Programma

Maandag 18 maart 2024
09.00 - 10.00Registratie en ontvangst
10.00 - 10.45Plenaire opening
10.45 - 11.30Keynote presentatie Mart de Kruif
11.30 - 12.00Ochtendpauze
12.00 - 13.00
Parallelsessies 1
13.00 - 14.00Lunchpauze
14.00 - 14.30Parallelsessies 2
14.30 - 14.40
Zaalwissel
14.40 - 15.10Parallelsessies 3
15.10 - 15.40
Middagpauze
15.40 - 16.10Parallelsessies 4
16.10 - 16.20Zaalwissel
16.20 - 17.20Parallelsessies 5

17.20 - 23.00

Festival

Dinsdag 19 maart 2024
08.00 - 09.00Registratie en ontvangst
09.00 - 09.30Plenaire dagopening
09.30 - 09.40Zaalwissel
09.40 - 10.40Parallelsessies 6
10.40 - 11.10Ochtendpauze
11.10 - 12.10Parallelsessies 7
12.10 - 12.20Zaalwissel
12.20 - 12.50Parallelsessies 8
12.50 - 13.50Lunchpauze
13.50 - 14.50Utrechtse Uitblinkers
14.50 - 15.00Zaalwissel
15.00 - 16.00Parallelsessies 9
16.00 - 17.00Borrel

Bezoek de informatiemarkt met:

Boom Hoger Onderwijs

Als kennispartner in het hoger onderwijs levert Boom Hoger Onderwijs een bijdrage aan de ontwikkeling van studenten en docenten van de lerarenopleidingen. Het onderwijs is volop in ontwikkeling en zo ook de studiematerialen. Wij houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en zorgen ervoor dat de studiematerialen zo goed mogelijk aansluiten op de actuele stand van zaken.
De Schrijfvriend
Met een leesbaar handschrift wordt de basis gelegd voor succesvol leren. Daarom ben jij van harte welkom ‘Aan Boord’ bij onze betekenisvolle schrijfmethode. Aan Boord biedt een doorgaande lijn in de ontwikkeling van een goed vormgegeven handschrift van groep 1 t/m 8. Onze praktische aanpak is logisch gekoppeld aan de basisvakken taal- en spelling en rekenen. Want leerlingen die letters en cijfers goed op papier zetten, kunnen hun aandacht richten op de inhoud van wat ze opschrijven. Op die manier maken ze zich de lesstof beter eigen, leren vlot aantekeningen maken en leveren werk dat goed is na te kijken.
EBSCO
EBSCO Information Services (EBSCO) is de toonaangevende leverancier van onder meer studie- en onderzoekscontent, zoektechnologieën en toegangsoplossingen voor academische instellingen, scholen en medische, openbare en overheidsbibliotheken. Het aanbod omvat een breed scala aan bronnen voor lerarenopleidingen, van gerenommeerde wetenschappelijke databanken zoals Education Source™ en ERIC® tot e-books van de beste Nederlandstalige en internationale uitgevers. Bezoekt u onze website voor meer informatie: www.ebsco.nl.
Intertaal
Uitgeverij Intertaal is de afgelopen 60 jaar uitgegroeid tot de toonaangevende uitgeverij voor taalstudieproducten. Het fonds van Uitgeverij Intertaal bestaat uit titels voor de talen Spaans, Frans, Engels, Duits, Italiaans, Portugees en Nederlands voor anderstaligen (NT2)
Intertaal introduceert in 2024 de nieuwe Engelse lesmethode genaamd “Game Changer”, ontwikkeld door Cambridge en passend gemaakt over het Nederlandse onderwijs.
Deze methode helpt tieners kritisch te denken en samen te werken. Met focus op culturele, praktische problemen ontwikkelt deze methode tieners die diversiteit omarmen en veranderingen in gang zetten.
Meer weten? Kom langs en ontdek onze voortgezet onderwijs taalproducten.
IRIS Connect
IRIS Connect is een online platform voor reflectie, kennisdeling en collegiale consultatie. In een beveiligde omgeving leggen leerkrachten eenvoudig video-opnames van hun eigen lessen vast en passen hier zelfreflectie op toe. De video’s kunnen naar eigen inzicht gedeeld worden met collega’s en coaches, waarmee kennisdeling en feedback onder leerkrachten gestimuleerd wordt. Hiermee helpt IRIS Connect bij de professionalisering van het onderwijs: iedere les is een kans om jezelf beter te ontwikkelen.
Uitgeverij Pica
Uitgeverij Pica verzorgt toegankelijke boeken én slimme hulpmiddelen voor het onderwijs, waaronder veelgeprezen titels over gedrag, professionaliseren en oplossingsgericht werken. Veel werkmaterialen en formulieren bij de boeken zijn gratis te downloaden.
Uitgeverij Pica werkt vaak samen met organisaties op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn.
Scorion
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het Platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Scorion
Scorion is een platform voor programmatisch toetsen en werkplekleren. Het digitale portfolio is ontwikkeld in nauwe samenwerking met universiteiten om de ontwikkeling van studenten en professionals te begeleiden. Dit betekent dat alle feedback en waardevolle informatie over het leerproces kan worden vastgelegd in het e-portfolio. Scorion is aanpasbaar aan elk curriculum en onderwijsconcept, of het nu gaat om competenties of Entrustable Professional Activities (EPA’s). De ISO:27001-certificering van het bedrijf garandeert een hoog niveau van gegevensbescherming. Door de wereldwijd groeiende belangstelling voor nieuwe onderwijsconcepten is het gebruik van Scorion binnen en buiten Nederland sterk toegenomen, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika en Duitsland.

SLO

SLO is het landelijk expertisecentrum voor het curriculum. We hebben een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. Het curriculum is een belangrijk fundament voor goed onderwijs. Om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst zetten wij onze kennis en ervaring in voor een doordacht curriculum. We baseren ons hierbij op maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten. Dit doen we in opdracht van OCW en we doen het niet alleen: samen met leraren, schoolleiders en andere partners dragen we bij aan de kwaliteit van het onderwijs.
Stichting School & Veiligheid
Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door het geven van actuele informatie en deskundig advies via de website, trainingen, conferenties en het Adviespunt.
Een veilige school, daar zorg je samen voor!
Leerlingen en studenten hebben een veilige schoolomgeving nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Stichting School & Veiligheid ondersteunt en stimuleert scholen daarbij, met ondersteuning van het ministerie van OCW.
Test-correct
Als lerarenopleiders wil je beschikken over de juiste tools die de leraren kunnen inzetten voor een kwalitatief onderwijsaanbod. Test-Correct biedt de mogelijkheid om zowel summatief als formatief te toetsen. Door leerdoelgericht te toetsen kunnen leerlingen genieten van een persoonlijke benadering, afgestemd op waar ze staan. Met activerende werkvormen als peer feedback betrek je de leerlingen bij het nakijkproces waardoor ze kritisch moeten nadenken over de stof en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Test-Correct zorgt voor een verhoogd leerrendement en scheelt de docent ook nog tot 80% nakijkwerk!
Uitgeverij Coutinho
Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen. We spelen hierbij in op technologische, digitale en didactische ontwikkelingen, zodat docenten en studenten altijd en overal met ons materiaal aan de slag kunnen.
Met onze uitgaven ondersteunen we docenten optimaal bij de voorbereiding en uitvoering van hun lessen. Studenten bieden we hoogwaardig studiemateriaal waarmee ze zich goed kunnen voorbereiden op hun tentamens, onderzoek en de toekomstige praktijk.
Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum
Bij uitgeverij Koninklijke Van Gorcum ontwikkelen wij informatie voor Onderwijs, Jeugdzorg, Zorg & Welzijn, Management & Communicatie en Cultuur & Historie. Digitale producten, boeken of tijdschriften; samen met onze waardevolle auteurs, partners en leveranciers zorgen wij ervoor dat de content in de best passende vorm wordt uitgegeven.