Presentaties 2023

Hieronder staan de gedeelde presentaties en soms andere documenten van de presentaties die op het Velon Congres 2023 zijn gegeven en zelfs van presentaties die op de tweede dag niet hebben kunnen plaatsvinden omdat de betreffende sprekers Zwolle niet (op tijd) hebben kunnen bereiken vanwege de problemen op het spoor. Nieuw gedeelde presentaties worden zo snel mogelijk toegevoegd.

Je kunt de tabel rangschikken per kolom door op de kop te klikken en je kunt in de lijst zoeken door een nummer, naam of term in het zoekveld rechtsboven in te vullen.

 

Met veel dank aan alle sprekers die hun presentaties hebben gedeeld!

Klik hier voor de teksten van de optredens en interventies door studenten en alumni van ArtEZ.

Programmalijnen (PL)

Programmalijn 1:

Leven lang ontwikkelen in netwerken: Wat leer je in netwerken?

Programmalijn 2: 

Regionale samenwerking voor een duurzame onderwijsarbeidsmarkt: Hoe organiseer je huidige en toekomstige vormen van (regionale) netwerken?

Programmalijn 3: 

Betekenisvol en samen leren door opleiders: Hoe bereid jij je voor op de toekomst?

Programmalijn 4: 

Kwaliteit en kenmerken van netwerken: Hoe werkt leren in netwerken? Hoe werken netwerken?

#

Titel

Spreker(s)

PL

Trefwoorden

Werkvorm

Presentatie

0Doorgaande professionalisering van leraren en de rol van de lerarenopleidingen
Naar een Nationale Aanpak Professionalisering Leraren?
Anne-Fleur Kortekaas, Vrije Universiteit Amsterdam; Marco Snoek, Hogeschool van AmsterdamKeynote Bekijk
0Samen opleiden onderzoeken en professionaliseren in leernetwerkenAnouke Bakx, Fontys Hogeschool; Emmy Vrieling-Teunter, Open UniversiteitKeynote Bekijk
11Het potentieel van vakgroepen secundair onderwijs als professionele leergemeenschappen.Jasja Valckx, Universiteit Gent; Ruben Vanderlinde, Universiteit Gent
4
professionele leergemeenschappen
professionele ontwikkeling
vakgroepen
Inspireren: Individuele presentatie Bekijk
12Duaal Leren in de educatieve masteropleidingen: Vakgroepen als professionele leergemeenschappenJasja Valckx, Universiteit Gent; Ruben Vanderlinde, Universiteit Gent
3
Educatieve masteropleidingen
Werkplekleren
Ontmoeten: Poster pitch Bekijk
19Studentveerkracht: Samen met studenten tools ontwikkelen om te gebruiken binnen Samen OpleidenGerbert Sipman, Marnix Academie; Roeland van der Ploeg, Marnix Academie; Isis van Scheppingen, Marnix Academie; Matthijs Sangers, Marnix Academie; Thom Kooiman, Marnix Academie; Luc Harthoorn, Marnix Academie
1
Student als partner
Studentveerkracht
Creëren: Workshop Bekijk
47Lerarenopleiders en hun rol in opleiden tot onderwijsprofessionals met onderzoekend vermogenColleen Clinton, Hogeschool Inholland; Mascha Enthoven, Hogeschool Inholland Haarlem; Rianne Bosland-Meerding, Hogeschool Inholland Den Haag
3
onderzoekend vermogen
Reflectieve onderwijsprofessional
rol lerarenopleider
Inspireren: Individuele presentatie Bekijk
54Verdiepingscursus voor (beginnende) opleiders rekenen-wiskundeMarjolein Kool, Hogeschool Utrecht; Michiel Veldhuis, Hogeschool IPABO & Marnix Academie; Ronald Keijzer, Hogeschool IPABO
3
rekenen-wiskundeOntmoeten: Rondetafelgesprek Bekijk
55ELWIeR: Onderzoeksnetwerk opleiders rekenen-wiskundeMarjolein Kool, Hogeschool Utrecht; Michiel Veldhuis, Hogeschool IPABO & Marnix Academie; Ronald Keijzer, Hogeschool IPABO
1
rekenen-wiskundeOntmoeten: Rondetafelgesprek Bekijk
60Regionaal netwerk voor het opleiden van leraren in het gespecialiseerd onderwijsMarc Karremans, Pabo Avans; Mayke Verhagen, Pabo Avans; Joyce Buter, Delta Onderwijs; Mart van Poppel, INOS; Sanne van Oorschot, KPO; Léanne Hartman, Koraal Groep; Sebastiaan den Breems, LPS
2
Gespecialiseerd Onderwijs
Samen opleiden
TOPClass
Ontmoeten: Poster pitch Bekijk
Bekijk
62Bijdrage van vakdidactische netwerken aan de kennisontwikkeling van docenten in opleidingHanneke Tuithof, Universiteit Utrecht & Hogeschool Utrecht; Wouter Smets, Karel de Grote Hogeschool
1
curriculumbekwaamheid
vakdidactische kennis
vakdidactische netwerken
Ontmoeten: Rondetafelgesprek Bekijk
66Teach what you preach; onderwijsontwikkeling middels complete co-creatieHannah de Boer, Hogeschool Rotterdam; Tamara de Vos, Hogeschool Rotterdam
3
Complete co-creatie
Duurzame onderwijsontwikkeling
Ontmoeten: Rondetafelgesprek Bekijk
67Innovaties in het onderwijs duurzaam implementeren: De rol van gespreid leiderschapMarieke Thurlings, Eindhoven School of Education
2
leiderschap
verduurzamen
Inspireren: Individuele presentatie Bekijk
69Werken en leren verbinden bij de zij-instromer in een breed netwerk.Hans Rader, Hogeschool Inholland; Emilie Holthuis, Hogeschool Inholland
1
Lerende professional
Verbinding
Zij-instromer
Ontmoeten: Rondetafelgesprek Bekijk
73Begeleiden en beoordelen van ontwerpgericht onderzoek in studio’s Marieke Thurlings, Eindhoven School of Education
3
educational design researchOntmoeten: Wereldcafé Bekijk
75Van onderzoeker naar beginnende lerarenopleider: professionele ontwikkeling en verschillende actorenKevin Zweeris, ICLON; Loes de Jong, Universiteit van Amsterdam; Martine van Rijswijk, Universiteit Utrecht
3
leren in interactie
professionele ontwikkeling
Ontmoeten: Rondetafelgesprek Bekijk
76Opleidersnetwerk posthbo-opleiding rekencoördinatorRonald Keijzer, IPABO; Belinda Terlouw, Hogeschool KPZ; Martine van Schaik, Marnix Academie
3
rekenen-wiskundeOntmoeten: Rondetafelgesprek Bekijk
79De veranderende rol van de docent. Wat betekent dat eigenlijk voor jouw praktijk?Barbara Roosken, Fontys Hogeschool
1
Gepersonaliseerd leren
Veranderende rollen
Wendbaar zijn
Creëren: Workshop Bekijk
81Ontwikkeling online practicum voor a.s. leraren in een netwerk: match tussen inhoud en didactiek..Paul Hennissen, De Nieuwste Pabo; Ankie van de Broek, De Nieuwste Pabo; Marcel Graus, De Nieuwste Pabo
3
match
online
practicum
Creëren: Workshop Bekijk
82Team school: hoe leergemeenschappen bijdragen aan professionaliseringWouter Schelfhout, Universiteit Antwerpen; Els Tanghe, Universiteit Antwerpen
1
professionele leergemeenschappen
teacher teams
Inspireren: Individuele presentatie Bekijk
85Welke principes kunnen lerarenopleiders toepassen om agency bij leraren in opleiding te vergroten? Elvira Folmer, HAN University of Applied Sciences; Kyle van den Langenberg, HAN University of Applied Sciences
3
Ontmoeten: Rondetafelgesprek Bekijk
90Begeleiding van de studie en loopbaanontwikkeling als rode draad van het onderwijsKarina Baarda, Expertisepunt LOB; Douwe van der Hucht, Expertise LOB; Renske Dijkstra, MBO Raad
3
Ontmoeten: Rondetafelgesprek Bekijk
96Opleidings- en arbeidsmarktperspectief als samenhangend geheelJanine Gerrits, Onderwijsbureau Twente; Anneloes Muller-van de Molen, Saxion; Hester Langkamp-Waanders, OPO-Hof van Twente; Edmée Suasso de Lima de Prado, Saxion
2
KennisinfrastructuurOntmoeten: Rondetafelgesprek Bekijk
97Zorg dragen in team: studenten leerkrachten en lerarenopleiders leren van en met elkaarAnnelies Aerts, AP Hogeschool; Eva Faes, AP Hogeschool
1
Brede basiszorg
Collective Teacher Efficacy.
Inspireren: Individuele presentatie Bekijk
104Together Everyone Achieves More:
Samen op zoek naar de werkende principes van inductie.
Gerrie Amperse, Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort
1
Basisbekwaam
Startersbegeleiding
Werkplezier
Creëren: Workshop Bekijk
105Collectief leren binnen opleidingsschool IJmond; leren van studenten basisschoolteams en instituutLisa Kramer, Opleidingsschool Ijmond
2
Collectief leren
Collegiale consultatie
Leerteams
Ontmoeten: Rondetafelgesprek Bekijk
106Ervaringen kansen en uitdagingen van Interprofessioneel Samen Opleiden onder de loepAnneloes Muller- van de Molen, Saxion; Marieke Krakers, Saxion; Anika Embrechts, ROC Twente
3
Leven Lang Ontwikkelen
Netwerkleren
Ontmoeten: Rondetafelgesprek Bekijk
110De vakgroep als netwerk: een inspiratiegids voor een intensief traject met vakgroepen op school
Tobias Frenssen, UC Leuven-Limburg; Johan Ardui, UC Leuven-Limburg
1
InspiratiegidsInspireren: Individuele presentatie Bekijk
121Grip op leren in lerende netwerken Loes van Wessum, Hogeschool Windesheim; Warner Immink, Change Kitchen; Frank Groot, Prisma; Samantha Bouwhuis, Prisma
1
Ontmoeten: Rondetafelgesprek Bekijk
122Leven lang ontwikkelen: via de APP direct zicht op de professionele ontwikkeling als leerkrachtMieke Roos, Hogeschool van Amsterdam; Robert van Mulligen, Hogeschool van Amsterdam
1
professionele ontwikkelingCreëren: Workshop Bekijk
125Leren stimuleren van professionele groei van leraren (in opleiding) door 2e orde lerarenElly Loman, Hyperion Lyceum; Loes van Wessum, Hogeschool Windesheim; Karin Kwant, Prisma
3
boundary crossingOntmoeten: Rondetafelgesprek Bekijk
129Onderwijskansen in de lerarenopleiding: met hoge verwachtingen in het spotlichtHeleen Versteegen, Sardes; Ton Klein, Oberon; Suzanne Gerritsen, Oberon
3
Creëren: Workshop Bekijk
130Leren in netwerken - Professionele leergemeenschap binnen het zij instroomtrajectLisa Maas, IPABO; Bartjan Vollmuller, IPABO
1
Zij instroomCreëren: Workshop Bekijk
138Brede Leergemeenschap: piketpaaltjes nodig of grenzen open?Gert van der Horst, Hogeschool Windesheim
1
Brede leergemeenschapOntmoeten: Rondetafelgesprek Bekijk
149Het personeelstekort neemt toe de werkdruk wordt groter. Hoe kunnen wij docenten boeien én binden?


Marlies van Gendt, ROC Midden Nederland
3
Beeldcoaching
Inductie
Professionaliseren
Creëren: Workshop Bekijk
158Videocoaching als intervisiemiddel over kwaliteitsvolle interacties in een student-leerkrachtnetwerkJustine Pillaert, VIVES
1
Interactievaardigheden
Leerkrachten en studenten basisonderwijs
Videocoaching
Inspireren: Individuele presentatie Bekijk
159Regionale samenwerkingen inzetten binnen het leergebied Mens Natuur & Technologie in de PaboPetra Hauw, NHL Stenden; Jolien van Heerde, NHL Stenden; Age Wesselius, NHL Stenden
2
Inspireren: Individuele presentatie Bekijk
168Nascholing in de eigen klas. Samenwerking leerkrachten en expert-docenten voor beter rekenonderwijs.Peter Langerak, Vrije Universiteit Amsterdam
1
Ontmoeten: Rondetafelgesprek Bekijk
169Veerkrachtige leraren: begeleiden van de narratieve professionele identiteit van aanstaande lerarenMarieke Pillen, Hogeschool KPZ; Shirine Bousaid, Hogeschool KPZ; Lotte Mensink, Hogeschool KPZ
1
curriculumontwikkeling
professionele identiteitsontwikkeling
Inspireren: Individuele presentatie Bekijk
170EMPO opleidingsschoolTjitske Bergsma, EMPO Opleidingsschool; Erna van Hest, Universiteit van Amsterdam; Anne-Fleur Kortekaas, Vrije Universiteit Amsterdam; Sabine Serveriens, Erasmus Universiteit Rotterdam
4
Ontmoeten: Netwerkcafé Bekijk
171Kwaliteit leven lang ontwikkelen in netwerken met het Zelfevaluatiekader Samen OpleidenJeannette Geldens, Hogeschool de Kempel - Opleidingsnetwerk Samen Opleiden, Helmond; Peter Ruit, Driestar Educatief - Samen in Ontwikkeling (SAM), Gouda; Herman Popeijus, Hogeschool de Kempel, Helmond; Dionne Donlou, Opleidingsnetwerk Samen Opleiden, Helmond; William Meuleman, Samen in Ontwikkeling (SAM), Gouda
1
ZelfevaluatiekaderCreëren: Workshop Bekijk
178Co-creatie-wiel: Tool voor het bepalen van de kwaliteit cocreatieve samenwerking in jouw netwerkEmely Meijerink, Scholengroep Carmel Hengelo; Corry Ehlen, Cocreata Sittard
4
Creëren: Workshop Bekijk
180Naar een beter welzijn van aankomende leraren en hun leerlingenJoris Bal, The Lab of Life; Fieke Koolen, Fontys Hogeschool
3
Creëren: Workshop Bekijk
181Wat is de betekenis van een responsief curriculum voor lerarenopleiders?Rieke van Bemmel, Instituut Archimedes & Hogeschool Utrecht
3
Creëren: Workshop Bekijk
185Een doorbraak in professionalisering van leraren? Een nieuwe aanvraag voor het Nationaal GroeifondsJan van Tartwijk, Universiteit van Utrecht; Fred Janssen, Universiteit Leiden; Helma Oolbekkink-Marchand, Hogeschool Arnhem Nijmegen; Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam; Anje Ros, Fontys Hogeschool
2
Nationaal Groeifonds
Opleiding en nascholing
Voortgezette ontwikkeling van leraren
Ontmoeten: Rondetafelgesprek Bekijk
187Ontwikkelingsgerichte Peer Review – netwerken in het kwadraat!Mirella Verspiek, Platform SO&P; Gea Spaans, Platform SO&P; Miranda Timmermans, Marnix Academie
1
Landelijke kwaliteitsontwikkelingCreëren: Workshop Bekijk
189Lesson Study voor gedragsvraagstukkenSui Lin Goei, Hogeschool Windesheim; Monique Nelen, Hogeschool Windesheim
1
Gedragsvraagstukken
Lesson Study
Inspireren: Individuele presentatie Bekijk
193Werk maken van gelijke kansen: De inbedding in het curriculum van de lerarenopleidingFabian van Aarle, Hogeschool Arnhem Nijmegen; Edwin Buijs, Hogeschool Arnhem Nijmegen; Esther Keun, Hogeschool Arnhem Nijmegen; Marijke van Vijfeijken, Hogeschool Arnhem Nijmegen
1
lerarenopleidingCreëren: Workshop Bekijk
197De meerwaarde van 'Samen': hoe drie verschillende partnerschappen elkaar aanvullen en versterkenErwin Haandrikman, Hogeschool Windesheim; Froukje Bos, Hogeschool Windesheim
4
Ontmoeten: Carrousel Bekijk poster ROZ

Bekijk poster wpb-ers

Bekijk poster WPL1

Bekijk poster peerreview
203Een conversational framework als handvat voor curriculum alignmentJael de Jong, Hogeschool Windesheim; Aziza Mayo, NIVOZ; Nynke Verdoner, Hogeschool Leiden; Peter van Olst, Driestar Educatief; Leone de Voogd, NIVOZ; Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam; Ina Cijvat, Hogeschool van Amsterdam
3
Agency
Dialoog
Creëren: Workshop Bekijk
206Ontwikkelen van professioneel leiderschap van de leraar. Een nood-zaak voor de toekomst. Arda Oosterhoff, NHL Stenden
3
Agency
Professionele identiteit
Ontmoeten: Netwerkcafé Bekijk
208Persoonlijke visieontwikkeling binnen het netwerk SCOPETonnis Bolks, Hogeschool Viaa
1
persoonlijk meesterschap
visieontwikkeling
Inspireren: Individuele presentatie Bekijk
211Betekenisvol praktijkgericht onderzoek in onderwijs door vormgeving en afstemming met de praktijkHenriëtte Pauwels, Hanzehogeschool; Theresa Kleefsman, Hanzehogeschool; Elsje Effting, Hanzehogeschool
3
Betekenisvol
Praktijkgericht onderzoek
Verbeelden: Film Bekijk
213Krijg de wind in de zeilen van je professionele ontwikkeling tot leerkracht.Roy Heiner, Team Heiner; Hans Drost, Hogeschool Windesheim; Bart-Jan Wolters, Hogeschool Windesheim
1
Ook buiten de campus
Professionele ontwikkeling student
Studentbegeleiding
Ontmoeten: Korte presentatie en gesprek Bekijk
216Inclusive Language workshop: Bewust aan de slag met inclusiviteitSaskia Stollman, TU Eindhoven
3
Diversiteit
Inclusie
Creëren: Workshop Bekijk
217Gebruik van Augmented Reality en Virtual Reality in het vormgeven van een hybride lerarenopleiding.Anne-Margreet Pol, Hogeschool Windesheim; Suzanne Pinkster-Schalken, Hogeschool Windesheim
3
beroepsonderwijsOntmoeten: Rondetafelgesprek Bekijk
219Podcastserie ‘Minder uren betere lessen?’: samen leren in PO/VO en de rol van opleidersIna Cijvat, Hogeschool van Amsterdam; Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam
1
Ontmoeten: Discussie Bekijk
220Brede Leergemeenschap: van instituut naar opleidingsschoolDoreen Hamer, PART2 & Hogeschool Windesheim
3
Ontmoeten: Presentatie + Q&A Bekijk
226Causale diagrammen: inzicht in patronen die samen leren in netwerken kunnen stimuleren of belemmerenIna Cijvat, Hogeschool van Amsterdam; Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam
3
duurzame professionele cultuur
samen leren/ontwikkelen
Creëren: Workshop Bekijk
230Leesvaardig van peuter tot adolescent: werkplaats onderwijsonderzoek in de regioHilde Kooiker, HZ University of Applied Sciences
2
regionale samenwerkingOntmoeten: Intervisie Bekijk
235Leesbevorderende professionals opleiden: Hogeschool KPZ en bibliotheek Stadkamer werken samenMaarten Keppel, Stadkamer Zwolle; Annemarie Regeling, Hogeschool KPZ
1
LeesbevorderingOntmoeten: Rondetafelgesprek Bekijk
237Onbegrensd taalleren met tekstloze prentenboeken vanuit educatief partnerschapLotte Mensink, Hogeschool KPZ; Wenckje Jongstra, Hogeschool KPZ
1
educatief partnerschap
interprofessionele samenwerking
taalstimulering
Ontmoeten: Rondetafelgesprek Bekijk
246Terugdringen Tekorten Techniekdocenten denkkracht gevraagd voor toekomstgericht opleiden in de regioMichel Greven, Hogeschool Windesheim; Thomas Aafjes, Hogeschool Windesheim
2
Duurzaam en flexibel opleidenOntmoeten: Netwerkcafé Bekijk
249Samen professionaliseren van startende leraren Maaike Vervoort, Saxion; Christine Kemmeren, Saxion
1
Inductie
Levenlang leren
Ontmoeten: Rondetafelgesprek Bekijk
252Creëren: Workshop Van prachtmens naar prachtdocent Jeanine Drost, Hogeschool KPZ; Diana Dekker, Hogeschool Windesheim; Hendrik Leppink, Hogeschool Viaa
3
Inductieperiode
Professionele identiteit
Starterscoach
Creëren: Workshop Bekijk video
255Een lerarenopleiding als learning community voor studenten en lerarenopleidersMarike Klomp, Hogeschool Windesheim; Alwin Truin, Hogeschool Windesheim; Marlies ter Beek, Hogeschool Windesheim
3
Student VoiceOntmoeten: Rondetafelgesprek Bekijk
257Change agents voor gelijke kansen: een evaluatie van een module voor PO-leraren Marijke van Vijfeijken, Hogeschool Arnhem Nijmegen
3
Gelijke kansen
Sociale rechtvaardigheid
Inspireren: Individuele presentatie Bekijk
260Co-teaching met de pedagoog het bundelen van krachten in de groep! Rosalina Boer-Wirken, HZ University of Applied Sciences
3
Inspireren: Individuele presentatie Bekijk
261De overgang van PO naar VO: een voortdurend gesprek met elkaar? Rosalina Boer-Wirken, HZ University of Applied Sciences
1
Creëren: Arenagesprek Bekijk
266Student als assessor in programmatisch toetsen Marlies ter Beek, Hogeschool Windesheim; Marike Klomp, Hogeschool Windesheim; Alwin Truin, Hogeschool Windesheim
1
Ontmoeten: Rondetafelgesprek Bekijk
279Gezamenlijk opleiden in het noorden naar inclusiever onderwijs: GO! Samen anders leren kijkenAnke de Boer, RENN4; José Middendorp, NHL Stenden; Ninja van der Honing, Hanzehogeschool
2
Ontmoeten: Netwerkcafé Bekijk
288Jouw rol in de regioMark Boiten, Hogeschool Windesheim; Ricus Dullaert, Rijksuniversiteit Groningen
2
lerarenopleidingen
regio
Creëren: Workshop Bekijk
298Compact organiseren geeft ruimte voor focus op inhoudMichiel Notten, STAIJ; Bart Joosse, ASKO; Anneke van der Linde, Hogeschool van Amsterdam
4
kwaliteitsontwikkeling
peerreview
Ontmoeten: Korte presentatie en gesprek a.d.h.v. reflectievragen Bekijk
303KPZ raakt! Hoe toets je Persoonlijke Professionele Ontwikkeling in een doorgaande lijn?Daphne Duijvestijn, Hogeschool KPZ; David Pereboom, Hogeschool KPZ
3
ToetsingOntmoeten: Rondetafelgesprek Bekijk
304(Van) RAP naar een educatieve regioJorien van Heerde, Hogeschool KPZ; Ingrid Lammerse, Hogeschool KPZ
2
Aanpak lerarentekortOntmoeten: Rondetafelgesprek Bekijk
306Netwerkend met Computational Thinking. Vakoverstijgend opleiden van lerarenopleiders.Sharon Calor, Hogeschool van Amsterdam; Josefien Sweep, Hogeschool van Amsterdam; Albert Logtenberg, Hogeschool van Amsterdam
3
Computational Thinking
Vakoverstijging
Inspireren: Individuele presentatie Bekijk
308Het ontwikkelen en versterken van differentiatievaardigheden bij leraren (in opleiding) Marjoleine Dobbelaer, Hogeschool Arnhem Nijmegen; Trynke Keuning, Hogeschool KPZ; Marieke van Geel, Univeristeit Twente & Hogeschool KPZ
3
basisonderwijsCreëren: Workshop Bekijk
309Ontwikkelgesprekken voor een integrale begeleidings- en beoordelingspraktijkRichard van den Berg, Academie Tien; Theo van den Bogaart, Hogeschool Utrecht; Martine van Rijswijk, Universiteit Utrecht
4
partnerschapCreëren: Workshop Bekijk
310Interprofessioneel samenwerken in interprofessionele leerteamsIngrid Paalman-Dijkenga, Hogeschool Viaa; Lianne Post, Hogeschool KPZ; Carolien van Riswijk, Iselinge Hogeschool; Trynke Keuning, Hogeschool KPZ; Emma Nitert, Hogeschool KPZ
4
boundary crossingInspireren: Symposium Bekijk presentatie van C. van Riswijk
Bekijk presentatie van L. Post
311TalentKrachtig Netwerkleren: Van en met elkaar leren in de onderwijs-zorg(opleidings)praktijk. Carla Geveke, Hanzehogeschool; Marjan van Dijk, Hanzehogeschool; Mariska de Peuter, Hanzehogeschool
1
Netwerkleren
Talentontwikkeling
Creëren: Workshop Bekijk
314Pedagogische kring
Janneke Hoekman, Hogeschool Rotterdam; Mariëlle Theunissen, Hogeschool Rotterdam
3
Bezinning op handelen
Pedagogische waarden
Ontmoeten: Pedagogisch bezinningsgesprek Bekijk
319Buiten de lijntjes kleuren: een opleidingsoverstijgende creatieve benadering van kritisch denkenClaartje van Tongeren, Hogeschool van Amsterdam; Monique Pijls, Hogeschool van Amsterdam
3
kritisch denkenVerbeelden: Performance lecture Bekijk
326Toolkit samen innoveren in een innovatieteamAnje Ros, Fontys Hogeschool; Henderijn Heldens, Fontys Hogeschool
1
Inspireren: Individuele presentatie Bekijk
332Onderzoekend vermogen zichtbaar makenLidewij van Katwijk, NHL Stenden
1
Formatief evalueren
Ontwikkelingsgericht
Creëren: Workshop Bekijk
333Vitale Teach: een video-annotatietool die duurzame feedbackpraktijken faciliteert Karolien Keppens, Universiteit Gent; Lisa Herman, Universiteit Gent; Ruben Vanderlinde, Universiteit Gent
1
Feedback
Lesgeefgedrag
Inspireren: Individuele presentatie Bekijk
336Integraal aanbod: Handelen in de klas en interprofessioneel samenwerken rondom kinderen met ASS. Carla Geveke, Hanzehogeschool; Marjan van Dijk, Hanzehogeschool
4
Handelen in de klas
Onderwijs en zorg
Inspireren: Individuele presentatie Bekijk
352Samen opleiden: gelijktijdig leren door school- en instituutsopleiders ook bij flexibiliseringCarry Quint, Haarlemmermeerlyceum & Universiteit Utrecht; Erwin de Vos, Hogeschool Leiden; Martine Derks, Velon; Pascale Lucassen, Platform Samen Opleiden en Professionaliseren; Wilma Weekenstroo, WFWijz; Mariëlle Theunissen, Hogeschool Rotterdam; Lieke Kievits, Alkwin Kollege; Dirkje Zwama, ROC Rijnijssel Opleidingsschool; Femke Gerritsen, Bonhoeffer College AOS; Régie Driessen, Opleidingsschool Midden-Brabant; Miranda Timmermans, Marnix Academie
3
Flexibilisering
Gelijktijdig leren
Samen opleiden
Creëren: Workshop Bekijk
353Nederland en Vlaanderen ontmoeten elkaar met Lesson StudySiebrich de Vries, Rijksuniversiteit Groningen; Sui Lin Goei, Hogeschool Windesheim; Iris Willems, Hogeschool Antwerpen & Universiteit Antwerpen
3
Kennisdeling
Kennisontwikkeling
Ontmoeten: Netwerkcafé Bekijk
357Handreikingen voor professionaliseren van lerarenopleiders tav flexibiliseringSan van Eersel, Hogeschool Windesheim; Quincy Elvira, Universiteit van Amsterdam; Dian van Limpt, Fontys Hogeschool; Bob Koster, Fontys Hogeschool; Mariëlle Theunissen, Hogeschool Rotterdam; Pettra van Beveren, Hogeschool Utrecht & NOA
3
Flexibilisering
Ontwerphandreiking
Professionaliseren
Ontmoeten: Open space Bekijk