Archief

Deze bijdrage betreft de ervaringen en percepties van 1609 leraren in het po, vo en mbo ten aanzien van hun beroepsbeeld en ontwikkelbehoeften. Op basis van eerder onderzoek, is in focusgroepen gezocht naar duiding van en oplossingsmogelijkheden voor dilemma’s die leraren ervaren en de betekenis...