschappen de beste plaats zijn om deze kennis en vaardigheden collectief op te bouwen (Vanhoof, 2020). We vinden het dan ook vanzelfsprekend dat onze studenten dit soort netwerkleren meekrijgen vanuit de lerarenopleiding.

In dit inspiratiemoment stellen we het onderzoeksproject Zorg Dragen in Team voor. Daarin onderzoeken we hoe effectief een online leergemeenschap is waarin studenten, leraren en lerarenopleiders samen input krijgen rond bepaalde thema’s die te maken hebben met collective teacher efficacy (Donohoo, 2017) en/of brede en verhoogde zorg.

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?
Brede basiszorg, Collective Teacher Efficacy.
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.