Velon Congres 2020 verplaatst naar 8 & 9 maart 2021

 

Hadden wij in eerste instantie nog de hoop het congres slechts met enkele maanden te hoeven verplaatsen, inmiddels moeten we met de kennis van nu concluderen dat dit een te optimistische gedachte was. We hebben alle mogelijke scenario’s gecheckt en daaruit volgt dat een congres in 2020 helaas niet haalbaar is. We weten hoeveel mensen zich verheugd hebben op dit congres en hoeveel mensen een bijdrage hadden voorbereid; alles stond klaar om te starten. Het mag helaas dit jaar niet zo zijn.

Wij vinden het volledig annuleren van dit congres – gezien alle voorbereidingen – geen optie. Daarom hebben het Velonbestuur en de congrescommissie besloten het volledige programma te verplaatsen naar 8 en 9 maart 2021. Zo doen wij recht aan alle deelnemers die zich verheugd hebben op dit congres en alle sprekers die een bijdrage zouden verzorgen.

Alle deelnemers hebben inmiddels een e-mail ontvangen over de verplaatsing waarin ook een aantal praktische punten zijn opgenomen.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met op met het congressecretariaat.

Velon Congres 2020

8 & 9 maart 2021

Op 8 en 9 maart 2021 komen ruim 800 lerarenopleiders uit Nederland en Vlaanderen samen in Leeuwarden. Het thema Grensverleggend leraren opleiden staat dan centraal in bijdragen die worden ingedeeld in de categorieën Dialoog, Doen of Luisteren.

Het congres wordt georganiseerd door NHL Stenden Hogeschool, Friesland College en Rijksuniversiteit Groningen.

 

Grensverleggend leraren opleiden

Ruim tien jaar geleden leek ons onderwijs muurvast te zitten na een kritisch parlementair onderzoek over vernieuwingen in het onderwijs. Maar, het mag weer! We mogen weer praten over vernieuwing, niet alleen over het onderwijs zelf, maar ook over het stelsel. Het rapport Ruim baan voor leraren van de Onderwijsraad is op veel plekken in en rond het onderwijs en de lerarenopleidingen goed ontvangen. In de kamerbrief Naar een aantrekkelijke onderwijsarbeidsmarkt wordt geopperd loopbaanstappen over de grenzen van het beroep heen makkelijker te maken. Ook worden pilots aangekondigd voor een nieuw bevoegdhedenstelsel en worden lerarenopleidingen uitgenodigd om ‘out-of-the-box’ te denken.

Tijdens het Velon Congres 2020 gaan we verder op het thema van het congres van 2019: opleiden voor de toekomst. We gaan nadrukkelijk in op grenzen verleggen in het opleiden van leraren. Grenzen tussen vakken, tussen bevoegdheden, tussen opleidingen en scholen, én tussen landen en culturen, omdat de wereld in de klas zit. En we gaan het ook hebben over grenzen verleggen op gebieden waarvan de congrescommissie niet eens weet dat daar ook grenzen zijn die belemmerend werken voor goed onderwijs, een aantrekkelijke onderwijsarbeidsmarkt en bloeiende lerarenopleidingen.

 

Tijdens het Velon Congres 2020 werken we het thema Grensverleggend leraren opleiden uit in 4 programmalijnen:

  • Grensverleggend samen opleiden en professionaliseren
  • Grensoverschrijdende professionaliteit
  • Grensverleggend leraren opleiden in een interculturele samenleving
  • Grenzen verleggen

 

Hierbij is aandacht voor praktische invullingen, inspirerende kennisdeling, verdiepende reflecties, onderzoekende verkenningen, etc., met betrekking tot het verleggen van grenzen in werk en opleiding.

Velon
nhl-stenden
friesland college
rijksuniversiteit-groningen-huisstijl-logo
LCB logo nieuw transparant

Het Velon Congres 2020 wordt op verzoek van en in overleg met Velon georganiseerd door
NHL Stenden Hogeschool, Friesland College en Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met het Leids Congres Bureau.