Abstracts

Opleiden voor de Toekomst

 

Als we kinderen en jongeren willen opleiden voor de toekomst, dan moeten we ook leraren opleiden voor de toekomst. Wat de toekomst ons brengt en van ons vraagt weten we niet. Daarom is het van belang dat we leraren opleiden die wendbaar zijn in de zin van ondernemend, onderzoekend en creatief én weerbaar door kritisch denken, (zelf)reflectie, zelfregulering. Leraren met een grote maatschappelijke betrokkenheid die zich actief verhouden tot complexe vraagstukken vanuit de samenleving, leraren die samenwerken met elkaar en met andere professionals. Met elkaar staan we – scholen, lerarenopleidingen, onderzoekers, beleidsmakers, politiek – voor de opdracht om nog meer en nog betere leraren op te leiden voor de toekomst. Een opdracht die van ons allen veel creativiteit en samenwerking vereist en waar het Velon/VELOV Congres 2019 een bijdrage aan zal leveren.

 

Tijdens het Velon/VELOV Congres 2019 werken we het thema Opleiden voor de Toekomst uit in vier programmalijnen:

  • Kwaliteit voor en ín de klas
  • Anders organiseren van onderwijs: wat en hoe
  • Leraren van de toekomst: flexibele professionals
  • Maatschappij van morgen: diversiteit en urban education

 

Hierbij is aandacht voor praktische invullingen, inspirerende kennisdeling, verdiepende reflecties en onderzoekende verkenningen.

 

Uitnodiging Congresbijdragen

Het is niet meer mogelijk om een abstract in te dienen. De commissie en een team van reviewers gaat zich over alle ingediende voorstellen buigen om daar een mooie selectie te maken voor weer een inspirerende invulling van het programma.

 

Klik op de button hieronder voor de volledige uitnodiging.

Uitnodiging congresbijdragen

Tijdspad

Online indienformulier open dinsdag 11 september 2018
Deadline indienen voorstellenwoensdag 31 oktober 2018
Berichtgeving over acceptatiedonderdag 20 december 2018
Deadline inschrijven sprekerszondag 13 januari 2019
Definitieve sessie-indeling op websitedonderdag 21 februari 2019
Velon/VELOV Congres 2019maandag en dinsdag
18 en 19 maart 2019