Parallelsessies Velon Congres 2024

Je kunt tijdens de parallelsessies kiezen uit een aanbod van meer dan 200 bijdragen. De bijdragen zijn verdeeld over negen sessierondes. Iedere sessieronde heeft een duur van 30 of 60 minuten m.u.v. workshops / symposia die zijn ingedeeld in de gecombineerde sessieronde 2 & 3; deze duren 70 minuten. In een sessie zijn één of meerdere bijdragen ingedeeld. Als er twee bijdragen in een sessieronde zijn ingedeeld, is er geen zaalwissel; deelnemers worden geacht beide bijdragen in die sessie bij te wonen.

Kleine toelichting op het onderstaande schema met parallelsessies:

Blader

Je kunt door alle sessies bladeren door op een van de dagen te klikken. Wanneer je op een specifieke sessie klikt, wordt de bondige abstracttekst weergegeven. Door nogmaals op de sessie te klikken, vouwt de tekst weer in.

 

Zoek

Gebruik het zoekveld bovenaan om sessies te vinden met een bepaalde term, de naam van de spreker of het abstractnummer.

 

Kies

Je kunt interessante sessies selecteren door op de ster in de linkerbovenhoek te klikken. De ster wordt geel. De geselecteerde favorieten kun je bekijken door naar de knop ‘Toon mijn keuzes’ in de rechterbovenhoek van de schemakop te gaan. Als je alle sessies opnieuw wil bekijken, ga je naar ‘Toon/verberg alles’. De selectie garandeert geen plek; alle sessies worden gegeven op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.

Het schema gebruikt cookies om je geselecteerde sessies te onthouden voor wanneer je op een later moment terugkeert naar de pagina.

Digitaal programma

Alle parallelsessies met bondige abstracttekst zijn opgenomen in de congresapp. Alle deelnemers ontvangen twee weken voor aanvang de download-informatie per e-mail. Er wordt geen geprint programma verstrekt.

maandag 18 maart 2024

12:00 - 13:00 Parallelsessies ronde 1

Didactiek van ontwikkeling onderzoekend vermogen; twee praktijkvoorbeelden

Symposium (praktijk) (60 minuten)463Lidewij van Katwijk, NHL Stenden; Lisette Munneke, Hogeschool Utrecht

Beatrix Theaterma 12:00 - 13:00

In dit symposium bespreken we aan de hand van een praktijkvoorbeeld van een pabo en één van een tweedegraads opleiding op welke manier de ontwikkeling van onderzoekend vermogen een plek kan krijgen in de lerarenopleiding door te werken aan authentieke vraagstukken uit de praktijk.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
didactiek, onderzoekend vermogen

De Voorleesrobot: uitdagingen op het gebied van meertaligheid en programmeren

Posterpresentatie (30 minuten)258Rianne van den Berghe, Hogeschool IPABO

Royal Barma 12:00 - 13:00

De Voorleesrobot is een sociale robot die gebruikt wordt om meertalige kinderen voor te lezen. Dit gebeurt op school in hun thuistaal, om thuistalen actief te betrekken in het onderwijs. Bij deze poster wordt in gesprek gegaan over wat de inzet van de Voorleesrobot en andere robots betekent voor leerkrachten.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
meertaligheid, programmeren, robots

Leerpracht: Motivatie, voorbereiding en ondersteuning van startende leraren in Overvecht

Posterpresentatie (30 minuten)303Kaoutar El Khattouti, Hogeschool Utrecht; Nina Smit Duijzentkunst, SPO Utrecht; Ada van Dalen, Marnix Academie; Mees Kok, Hogeschool Utrecht; Tamar Tas, Hogeschool Utrecht; Karin Wessel, SPO Utrecht

Royal Barma 12:00 - 13:00

Leerpracht: Hoe kunnen aanstaande en startende leerkrachten worden gemotiveerd, voorbereid en ondersteund om onderwijs te verzorgen met aandacht voor de grootstedelijke context van Overvecht in Utrecht, rekening houdend met de kenmerken van de wijk en de behoeften en talenten van haar diverse leerlingen? Een posterpresentatie over opgedane en verzamelde inzichten.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Cultureel responsief onderwijs, Grootstedelijk onderwijs, Professionalisering van leraren (in opleiding)

Lesson Study integreren in de lerarenopleiding

Workshop (60 minuten)321Siebrich de Vries, NHL Stenden Hogeschool; Sui Lin Goei, Hogeschool Windesheim; Iris Willems, AP Hogeschool

Stage entertainment loungema 12:00 - 13:00

Lesson Study is een professionaliseringsaanpak waarin (aanstaande) leraren in kleine teams met elkaar leren van hun leerlingen. In deze workshop maken we kennis met Lesson Study, en verkennen we aan de hand van een ontwerptool hoe Lesson Study in de lerarenopleiding geïntegreerd kan worden.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Lesson Study

Leren(d) impact maken: Tool voor het in beeld brengen en vergroten van impact

Rondetafelgesprek (30 minuten)345Anne Khaled, HAN University of Applied Sciences; Haske van Vlokhoven, HAN University of Applied Sciences

Zaal 110ma 12:00 - 13:00

De opdracht van leraren(opleidingen) is om grensoverstijgend samen te werken. Leren(d) impact maken is een tool waarmee hbo-docenten en studenten samen de impact van nieuwe onderwijspraktijken in kaart kunnen brengen en vergroten, ontwikkeld in de context van zorg en welzijn opleidingen. Hoe relevant is deze tool voor leraren(opleidingen)?

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
Interprofessioneel leren, Werkplekleren

Lever als lerarenopleider een bijdrage aan het geven van het vak Loopbaanbegeleiding door de student

Posterpresentatie (30 minuten)462Minette van den Bemd, BiOND; Martine Buijsen, BiOND

Zaal 110ma 12:00 - 13:00

Hoe kun je als lerarenopleider een bijdrage leveren aan de loopbaanontwikkeling van de leerlingen van jouw studenten? Tijdens deze workshop maak je kennis metHet aanbod van LOB in de lerarenopleiding,Het waarom van LOB,Ervaar je hoe je eigen studenten kunt voorbereiden op het begeleiden van hun eigen leerlingen.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
LOB (Loopbaanontwikkeling en -begeleiding), Loopbaanbegeleiding

Inzicht in de uitvoering van vijf vernieuwende lerarenopleidingen in Nederland

Workshop (60 minuten)265Ingrid Paalman-Dijkenga, Hogeschool Viaa; Quinta Kools, Fontys Lerarenopleiding Tilburg; Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam

Zaal 111ma 12:00 - 13:00

In deze workshop brengen we u op de hoogte van de resultaten van het onderzoek naar vernieuwende onderwijspraktijken, grenspraktijken tussen werkveld en opleiding van vijf lerarenopleidingen. De workshop geeft inzicht vanuit het beoogde curriculum (het plan) in de daadwerkelijke uitvoering van de vernieuwende curricula van vijf praktijken in Nederland.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
beroepsprofiel, boundary crossing, vernieuwende praktijken

Professionaliseren met hart en ziel: onderwijsverhalen

Workshop (60 minuten)432Hester IJsseling, Thomas More Hogeschool; Jeannette Benschop, Thomas More Hogeschool

Zaal 112ma 12:00 - 13:00

Lectoraat Professionaliseren met hart en ziel, Thomas More Hogeschool Rotterdam, is een ervaringsgericht onderzoekscollectief van 3 leraren en 3 pabodocenten olv lector Hester IJsseling, focussend op de pedagogische dimensie. Eén onderzoeksbenadering is schrijven over praktijkervaringen. We presenteren een boekje met ervaringsverhalen en gaan in gesprek over de ervaring als kennisbron.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Ervaringsgericht, Fenomenologie, Professionalisering

Coachend opleiden met de NOA-Mindfolio, reflecteren op professionele identiteitsontwikkeling

Workshop (60 minuten)115Pettra van Beveren, Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam; Ranko Steusel, Ranko Steusel; Lotte Peters, Lotte Peters

Zaal 115ma 12:00 - 13:00

Met de mindfolio krijgen onderwijsprofessionals inzicht in de complexe verbanden tussen de dimensies persoon, theorie en praktijk om dit te vertalen naar gezamenlijke en concrete ontwikkeldoelen van hun partnerschap. Deze methodiek om mindmapping met een portfoliofunctie te combineren, is niet alleen voor de student inzetbaar maar voor elke lerende onderwijsprofessional.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
professionele identiteitsontwikkeling, Reflectie & coachend opleiden

Kansrijke verhalen om leraren in opleiding uit te dagen hun professionele identiteit te ontwikkelen

Workshop (60 minuten)102Paula Verbeem, NHL Stenden Hogeschool; Myriam Hemsteede, NHL Stenden Hogeschool; Birgit Telkamp, NHL Stenden Hogeschool

Zaal 116ma 12:00 - 13:00

Hoe kunnen we fictieve verhalen inzetten om leraren in opleiding uit te dagen hun professionele identiteit te onderzoeken, spiegelen en expliciteren? Met twaalf onderwijscollega’s hebben we over deze vraag nagedacht en lessen ontworpen voor leraren in opleiding. In deze workshop ga je zo’n les meemaken.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling

Kenmerken en governance van onderwijsregio's

Workshop (60 minuten)224Joke Kiewiet-Kester, HAN Academie Educatie

Zaal 117ma 12:00 - 13:00

Van scholen, opleidingen en andere organisaties wordt verwacht dat ze gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van (aanstaande) professionals om arbeidsmarkttekorten tegen te gaan. De functies van SO&P, RAP en regionale allianties komen hierin samen. Hoe regel je dit goed? Welke keuzes worden gemaakt? Door wie?

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
ecosystemen, governance, organisatienetwerken

Kairos in de klas en Klassegesprek, de innerlijke ontwikkeling van de leraar centraal.

Workshop (60 minuten)48Monique van den Heuvel, Hogeschool Rotterdam

Zaal 211ma 12:00 - 13:00

Praktische oefeningen en gespreksstof over de pedagogiek in ons handelen in de klas.“Je moet steeds in het moment reageren, maar hoe weet je nou of je het juiste doet?"

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
gespreksvoering, onderwijspedagoiek, spelen

Generieke kennisbasis Pabo-proof? Generieke kennisbasis Pabo in een veranderend leraren-landschap

Workshop (60 minuten)378Jarla Geerts, Hogeschool Leiden

Zaal 212ma 12:00 - 13:00

Blijft de nieuwe Generieke Kennisbasis herkenbaar voor de Pabo? Hoe participeer je als Pabo-opleider in het veranderend opleidingslandschap na het bestuursakkoord? Onze workshopgever (tevens Pabo-opleider) poogde de herijkte GKB op herkenbare wijze vorm te geven in een Handboek voor Pabo-studenten. We nemen in de workshop de proef op de som.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Generieke kennisbasis, Handboek, Pabo

De kansen van open leermateriaal in samen opleiden

Workshop (60 minuten)402Maarten Hennekes Hogeschool Hoofddocent HAN

Zaal 214ma 12:00 - 13:00

Wat zijn de kansen van open leermateriaal in samen opleiden? Er wordt inspiratie gedeeld d.m.v een presentatie van MakerCosmos en we gaan het gesprek aan over de kansen van open leermateriaal in het funderend onderwijs.

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
open leermateriaal

Onderwijs vanuit hoge verwachtingen: Sprintje trekken?

Workshop (60 minuten)251Anneke Luijten, Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg; Linda van den Bergh, Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg; Floor Nijhuis, Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

Zaal 218ma 12:00 - 13:00

De verwachtingen die je als leraar of opleider hebt van je leerlingen of studenten, hebben invloed op hun ontwikkeling. Deze invloed kan positief of negatief zijn. Tijdens deze workshop ontwerp je een tool die bijdraagt aan onderwijs vanuit hoge verwachtingen, via een ‘pressure cooking’ versie van ontwerpgericht denken.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Design thinking, Hoge verwachtingen, Professionalisering

Optimaliseren van differentiatievaardigheden met ADAPT

Workshop (60 minuten)412Marieke Van Geel, Universiteit Twente; Trynke Keuning, Hogeschool KPZ; Marjoleine Dobbelaer, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Zaal 219ma 12:00 - 13:00

Differentiatie is veel meer dan je kunt zien. In deze workshop ontdek je hoe je het ADAPT-instrument, een tool gemaakt om zicht te krijgen op differentiatievaardigheden, op verschillende manieren kunt inzetten om differentiatievaardigheden van toekomstige leraren te versterken.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling

VERVALLEN: Verbindend leren met intervisie-werkvormen

Workshop (60 minuten)317Claire van der Voort; Margreet Christians

Zaal 311ma 12:00 - 13:00

Elke leraar leert en heeft een lerende verantwoordelijkheid, naar zijn leerlingen/studenten toe, maar ook naar zichzelf. Wanneer een leraar zich verbindt met zijn passie, verbindt hij zich met zichzelf en de mensen met wie hij werkt. Middels onze workshop laten we deelnemers hun eigenheid in beeld brengen middels activerende werkvormen.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
intervisie, passie

Contextleren als de kracht van werkplekleren

Workshop (60 minuten)286Sabine van Heesch, Mill Hill College; Judith Koppelman, Fontys Lerarenopleiding; Ellen Mes, Fontys Lerarenopleiding; Bob Koster, Fontys Lerarenopleiding Tilburg; Sjef Hendrikx, TRION; Annet Meinen, Fontys Lerarenopleiding; Bregje Mulders-Jennen, Fontys Lerarenopleiding Tilburg; Martin van der Plas, Scalda / ZAOS

Zaal 312ma 12:00 - 13:00

Ingegaan wordt op het prikkelen van studenten om kennis en praktijk te verbinden, om optimaal gebruik te maken van de vo-mbo context én van de context buiten de school. Doel is om inzichten en handvatten mee te geven waarmee opleiders het contextbewustzijn en contextrijk handelen bij hun studenten kunnen versterken.

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
Contextleren, Handvatten, Inzichten

Begeleidingsvaardigheden van werkplekbegeleiders Aan de slag met het door ons ontwikkelde materiaal

Workshop (60 minuten)114Inge Leunisse, OSOF; Petra van Zijtveld, OSOF

Zaal 314ma 12:00 - 13:00

In deze workshop komt aan de orde hoe werkplekbegeleiders op een effectieve en plezierige manier studenten kunnen begeleiden.Deze workshop is gebaseerd op de cursus begeleidingsvaardigheden die is ontwikkeld door OpleidingsSchool Oostelijk Flevoland (OSOF). Deze cursus bestaat uit 2 delen en in deze workshop geven we een aantal praktijkvoorbeelden.

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
Begeleidingsvaardigheden, Werkplekbegeleiding

Onderzoeksinzichten: Hoe je via verbinding met studenten hun welzijn verhoogt

Workshop (60 minuten)174Maartje Kouwenberg, NRO Kennisrotonde; Simone Barneveld, NRO Kennisrotonde

Zaal 316ma 12:00 - 13:00

De verbinding tussen lerarenopleiders en hun studenten is essentieel voor het welzijn van studenten en hun studiesucces. We zetten in deze workshop uiteen wat er uit onderzoek bekend is over die verbinding en gaan in gesprek met deelnemers over hoe dit in hun opleiding vorm krijgt en versterkt kan worden.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
Docent-studentrelatie, Interactie, Studentenwelzijn

De instituutsopleider als bruggenbouwer

Workshop (60 minuten)442Sanneke Hogendorp, Marnix Academie; Gerbert Sipman, Marnix Academie

Zaal 319ma 12:00 - 13:00

Instituutsopleiders versterken als 'bruggenbouwer' de verbinding tussen instituut en praktijk. In deze workshop gaan we via het spelen van het IO-PRIO spel in gesprek over deze rol en bespreken we hoe het spel binnen een partnerschap ingezet kan worden om met belanghebbenden tot een vernieuwde rolbeschrijving te komen.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling

Workshop Iedere lerarenopleider een taal(bewuste) opleider

Workshop (60 minuten)266Johannes Monheim, Fontys Lerarenopleiding Tilburg; Dorien Doornebos-Klarenbeek, Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Zaal 322ma 12:00 - 13:00

Goede taalbeheersing vergroot het studiesucces, maar hoe schrijft de student? In de workshop kijken wij aan de hand van een aantal studentteksten naar het taalniveau en nodigen wij jullie uit om samen kritisch te kijken naar de bijdrage die wij als opleiders kunnen leveren om te beoogde taalniveau te realiseren.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
geschreven teksten, referentiekader, taalniveau

Klassenmanagement op de leerwerkplek: hoe kun je aanstaande leraren daarbij ondersteunen?

Workshop (60 minuten)178Tom Adams, Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Zaal 323ma 12:00 - 13:00

In deze workshop wordt een handreiking gepresenteerd die helpend kan zijn in het zicht krijgen op klassenmanagement leerprocessen van aanstaande leraren op de werkplek en de rol die theorie en opleiders daarbij spelen. Tevens biedt deze handreiking activiteiten die meer structuur geven aan het leerproces op de werkplek.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Werkplekleren

Frisse blik: ontwikkelen van professionele beroepsidentiteit van zij instromers.

Workshop (60 minuten)467Gerjon Elings, Marnix Academie / Penta Nova; Henriette Hoogenkamp, Marnix Academie / Penta Nova

Zaal 411ma 12:00 - 13:00

Zij-instromende schoolleiders en -leraren zijn boundary-crossers. Omdat ze 'van buiten' komen, geven ze door hun frisse blik vaak een krachtige impuls aan de schoolontwikkeling. Op welke wijze wordt deze frisse blik optimaal benut binnen de organisatie? Op welke wijze ontwikkelen deze collega's hun persoonlijke professionele identiteit?

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
zij instromers

Actualiseren van het onderwijs doen we samen.

Workshop (60 minuten)316Gitte Hoogland; Gerdineke van Schilfhout; Gerrit Beunk; Mark Boiten; Mirjam Brand

Zaal 416ma 12:00 - 13:00

Om leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs en studenten van lerarenopleidingen goed voor te bereiden op de toekomst is actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s van cruciaal belang. Deze vernieuwingen moeten worden geïntegreerd in de curricula van de lerarenopleidingen. De SLO en 10voordeleraar sloegen de handen ineen.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
actualisatie kerndoelen, herijking kennisbases, verbinding/samenwerking

14:00 - 14:30 Parallelsessies ronde 2

Leraren leren lesgeven met ict: de lerarenopleider als rolmodel

Posterpresentatie (30 minuten)428Dana Uerz, IXperium Centre of Expertise Leren met ict, HAN University of Applied Sciences; Manon van Zanten, IXperium Centre of Expertise Leren met ict, HAN University of Applied Sciences

Royal Barma 14:00 - 14:30

Van lerarenopleiders wordt verwacht dat zij toekomstige leraren voorbereiden op het lesgeven met en over ict door als rolmodel ict in te zetten in hun eigen onderwijs, pedagogisch-didactische achtergronden te expliciteren en een vertaling maken naar de onderwijspraktijk. Met deze poster presenteren we hoe lerarenopleiders deze drieslag vormgeven.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
leren en lesgeven met ict, rolmodel

Naar een effectief evaluatiebeleid bij Moderne Vreemde Talen in functie van het taalleerproces

Rondetafelgesprek (30 minuten)125Joëlle Verelst, Karel de Grote Hogeschool

Stage entertainment loungema 14:00 - 14:30

Het Vlaams Talenplatform-rapport (2021-2022) toont de bezorgdheid van taalleerkrachten over de kwaliteit van het huidig talenonderwijs. Ze willen meer focus op grammatica en woordenschat, wat botst met de huidige communicatieve leerplannen. De Commissie Beter Onderwijs (Brinckman & Versluys, 2021) benadrukt de rol van leerkrachten bij taalstimulering en cognitieve optimalisatie.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
evaluatiebeleid, Moderne Vreemde Talen (MVT)

Collega's-in-opleiding en lerarenopleiders ten tijde van het lerarentekort.

Rondetafelgesprek (30 minuten)29Gerrie Amperse, Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort

Zaal 110ma 14:00 - 14:30

Lerarenopleiders worden binnen onze Opleidingsschool opgeleid tijdens:
1. Scholing voor schoolopleiders
2. Scholing voor instituutsopleiders
3. Training praktijkopleiders
4. Interne scholing binnen besturen
5. Webinars op de website
6. Platform Lerarenopleiders
7. Ontwikkelmiddagen

We hebben afspraken over de begeleiding van collega's-in-opleiding.
Hoe ziet die begeleiding eruit ten tijde van lerarentekorten?

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
Begeleiden, Opleiden, Spanningsveld

Doe maar normaal: kansen voor leren in het Achterhoekse primair en voortgezet onderwijs

Individuele presentatie (30 minuten)139Rosanne Hebing, Iselinge Hogeschool, Bram Oonk, Iselinge Hogeschool

Zaal 115ma 14:00 - 14:30

Het project Routekaart onderwijs-arbeidsmarkt Achterhoek heeft de mogelijkheden, ervaringen en behoeften geïnventariseerd die leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs hebben om zich te ontwikkelen. In deze presentatie bespreken we kansen en knelpunten die uit het onderzoek naar voren komen en wat deze voor leerkrachten (in landelijke regio's) kunnen betekenen.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Kansengelijkheid, Primair en voortgezet onderwijs, Verwachtingen

Mannelijke peers op de pabo

Individuele presentatie (30 minuten)443Gert-Jan Veerman, Christelijke Hogeschool Ede

Zaal 116ma 14:00 - 14:30

Lerarenopleidingen wordt geadviseerd om minimaal twee mannelijke studenten samen in een klas te plaatsen om uitstroom tegen te gaan. Bij drie lerarenopleidingen is aan 235 eerstejaarsstudenten gevraagd naar hun binding met het beroep. Meer dan vier mannen in de klas lijkt beschermend tegen uitstroom.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
meesters

Opleiden in Verbinding: Studenten als Partners bij Curriculumontwikkeling

Individuele presentatie (30 minuten)273Julia Kroon, Projectonderzoeker; Rutger Kappe, Lector Studiesucces; Manon Joosten, Educational Designer and Lecturer

Zaal 212ma 14:00 - 14:30

We laten de eerste inspanningen zien van een lopend onderzoek naar hoe studenten op niveau van curriculumontwikkeling gelijkwaardig aan de tekentafel van hun eigen opleiding zitten. Naast de SaP-theorie, delen we ook onze aanpak, obstakels en versnellers. Voor onderwijsprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers op zoek naar innovatieve curriculumontwikkeling en studentenparticipatie.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Co-creatie, Studentparticipatie

De Oriëntatiestage, een brede oriëntatie in het eerste jaar

Individuele presentatie (30 minuten)366Randy Heilbron, Alberdingk Thijm Scholen / ATOS; Christina Melsert, Alberdingk Thijm Scholen / ATOS; Mieke van Berkel, Hogeschool Utrecht / ATOS

Zaal 218ma 14:00 - 14:30

In het partnerschap lopen onze eerstejaars stage op vier verschillende scholen. Tijdens deze oriëntatiestage zien zij verschillende onderwijstypen en -stijlen. De begeleiding wordt geboden door school- en instituutsopleiders. Tijdens de presentatie bespreken we de opzet en bespreken we de nadelen en voordelen van de oriëntatiestage.

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
Leerwerkplek, Stage

Samen professionaliseren: Werken aan een gezamenlijke aanpak voor het lerarentekort Duits

Individuele presentatie (30 minuten)275Eva Knopp, Radboud Universiteit; Doris Abitzsch, Universiteit Utrecht

Zaal 311ma 14:00 - 14:30

In het kader van het groeiende lerarentekort en zorgen over dalende aantallen taalstudenten, met name bij Duits, delen wij resultaten van ons onderzoek naar de motivatie voor talenstudies onder jongeren. We bespreken de rol van vo-docenten, de omgeving en (leraren)opleidingen die de taak hebben om toekomstige taalexperts op te leiden.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
motivatie, talenstudies

Opleidingstraject voor lerarenopleiders met experts uit netwerken en gekoppeld aan registratie

Individuele presentatie (30 minuten)383Wilma Weekenstroo, WFWijz; Tessa Ferweda, Het Stedelijk Lyceum; Karel Schoenmaker, Windesheim; Manon Leliefeld, OSG Hengelo

Zaal 319ma 14:00 - 14:30

Presentatie van een leervraaggestuurd opleidingstraject voor lerarenopleiders gericht op (leer)opbrengsten voor de lerarenopleider en het samenwerkingsverband. Het kwaliteitskader en de kennisbasis lerarenopleider verweven met het Beroepsregister. Uitgangspunten: aanbodgericht naast leervraaggestuurd, kenmerken van succesvolle professionalisering en effectieve leeractiviteiten (van Wessum, Bakx, & Vrieling-Teunter, 2021) en lerend innoveren (Verdonschot & Keursten, 2010).

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Leervraaggestuurd, Professionaliseren, Registratie

Ontdekkingsreis in samenwerking: verbinden door participatief onderzoek in het onderwijsdomein.

Individuele presentatie (30 minuten)270Elke Emmers, University of Hasselt; Lindsay Everaert, University of Hasselt; Katrien Hermans, University of Hasselt; Liesbet Saenen, University of Hasselt

Zaal 322ma 14:00 - 14:30

De huidige dynamische onderwijsomgeving, gekenmerkt door voortdurende uitdagingen, maakt het noodzakelijk om duurzame interactie en verbinding tussen onderwijs en onderzoek te realiseren. Deze studie onderzoekt en benadrukt het belang van participatieve onderzoeksbenaderingen om de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te overbruggen.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
-, case studies, Participatief onderzoek

Challenge Based Learning. Uitdagend onderwijs voor een duurzame toekomst.

Individuele presentatie (30 minuten)403Annemieke Vennix, ESoE

Zaal 323ma 14:00 - 14:30

In werkplaatsen willen we vormen van Challenge-Based-Learning(CBL) bereiken die werken in het VO, gebruik makend van de kennis die aanwezig is bij onze partners, waarbij wij zelf de vertaalslag naar de eigen context kunnen maken. De output van onze werkplaatsen zal op een duurzame manier in de scholen landen.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Challenge-Based-Learning, duurzaamheid

14:00 - 15:10 Parallelsessies ronde 2 & 3

Grenzen van een beroepsprofiel? Opleiders met uiteenlopende competenties en identities vormen team

Symposium (onderzoek) (60 minuten)86Johan de Wilde, Odisee; Joke Grimmonprez, Odisee; Steven Vanmol, Odisee; Ruben Vanderlinde, Universiteit Gent

Beatrix Theaterma 14:00 - 15:10

Opleiden in verbinding proberen we bij Odisee zowel naar buiten als naar binnen te doen. Goed co-creëren vergt een team met een waaier aan competenties en (sub)identiteiten. Zo’n complementair team hecht maken en breed en diep professionaliseren is een uitdaging. Het verhaal van een bont lerarenopleidingsteam.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
beroepsprofiel, teacher educators (sub)identities

Een soepele overgang van de basisschool naar de middelbare school

Workshop (60 minuten)437Margot Bochane, Hanzehogeschool

Zaal 111ma 14:00 - 15:10

De PO-VO overgang kan voor leerlingen problematisch zijn en leiden tot verminderd welzijn en onderpresteren. Wij verkennen in ons onderzoek factoren die het welzijn van leerlingen tijdens deze overgang beïnvloeden, welke ervaringen leerlingen, ouders en leraren hebben, en hoe je als onderwijsprofessional kunt bijdragen aan het welzijn van leerlingen.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
10-14, transitie PO-VO

Verrijking Pedagogische Professionaliteit

Workshop (60 minuten)444RajaeEl Himer, Hogeschool Rotterdam; Francien Schraal, Hogeschool Rotterdam

Zaal 112ma 14:00 - 15:10

Naast het ‘technisch’ goed verzorgen van de lessen, vraagt het leraarschap ook van leraren dat ze in het belang van hun leerlingen leren denken, spreken en handelen. Hiervoor dienen leraren te beschikken over een pedagogische toerusting, zodat zij hun leraar-leerling interacties kritisch kunnen beschouwen en hun handelen daarop kunnen afstemmen.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Pedagogische, Professionaliteit, Spel

Workshop Dialoogkaarten Inclusief Onderwijs

Workshop (60 minuten)469Sofie Sergeant, University of Applied Sciences Utrecht; Ariane van Dijk, Hogeschool Utrecht; Hanne Touw, Hogeschool Utrecht

Zaal 117ma 14:00 - 15:10

Het spel ‘Dialoogkaarten Inclusief Onderwijs’ is ontworpen naar aanleiding van gesprekken over inclusie in het Nederlandse werkveld. Nu de ontwikkeling richting inclusieve scholen is ingezet, is het belangrijk om ruimte te creëren om het vertraagde gesprek met elkaar te kunnen voeren. Inhoud en vorm van dit spel nodigen daartoe uit.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Dialoogkaarten, Inclusief Onderwijs, Vertraagde Gesprek

Het begeleiden van Lesson Study als afstudeerwerk: de ontwikkeling van twee instrumenten

Workshop (60 minuten)328Lidewij van Katwijk, NHL Stenden; René Streutker, NHL Stenden Hogeschool

Zaal 210ma 14:00 - 15:10

In deze workshop gaan we aan de slag met twee begeleidingsinstrumenten die bedoeld zijn om diepgang van studentonderzoek te vergroten en reflectie op het leerproces te verdiepen. Beide instrumenten zijn ontwikkeld voor Lesson Study in de afstudeerfase, maar zouden ook ingezet kunnen worden bij andere vormen van praktijkonderzoek.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Lesson Study

Met plezier blijven werken in het onderwijs voor 55+

Workshop (60 minuten)451William Buys, Fontys Lerarenopleiding

Zaal 211ma 14:00 - 15:10

55+ Hoe sta je in je werk als onderwijsprofessional, hoe kijk je terug; vooruit!

Maak jouw gezonde balans op! Verhelder hoe je met passie en plezier kunt blijven werken vanuit jouw unieke bijdrage en ervaring. Een generatie die gaat voor gezond werken en zo een betekenisvolle bijdrage wil blijven leveren.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
drive en passie, in balans

Samen opleiden op inhoud in de Ommelanden; daar mogen we best trots op zijn!

Workshop (60 minuten)460Saskia Tuenter, Rijksuniversiteit Groningen; Judith Magnus, Winkler Prins

Zaal 214ma 14:00 - 15:10

In ons partnerschap hebben we werkvormen ontwikkeld om meer beeld en taal aan de thema’s te geven die bij ons centraal staan: burgerschap, identiteitsontwikkeling en wendbaar vakmanschap. In deze workshop gaan jullie zelf aan de slag met deze activiteiten en ervaren jullie hoe deze thema’s betekenis krijgen.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
professionele identiteitsontwikkeling, Werkplekcurriculum

Samen opleiden. Een traject voor IO en SO bij Fontys Hogescholen

Workshop (60 minuten)13Barbara Roosken, Fontys Hogescholen

Zaal 219ma 14:00 - 15:10

In deze workshop wordt het IO en SO traject van Fontys Lerarenopleiding gepresenteerd aan de hand van casussen. Tijdens dit traject staan de vragen “Wat is een lerarenopleider?” en “Wat ben je meer of anders dan een (HBO) docent?” centraal. De visie van FLOT op het opleiderschap wordt tevens toegelicht.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Inductie, Schoolopleider

Een wereldcafé over kansrijk onderwijs in de overgang po-vo

Workshop (60 minuten)279Elvira Folmer, HAN; Henderien Steenbeek, Hanzehogeschool; Linda van den Bergh, Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg; Patrick van Schaik, HZ

Zaal 316ma 14:00 - 15:10

Het Landelijke Expertisecentrum PO-VO wil uitgangspunten voor het handelen voor iedere professional die werkt met 8 tot 14 jarigen formuleren. Dit vraagt om gezamenlijke kennisdeling en –ontwikkeling door opleiders, onderzoekers en onderwijsprofessionals. In de workshop gaan we in een wereldcafé in op de belangrijkste thema’s voor samen opleiden en professionaliseren.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
doorlopende leerlijnen, wereldcafé

Beleef het samen leren, in een leernetwerk op de opleidingsschool

Workshop (60 minuten)272Alette Ouwens, Hogeschool Utrecht; Janneke Geurts, Christelijk Gymnasium Utrecht

Zaal 411ma 14:00 - 15:10

Het lerarentekort, weerbaarheid en veerkracht van docenten/studenten en behoud van docenten in de inductiefase. Het zijn grote uitdagingen waar we samen voor staan. Het afgelopen jaar heeft Hogeschool Utrecht, GST en meerdere partnerscholen het Leernetwerk Op School geïntroduceerd. In deze workshop duiken we in wereld van dit samenwerkende leernetwerk.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Leernetwerken, Leren in de praktijk, Praktijk en theorie verbinden

Ondersteun je startende docent met differentiëren in de les

Workshop (60 minuten)438Marieke Berends, Formatief Onderwijs Nederland; Alex Karlas, Formatief Onderwijs Nederland

Zaal 416ma 14:00 - 15:10

Als docent wordt de coachende rol steeds belangrijker. Formatief werken en differentiëren is de nieuwe standaard. Waar vind je informatie om de startende docent te helpen de benodigde feedback te vormen?

Bij deze workshop wordt het aangeraden een laptop en/of tablet mee te nemen.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Coaching, Eindtermen, Leerdoelen

14:40 - 15:10 Parallelsessies ronde 3

Sociaal leren is key: De ontwikkeling van een opleiding over netwerkleren op de werkplek

Posterpresentatie (30 minuten)191Birgit Vanderhaeghen, UCLL

Royal Barma 14:40 - 15:10

Het doel van deze studie was om via co-creatie een opleidingsmodule te ontwikkelen voor graduaatslectoren over het inzetten van lerende netwerken op de werkplek. Een literatuursearch en focusgroepen tonen dat de opleiding moet inzetten op bewustwording bij graduaatslectoren van de nood aan tailored werkstrategieën, op warme werkveldrelaties en motivationele strategieën.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
lerend netwerk, opleidingsontwikkeling

Hoe bepalen ervaren (geschiedenis)docenten de inhoud van hun lessen in Nederland en Vlaanderen?

Rondetafelgesprek (30 minuten)188Hanneke Tuithof, Hogeschool Utrecht; Albert Logtenberg, Universiteit Leiden; Tim Huijgen, Universiteit Groningen; Wouter Smets, Karel de Grote Hogeschool

Stage entertainment loungema 14:40 - 15:10

Wij onderzochten hoe ervaren geschiedenisdocenten hun leerstofkeuzes maken en op basis van welke factoren zij dat doen. Onze vraag daarbij is: Wat betekent dit voor het opleiden en professionaliseren van docenten in het voortgezet/secundair onderwijs?

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Agency, Stofkeuze, Vakdidactische ontwikkeling

Social Justice Teacher Education: hoe doen we dat? Welkom bij een Nederlands/ Vlaams netwerk i.o.

Rondetafelgesprek (30 minuten)68Holger de Nooij, Hogeschool IPABO; Monique Leijgraaf, Hogeschool IPABO; Nina Hosseini, Hogeschool IPABO; Zena Bani, Hogeschool IPABO; Lisanne Plutschouw, Hogeschool IPABO; Jessica Bouva, Hogeschool IPABO; Sarah van der Vlerk, Hogeschool IPABO

Zaal 110ma 14:40 - 15:10

Omdat op Social Justice gericht opleidingsonderwijs (dat beoogt studenten bewust te maken van structuren van ongelijkheid) geen eenvoudige zaak is, starten we een Nederlands/ Vlaams netwerk van lerarenopleiders die Social Justice een warm hart toedragen, en die in gezamenlijkheid vormen van SJTE willen ontwikkelen, uitvoeren en evalueren. Welkom!

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Kansengelijkheid, Netwerk, Social Justice Teacher Education

Normatieve reflectieve professional

Individuele presentatie (30 minuten)342Violet Best, HAN University of Applied Sciences

Zaal 115ma 14:40 - 15:10

Binnen onze master pedagogiek werken studenten aan professionele identiteitsontwikkeling. De student onderzoekt wie hij/zij als professional is, wil zijn of worden. Persoonlijke professionele leerwensen krijgen de ruimte en normatieve professionalisering krijgt aandacht. Zo rusten wij student toe professionele ruimte en verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan pedagogische beweging.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
-, normatieve reflectieve professional, professionele ontwikkeling

Pabostudenten in netwerken:Relatie sociaal-cognitieve interactievaardigheden en sociale configuratie

Individuele presentatie (30 minuten)207Emmy Vireling-Teunter; Gertina Blanket

Zaal 116ma 14:40 - 15:10

Onderzoek (n = 91) op lerarennetwerken binnen vier pabo-opleidingen toont aan dat studenten hun sociaal-cognitieve interactievaardigheden verbeteren, vooral wanneer groepsdoelen, wederzijdse afhankelijkheid en een gevoel van gezamenlijkheid worden gestimuleerd. Actieve werkvormen, zoals het aanpakken van deelproblemen in subgroepen en het rouleren van de voorzittersrol, ondersteunen deze ontwikkeling.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Interactievaardigheden, Lerarennetwerken, Professionele ontwikkeling pabostudenten

Professionele leergemeenschappen in bovenschoolse netwerken als duurzame professionaliseringsvorm

Individuele presentatie (30 minuten)8Wouter Schelfhout, Universiteit Antwerpen; Els Tanghe, Universiteit Antwerpen

Zaal 212ma 14:40 - 15:10

Kwaliteitsvolle samenwerkingsverbanden tussen schoolleiders duurzaam opstarten is niet vanzelfsprekend. Dit onderzoek focus op de wijze waarop professionele leergemeenschappen als vorm van formeel collectief leren zich binnen bestaande bovenschoolse netwerken ontwikkelen tijdens een tweejarig professionaliseringstraject, wat ervaren (leer)outcomes zijn en welke variabelen een duurzame ontwikkeling op langere termijn beïnvloeden.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
bovenschoolse netwerken, professionele leergemeenschappen

Met vertrouwen effectieve oudergesprekken leren voeren met behulp van een blended leerarrangement

Individuele presentatie (30 minuten)271Suzanvan Brussel, Avans Hogeschool; Renske Pals, Avans Hogeschool

Zaal 218ma 14:40 - 15:10

De condities waaronder oudergesprekken geoefend kunnen worden tijdens het werkplekleren variëren aanzienlijk. Hierdoor kunnen pabostudenten zich onzeker voelen en gespreksvaardigheden missen. Een blended leerarrangement waarin oefenen met VR of 360-graden video’s aangeboden wordt, kan bijdragen aan het zelfvertrouwen en de gespreksvaardigheden. In deze interactieve sessie presenteren we dit blended onderwijsontwerp.

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
oudergesprekken, pabostudent, technologie

Vakdidactiek cultuurwetenschappen: museale inclusiviteit voor jongeren met migratieachtergrond

Individuele presentatie (30 minuten)249Eef Rombaut, UGent

Zaal 311ma 14:40 - 15:10

Een casusanalyse van het Museum Dr. Guislain in Gent onderzoekt de toegankelijkheid van Vlaamse cultuurhistorische musea voor jongeren met een migratieachtergrond. Een praktijkoefening door studenten vakdidactiek cultuurwetenschappen (UGent) reikt beleidsmakers, de museumsector en onderwijsinstellingen concrete aanknopings- en aandachtspunten aan om inclusieve cultuureducatie in een diverse samenleving te bevorderen.

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
cultureel kapitaal, vakdidactiek cultuurwetenschappen

Samen voor krachtig leesonderwijs: Van leesscan tot leesplan

Individuele presentatie (30 minuten)226Iris Vansteelandt, Iedereen Leest, AP Hogeschool, Universiteit Gent; Jona Hebbrecht, Odisee Hogeschool, Iedereen Leest

Zaal 312ma 14:40 - 15:10

Vele scholen willen hun leesonderwijs versterken, maar hoe begin je daaraan? Om aan die vraag tegemoet te komen, ontwikkelden hogeschool Odisee in samenwerking met AP Hogeschool, Universiteit Gent, Iedereen Leest en de Taalunie een digitale Leesscan. De schoolspecifieke resultaten vormen de basis voor een leesplan: een wegwijzer richting krachtig(er) leesonderwijs.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
leesbeleid, leesonderwijs, leesscan

Inzet van bachelorstudenten in het VO

Individuele presentatie (30 minuten)356Ralph Meulenbroeks, Universiteit Utrecht

Zaal 314ma 14:40 - 15:10

Met de inzet van reguliere bachelor-studenten in het VO kun je werkdruk van docenten verlichten en studenten te enthousiasmeren voor het werk in het onderwijs. Binnen StudentinzetopSchool worden de studenten bovendien begeleid vanuit de lerarenopleidingen. Samen onderzoeken we in deze workshop naar manieren om dat zo effectief mogelijk te doen.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Differentiatie in de klas, Instroom lerarenopleidingen, Onderwijs anders organiseren

De complexe rol van de procesbegeleider van een lerend netwerk

Individuele presentatie (30 minuten)426Loes van Wessum, Windesheim; Chiel van der Veen, Windesheim; Sui Lin Goei, Windesheim; Karin van Look, Universiteit Utrecht; Martine Broekhuizen, Universiteit Utrecht; Lara Engelsman, Windesheim

Zaal 319ma 14:40 - 15:10

Lerende netwerken worden steeds vaker gebruikt als professionaliseringsstrategie. Om tot goede leerprocessen te komen is de rol van de begeleider onontbeerlijk. Deze heeft een complexe rol. We presenteren een onderzoek naar de rol van de begeleider voor het ontwikkelen van twee belangrijke aspecten: psychologische veiligheid en onderzoekend werken.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
onderzoekend werken, professionele ontwikkeling, psychologische veiligheid

De Kunst(matige intelligentie) van Onderwijs

Individuele presentatie (30 minuten)334Janneke van der Loo, Tilburg Center of the Learning Sciences; Tjeerd van de Laar, Tilburg Center of the Learning Sciences; Rian Aarts, Tilburg Center of the Learning Sciences

Zaal 322ma 14:40 - 15:10

De opkomst van generatieve artificiële intelligentie roept fundamentele vragen op bij docenten in het voortgezet onderwijs: Wat moeten leerlingen nu eigenlijk kunnen en kennen? In deze presentatie bespreken we de opzet en inhoud van een professionaliseringsactiviteit voor docenten in het voortgezet onderwijs over de impact van ChatGPT op het onderwijs.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Generatieve AI, Professionalisering

15:40 - 16:10 Parallelsessies ronde 4

Team school: hoe leergemeenschappen bijdragen aan professionalisering

Individuele presentatie (30 minuten)9Els Tanghe, Universiteit Antwerpen; Wouter Schelfhout, Universiteit Antwerpen

Beatrix Theaterma 15:40 - 16:10

Leraren(opleiders), schoolleiders, ondersteuners, …. nemen deel aan tal van (thematische) werkgroepen. De ervaren effectiviteit en concrete output optimaliseren is zinvol. ‘Team School’ biedt een wetenschappelijk onderbouwd kader om de bijeenkomsten van deze leergemeenschappen maximaal te benutten voor schoolontwikkeling, professionalisering én waardevolle netwerking.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
lerende netwerken, professionele leergemeenschappen

Over doel en middel: afstudeeronderzoek en de tweedegraads lerarenopleidingen van Windesheim

Posterpresentatie (30 minuten)37Liena van Loenen-Sarkis, Hogeschool Windesheim; Enti Arends, Hogeschool Windesheim

Royal Barma 15:40 - 16:10

In deze interactieve workshop nemen we je mee in de huidige opzet van het afstudeeronderzoek bij de lerarenopleidingen VO bij Windesheim. Daarna wisselen we ervaringen uit en gaan we in gesprek over de successen en uitdagingen die de overgang naar een ontwerponderzoek met zich meebrengt.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Praktijkonderzoek

Maatschappelijke opdracht voor opvoeding en onderwijs: samenwerken aan ontwikkeling

Rondetafelgesprek (30 minuten)222Karin Diemel, Fontys Hogeschool

Stage entertainment loungema 15:40 - 16:10

Een opdracht voor inclusief onderwijs is het realiseren van passende samenwerking tussen professionals (onderwijs, jeugdhulpverlening, buurtteams en andere maatschappelijke voorzieningen), opvoeders en kinderen/jongeren bij het creëren van optimale ontwikkelingskansen, omdat geïsoleerde ondersteuning dit doel onvoldoende kan bereiken. Wat kunnen we leren van succesvolle praktijken in verschillende contexten?

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Ecologisch perspectief

Een App als tool om informele en ongeplande betekenisvolle ervaringen op de werkplek te waarderen

Rondetafelgesprek (30 minuten)155Tom Adams, Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Zaal 110ma 15:40 - 16:10

Op de leerwerkplek wordt door (aanstaande) leraren ongepland en informeel geleerd. Dit wordt niet altijd gezien en gewaardeerd als betekenisvol leren. In deze sessie wordt een App geïntroduceerd die zicht probeert te krijgen op deze ervaringen en gaan we in gesprek over de waarde die dit kan creëren.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Informeel leren, Werkplekleren

Professionele identiteitsontwikkeling van aanstaande leraren in een nieuw curriuclum

Individuele presentatie (30 minuten)123Marieke Pillen Pillen, Hogeschool KPZ; Shirine Bousaid, Hogeschool KPZ; Lotte Mensink, Hogeschool KPZ

Zaal 111ma 15:40 - 16:10

Hogeschool KPZ leidt op tot veerkrachtige leraren met een stevige professionele identiteit. Het belang van professionele identiteitsontwikkeling voor leraren is doorgedrongen tot de lerarenopleidingen. Zij ondersteunen studenten veelal bij hun professionele identiteitsontwikkeling. Op hogeschool KPZ gebeurt dit in de Persoonlijke Professionele Ontwikkelingslijn (PPO-lijn).

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
aanstaande leraren, curriculumvernieuwing

Differentiëren in het speciaal onderwijs (cluster 2): een interprofessioneel perspectief

Individuele presentatie (30 minuten)420Marieke Van Geel, Universiteit Twente; Laura Te Molder, Hogeschool KPZ; Trynke Keuning, Hogeschool KPZ; Kyra Meutstege, Hogeschool KPZ

Zaal 112ma 15:40 - 16:10

In hoeverre vraagt het omgaan met verschillen tussen leerlingen in het speciaal onderwijs hetzelfde van leraren als in het reguliere onderwijs? We presenteren inzichten uit een review naar differentiëren voor leerlingen met een auditieve beperking of TOS, en hanteren hierbij een interprofessioneel perspectief.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
interprofessioneel samenwerken, speciaal onderwijs

Het verduurzamen van Inclusief Onderwijs in Meertalige Contexten

Individuele presentatie (30 minuten)325Kitty Leuverink, Marnix Academie; Maaike Pulles, NHL Stenden

Zaal 116ma 15:40 - 16:10

In deze sessie lichten we de werkwijze en activiteiten van het Sprong-Meertaligheidsconsortium toe én delen we de opgeleverde onderzoeksagenda. Graag gaan we daarna met jullie in gesprek over logische vervolgstappen en het landelijk verduurzamen van inclusief onderwijs in meertalige contexten.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Netwerkleren

Stedelijk expertiseteam Nieuwkomers PO in de stad Utrecht

Individuele presentatie (30 minuten)364Mary Aben; Jenny Olsthoorn

Zaal 117ma 15:40 - 16:10

Het verzorgen van een doorlopend onderwijsaanbod aan nieuwkomers vraagt om een meerjarige visie waarin breedgedragen samenwerking zorgt voor o.a. vergroten van kennis en expertise.

Taalschool Utrecht (PCOU Willibrord) en de samenwerking binnen de stad Utrecht binnen het stedelijk expertiseteam onder de vleugels van het SWV Utrecht biedt een good practise.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
doorgaande lijn nieuwkomers, expertise deling, Stedelijk netwerk

Interactieve tool voor het begeleiden van netwerkleren op de pabo

Rondetafelgesprek (30 minuten)433Thomas Nieuwenhuize, Open Universiteit; Anna Hotze, Hogeschool IPABO; Emmy Vrieling-Teunter, Open Universiteit

Zaal 210ma 15:40 - 16:10

In deze ronde tafel gaan we in gesprek over de ontworpen interactieve tool die pabo-opleiders kan helpen bij het begeleiden van netwerkleren van studenten. Deze tool is gebaseerd op eerder ontwikkelde ontwerpeisen voor netwerkleren en bevat ondersteunende informatie met concrete voorbeelden, tips, werkbladen en instrumenten om studenten te begeleiden.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
interactieve tool

Profileringsroute: de leraar-in-opleiding als werkplekbegeleider

Individuele presentatie (30 minuten)85Froukje Bos , Hogeschool Windesheim; Erwin Haandrikman, Hogeschool Windesheim

Zaal 211ma 15:40 - 16:10

In een interactieve presentatie laten we zien wat onze nieuwste profileringsroute ‘De leraar-in-opleiding als werkplekbegeleider’ in de praktijk betekent en wat opbrengsten zijn. Met de deelnemers gaan we ook in gesprek over de weerstand die er soms lijkt te zijn. Kan een startende docent ook al een goede werkplekbegeleider zijn?

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
profilering, werkplekbegeleiderstraining

Samenstelling van studentgroepen bij samenwerkingsopdrachten: vooral veilig of juist divers?

Individuele presentatie (30 minuten)244Mariëlle Theunissen, Hogeschool Rotterdam; Carlos van Kan, Hogeschool Rotterdam

Zaal 212ma 15:40 - 16:10

In de Rotterdamse context merken we dat als de studenten zelf groepjes voor samenwerkingsopdrachten samenstellen, ze vaak zijn samengesteld op basis van etniciteit. We presenteren ons onderzoek waarmee we in kaart brengen hoe samenwerkingsgroepen worden samengesteld bij het Instituut voor Lerarenopleiding (IvL), vanuit student- en docentperspectief.

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
Samenstelling, samenwerkingsopdrachten, studentgroepen

Ready to teach: met vertrouwen het nieuwe schooljaar in.

Individuele presentatie (30 minuten)367Harriët Kok, Alberdingk Thijm Scholen; Maike van der Linden, Alberdingk Thijm Scholen; Randy Heilbron, Alberdingk Thijm Scholen / ATOS; Martine Veenendaal, Alberdingk Thijm Scholen / ATOS

Zaal 214ma 15:40 - 16:10

Op de Alberdingk Thijm Scholen is er voor docenten met weinig of zelfs geen ervaring voor de start van het schooljaar een training: de Ready to teach (RTT).Deze training wordt al jaren zeer goed gewaardeerd. In de presentatie bespreken we de succesfactoren en hoe we de training kunnen verbeteren.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Begeleiding, Inductie, Onboarding

VERVALLEN: Schoolbegeleidingstraject Wijze Lessen: Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek

Individuele presentatie (30 minuten)247Dries D'haese, Thomas More; Kristel Vanhoyweghen, Thomas More

Zaal 218ma 15:40 - 16:10

De leraar is van cruciaal belang voor het leren van leerlingen.In dit tweejarig professionaliseringtraject nemen we het hele schoolteam mee in het bestuderen, inoefenen en duurzaam implementeren van effectieve didactiek op de klasvloer en bij uitbreiding in de hele schoolwerking. Het doel hierbij is élke leerling optimale leerkansen bieden.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
CPD, effectieve didactiek

Uitdagingen voor lerarenopleiders bij het integreren van onderzoekend vermogen

Individuele presentatie (30 minuten)329Marloes van Dijk, Marnix Academie; Belinda Ommering, Hogeschool Utrecht

Zaal 219ma 15:40 - 16:10

In deze presentatie gaan we in op uitdagingen van lerarenopleiders bij het integreren van onderzoekend vermogen. Uit interviews met lerarenopleiders van de Marnix Academie zijn drie hoofdthema’s ontstaan: 1) Curriculumontwikkeling en beoordeling van onderzoekend vermogen, 2) Supervisie-gerelateerde vraagstukken, 3) Nieuw en oud denken over onderzoek en onderzoekend vermogen.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
onderzoekend vermogen, professionele ontwikkeling

Een netwerk van Vlaamse lerarenopleiders voor veranderbekwame onderwijsprofessionals

Individuele presentatie (30 minuten)195Anne Decelle, UCLL

Zaal 311ma 15:40 - 16:10

Dit praktijkwetenschappelijk onderzoek verkent hoe lerarenopleidingen studenten kunnen opleiden tot veranderbekwame onderwijsprofessionals. Het projectteam nam een survey af bij 336 pas afgestudeerden en interviews van 32 schoolleiders. Acht Vlaamse lerarenopleidingen richtten een designteam op om het professioneel zelfverstaan en het inzicht in de grammar of schooling van leraren-in-opleiding te versterken.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
Grammar of schooling, Professioneel zelfverstaan, Veranderbekwame leerkrachten

Het creëren van verbinding door duurzame begeleiding van startende leerkrachten.

Individuele presentatie (30 minuten)252Sandra Driessens, Thomas More Hogeschool

Zaal 312ma 15:40 - 16:10

TMH Rotterdam leidt studenten op met focus op theorie en praktijk. Begeleiding gebeurt via zelf opgenomen praktijklessen met tijdgebonden feedback. Ook wordt er live video gebruikt, o.a. om assessments af te nemen. Dit bespaart tijd en levert kwaliteit op. Sandra deelt haar ervaringen en geeft tips in deze workshop.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
Begeleiden, Duurzaam, Verbinden

De hybride docent als win-win voor onderwijs en bedrijfsleven.

Individuele presentatie (30 minuten)302Ellen Koop-Spoor, Fontys Hogeschool; Sandra Janssen, Fontys Hogeschool

Zaal 314ma 15:40 - 16:10

In deze presentatie worden inzichten uit de Brainport pilot ‘de hybride tech docent’ gedeeld, waarbij technici voor een dag per week in het onderwijs werken. We presenteren ontwikkelde tools die dit hybride docentschap versterken. Tenslotte gaan we in gesprek over de rol van lerarenopleidingen bij het opleiden van hybride docenten/

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
hybride docentschap

De Muziekwerkplaats

Individuele presentatie (30 minuten)453Charlotte Dupuis, Thomas More Hogeschool

Zaal 316ma 15:40 - 16:10

Presentatie van een nieuw initiatief: de Muziekwerkplaats van de Thomas More Hogeschool. De Muziekwerkplaats is een reactie op flexibilisering, digitalisering en samen opleiden. Het is een plek waar kinderen, pabostudenten, leerkrachten en een opleidingsdocent van elkaar leren. De levende praktijk van het muziekles geven en ontvangen staat centraal.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Muziekonderwijs, Muziekwerkplaats, Samen opleiden

Is de pedagogiek uit de pedagogiek verdwenen?

Individuele presentatie (30 minuten)204Matthijs Wieldraaijer, Hogeschool Rotterdam

Zaal 319ma 15:40 - 16:10

Is de geesteswetenschappelijke benadering van de pedagogiek verdwenen en vervangen door een empirisch-analytische benadering? Dit wordt vaak gesteld maar de empirische onderbouwing ontbreekt vaak. Aan de hand van onderzoek naar pedagogische literatuur die gebruikt wordt op tweedegraads lerarenopleidingen wordt gepoogd een antwoord te geven op de vraag.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Geesteswetenschappelijke pedagogiek, Pedagogische literatuur

Een boekenclub als aanjager van de leesmotivatie en de literaire competentie van pabostudenten

Individuele presentatie (30 minuten)245Inouk Boerma, Hogeschool IPABO

Zaal 322ma 15:40 - 16:10

Op pabo’s wordt gezocht naar manieren om de leesmotivatie en literaire competentie van aankomend leerkrachten te vergroten. Aangezien het delen van leeservaringen zorgt voor verbondenheid met elkaar en zodoende bijdraagt aan de leesmotivatie (Van Steensel et al., 2016) lijkt het inzetten van een pabo-boekenclub een goede werkwijze.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
boekenclub, leesmotivatie

Een innovatieve aanpak voor een nieuw pedagogisch onderwijsconcept voor PABO-studenten in STEM

Individuele presentatie (30 minuten)57Nardie Fanchamps, Open Universiteit Nederland

Zaal 323ma 15:40 - 16:10

Dit onderzoeksproject is gericht op het ontwikkelen en implementeren van een pedagogische optimalisatie die Pabo-studenten in staat stelt hun onderwijsrepertoire te verbeteren door toepassing van hoog visuele, digitale bèta/technische leeromgevingen. De bevindingen stellen specifieke aanpassingen aan het curriculum van PABO-studenten voor om verschillen in leerbehoeften van basisschoolleerlingen te overbruggen.

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
Docent-professionalisering, ICT-leren, STEM-Onderwijs

In de schoenen van de zij-instromer: ervaringen in het mbo.

Individuele presentatie (30 minuten)165Edyvan Renselaar, Hogeschool Utrecht

Zaal 411ma 15:40 - 16:10

Hoe ervaren zij-instromende mbo docenten hun inductie periode? We presenteren een interview studie waarin elf zij-instromers werd gevraagd naar hun ervaringen als startend docent. Ontwikkeling van een tweede beroepsidentiteit en tegelijkertijd opgeleid worden in dit beroep, maakt dat hun inductieproces iets anders vraagt dan dat van reguliere startende leraren.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren

Wat is nu eigenlijk het probleem? Methodiekontwikkeling voor een probleemanalyse.

Individuele presentatie (30 minuten)421Ellen Klatter, Rotterdam University of Applied Sciences (Hogeschool Rotterdam); Cora Veenman-Verhoeff, Rotterdam University of Applied Sciences (Hogeschool Rotterdam)

Zaal 416ma 15:40 - 16:10

Aan de hand van de ontwerpcyclus is een methodiek ontwikkeld voor een systematische probleemanalyse voor opleidingen, als basis voor een onderbouwd verbeterplan ten behoeve van hun onderwijskwaliteit. De ontwikkelde methodiek werd door deelnemende opleidingen als behulpzaam ervaren om kwaliteit-verhogende interventies te bepalen en voor docentprofessionalisering.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
ontwerpcyclus, probleemanalyse, Studiesucces

16:20 - 17:20 Parallelsessies ronde 5

Klassenmanagement in de lerarenopleiding

Symposium (onderzoek) (60 minuten)323Tom Adams, Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Beatrix Theaterma 16:20 - 17:20

In dit symposium staat de aandacht die lerarenopleidingen besteden aan klassenmanagement in het curriculum en op de leerwerkplek centraal.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Werkplekleren, zij-instromers/PO/VO

Bestuursakkoord flexibilisering: van samen ontwerpen naar samen uitvoeren

Workshop (60 minuten)470Pettra van Beveren, Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam; Marieke Van Geel, Universiteit Twente; Mark Boiten, 10voordeleraar; Mariska Krijgsman, Thomas More Hogeschool; Liesbeth Zijlstra, HvA; Gerrit Beunk, 10voordeleraar; Ilona van Heijst, Universiteit van Amsterdam; Bernadette Laudy, NHL Stenden; Marcel Lemmen, Hogeschool de Kempel; Dirkje van der Aa, Radboud Universiteit; Margreet van der Beek, Universiteiten van Nederland

Stage entertainment loungema 16:20 - 17:20

Flexibilisering van routes naar het leraarschap vraagt veel van lerarenopleiders. Zij zijn het immers die ervoor moeten zorgen dat hun studenten de meerwaarde van flexibilisering ervaren in routes op maat, en dat als afgestudeerde leraar ook in hun eigen onderwijs kunnen vormgeven. Hoe gaat dat in jouw opleidingspraktijk, en wat heb je nodig om succesvol maatwerk te kunnen leveren?

Deze sessie wordt op beide dagen aangeboden.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
intake, leeruitkomsten

Waardengedreven onderwijs en reken-wiskundeonderwijs: op zoek naar verbinding

Rondetafelgesprek (30 minuten)311Janneke Buikema-Visscher, NVORWO; Willemien Eikelboom, Hogeschool KPZ; Jeroen van Rumpt, Driestar educatief; Ronald Keijzer, Hogeschool IPABO

Zaal 110ma 16:20 - 17:20

In de wereld waarin wij leven neemt digitale technologie een steeds grotere rol in. Wiskunde is in deze digitale technologie vaak onzichtbaar aanwezig en beïnvloedt ongemerkt onze waarden en keuzes. In onze opleidingen moeten wij aanstaande leerkrachten leren hoe zij kinderen hierop voorbereiden.

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
rekenen-wiskunde, waardengedreven

Kansen voor de academische leerkracht: diversiteit in teams met de komst van academische leraren.

Rondetafelgesprek (30 minuten)339Alma Roos, Vrije Universiteit; Yolinde van Paridon, Universiteit Leiden; Channah Nieuwenhuis, Vrije Universiteit

Zaal 110ma 16:20 - 17:20

De toegevoegde waarde van academische leerkrachten wordt in de huidige onderwijspraktijk nog onvoldoende benut. We bespreken het ‘wat en hoe’ van de opleiding Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO), wie de EMPO-student is en welke kansen, taken en verantwoordelijkheden er zijn voor academische leerkrachten, ook in tijden van een lerarentekort.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Academische leerkracht, EMPO, Teamdiversiteit

Professionaliseren in partnerschappen: praktische tools voor starters en wijze lessen voor opleiders

Workshop (60 minuten)277Christine Kemmeren, Hogeschool Saxion; Maaike Vervoort, Hogeschool Saxion

Zaal 111ma 16:20 - 17:20

Lerarenopleiders en startercoaches uit partnerschappen van Saxion hebben kennisobjecten ontworpen voor de begeleiding van starters en afstudeerders. In deze workshop experimenteer je met kennisobjecten voor vier thema’s: ouderbetrokkenheid, klassenmanagement, onderwijsondersteuningsbehoefte en werkdruk. We delen inzichten over netwerkleren en hoe lerarenopleiding en werkveld samen de kwaliteit van de inductiefase kunnen versterken.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Inductie, Netwerkleren

Samen verschillen in verbinding. Navigerend tussen polariteiten het groepspotentieel benutten

Workshop (60 minuten)371Nanda Deen, Hogeschool Inholland; Guido Stompff, Hogeschool Inholland; Manon Joosten, Hogeschool Inholland

Zaal 112ma 16:20 - 17:20

Innovatie vindt vooral plaats waar verschillende werelden elkaar ontmoeten. Maar verschillen vinden we vaak lastig. Doe mee met ons en ontdek in deze workshop de polariteiten in onderwijsinnovaties. Leer ze te waarderen en te benutten, zodat de innovatiekracht van teams vergroot wordt.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Deep Democracy, Onderwijsinnovatie, Polariteiten

Bouwen aan je school als lerende organisatie

Workshop (60 minuten)186Henderijn Heldens, Zuyd Hogeschool; Linda van den Bergh, Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg; Anje Ros, Fontys Hogeschool

Zaal 115ma 16:20 - 17:20

Na het proefschrift van Kools (2020) namen drie lectoren initiatief om een praktisch toepasbaar model voor scholen en besturen als lerende organisatie te ontwikkelen. Op basis van literatuur en interviews met bestuurders en schoolleiders (po) werd het model ontwikkeld en gevalideerd. In de workshop gaan we ermee aan de slag.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Lerende organisatie

Langstudeerders op de lerarenopleiding - het dilemma van werk en studie

Workshop (60 minuten)424Evert Helfferich, Evert Helfferich

Zaal 116ma 16:20 - 17:20

In de workshop verkennen deelnemers eerst mogelijke oorzaken van studievertraging op de lerarenopleiding. Een belangrijke oorzaak van studievertraging is dat studenten tijdens hun stage een aanbod krijgen voor een arbeidsovereenkomst op hun stageschool en daarop ingaan. Dat betekent dat een stageschool ook verantwoordelijkheid krijgt in de aanpak van studievertraging.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
persona's, systeemdriehoek

Kwaliteitscultuur: samen leren, ontwikkelen en creëren

Workshop (60 minuten)434Miranda Timmermans, Marnix Academie; Gonnie Niemeijer , Winkler Prins; Mirella Verspiek, Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Zaal 117ma 16:20 - 17:20

Wat verstaan we onder kwaliteitscultuur bij Samen Opleiden? Hoe krijg je er zicht op en hoe versterk je kwaliteitscultuur? Samen met een groep collega’s uit partnerschappen SO&P hebben we deze vragen opgepakt en vertaald naar praktische tools, bruikbaar voor partnerschappen. In deze workshop gaan we daarmee aan de slag.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
kwaliteitscultuur

Boek en burgerschap. De inzet van rijke, schurende en naburige teksten in het burgerschapsonderwijs

Workshop (60 minuten)397Monique Leygraaf, Hogeschool IPABO; Bertjaap van der Ploeg, Hogeschool KPZ; Boukje Bruins, Hogeschool KPZ; Inouk Boerma , Hogeschool IPABO; Lynn Hartjes, Iselinge Hogeschool; Bram Oonk, Iselinge Hogeschool

Zaal 210ma 16:20 - 17:20

Veel scholen zijn zoekende hoe zij burgerschap vorm kunnen geven in het curriculum. Verhalen zijn bij uitstek geschikt om nieuwe werelden te leren kennen en nieuwe perspectieven in te kunnen nemen. Het ligt daarom voor de hand om lees- en burgerschapsonderwijs met elkaar te verbinden.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Burgerschap, Interactie, Jeugdliteratuur

Ervaringen in het opleiden van zij-instromers vanuit het perspectief van actoren in de scholen

Workshop (60 minuten)343Ilona van Heijst, Universiteit van Amsterdam

Zaal 211ma 16:20 - 17:20

Tijdens de workshop delen we de eerste resultaten van het onderzoek naar de ervaringen van actoren in scholen (n = 53) met het opleiden van zij-instromers. Vervolgens nodigen we opleiders uit mee te denken over professionaliseringsactiviteiten zodat opleiders van zij-instromers beter voorbereid zijn op hun rol.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
-, opleiders zij-instromers

Praktijkonderzoek vanuit verbinding: samen onderwijstoekomsten maken mét leerlingen.

Workshop (60 minuten)100Loek Schoenmakers, Hogeschool de Kempel

Zaal 212ma 16:20 - 17:20

We gaan actief aan de slag met de Toolbox Praktijkonderzoek met kinderen ontwikkelt door het team van de afstudeerfase van Hogeschool de Kempel. Hoe anders wordt onderzoek wanneer we de stem van leerlingen écht meenemen. Het gaat om verbinding en partnerschappen!

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Leerlingen, Praktijkonderzoek

Gesprekken in de driehoek

Workshop (60 minuten)130Isabel Spruijt, Hogeschool Utrecht; Maarten Zijdel, Hogeschool Utrecht

Zaal 214ma 16:20 - 17:20

In deze workshop bespreken we de samenwerking in de driehoek tussen de student, de school en het opleidingsinstituut. Na een korte introductie gaan we middels een rollenspel oefenen met het voeren van gesprekken in de driehoek waarbij aandacht is voor gesprektechnieken en de verschillende rollen.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Driehoeksgesprekken

Het Change Laboratory als interventie om een leercultuur te ontwikkelen op opleidingsscholen

Symposium (onderzoek) (60 minuten)455Siebrich de Vries, NHL Stenden Hogeschool; René Streutker, NHL Stenden Hogeschool

Zaal 218ma 16:20 - 17:20

In het NRO-project “Student agency-change labs” wordt de Change Laboratory-methodiek toegepast om op opleidingsscholen een leercultuur te ontwikkelen om de student agency van vo-leerlingen/mbo-studenten te bevorderen. In dit symposium geven we een inkijk in het Change Laboratory van de Groninger Opleidingsschool (GOS) en in rol en uitdagingen van Change Laboratory-begeleiders.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Change laboratory, cultuur-historische activiteitstheorie

Samenwerking in beweging. Hoe een consortium beweegt door hogescholen en basisscholen heen.

Workshop (60 minuten)276Ingrid Paalman, Viaa; Renske Tijhof, Julianaschool

Zaal 219ma 16:20 - 17:20

In deze workshop willen we uitleg geven over hoe het consortium SPRONG vanuit het thema: waardengericht handelen in een context van diversiteit, invulling geeft aan de procesmatige, inhoudelijke en organisatorische kant van het ontwikkelen van een consortium en een netwerk van leren, ontwikkelen en onderzoeken te zijn.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Fricties, Verbinden

VERVALLEN: Om de onderwijskwaliteit in verbinding te verhogen?!

Workshop (60 minuten)290Wilma Willems, OnderwijsMens; Edith van Montfort , SAAM* Scholen

Zaal 311ma 16:20 - 17:20

Onderwijsteams vragen om expert-leraren, om vanuit inhoudelijke expertise leiding te kunnen geven. Denk aan een rekenexpert, een taal-leesexpert, een expert Ondersteuning of een expert Onderwijskwaliteit.

Wat vragen deze expert-leraren van een opleiding? Vragen zij een lerarenopleider Next level?

We nemen je graag mee in onze inzichten en ervaringen.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
expert-leraar, onderwijskwaliteit

Internationale competenties voor de toekomstige leraren – inbedding in het curriculum en praktijk

Workshop (60 minuten)464Simone Groeneveld, Windesheim/CILO netwerk; Koen de jonge, Nuffic & Erasmus+

Zaal 312ma 16:20 - 17:20

De moderne klas is steeds vaker multicultureel en meertalig. Dat vraagt van de toekomstige leraar een brede scala aan internationale competenties. Welke competenties zijn essentieel en welke activiteiten dragen bij de ontwikkeling van deze competenties? In de workshop krijgen de deelnemers concrete voorbeelden uit de praktijk van internationaliseringsopbrengsten.

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
internationale competenties

www.pedagogame.com: het online pedagogisch prioriteitenspel

Workshop (60 minuten)234Fedorde Beer, Hogeschool Arnhem Nijmegen; Carlos van Kan, Hogeschool Rotterdam

Zaal 314ma 16:20 - 17:20

Met www.pedagogame.com, de online versie van het Pedagogisch Prioriteitenspel, voeren (aanstaande) leraren een pedagogische dialoog met medestudenten in binnen- en buitenland. Zij komen zo laagdrempelig in aanraking met een internationaal palet aan pedagogische waarden en idealen en de motivaties daarachter wat hen helpt hun eigen pedagogische visie verder te expliciteren.

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
Dialoog, Internationalisering, Pedagogiek

Begeleiden van startende leraren in het basisonderwijs.

Workshop (60 minuten)452Karin Wessel, SPO Utrecht

Zaal 316ma 16:20 - 17:20

Het goed begeleiden van startende leraren vergt specifieke kennis, vaardigheden en een juiste attitude van schoolopleiders. In welke context bevindt zich de startende leraar? In deze workshop worden m.b.v. een routekaart zes elementen onderscheiden die toonaangevend zijn in het inductielandschap. Met interactieve werkvormen delen we kennis en ervaringen.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
Professionele identiteit

Hoe bereid je docenten in opleiding voor op het lesgeven in een leergebied (Mens en Maatschappij)?

Workshop (60 minuten)185Hanneke Tuithof, Hogeschool Utrecht; Jefta Bego, Hogeschool Utrecht; Tim van der Heiden, Hogeschool Utrecht

Zaal 319ma 16:20 - 17:20

Hoe geven docenten samenwerking tussen Mens en Maatschappijvakken succesvol vorm? Hoe worden MenM-curricula door docenten samen ontworpen en uitgevoerd? In deze workshop gaan we naar aanleiding van ons onderzoek naar succesfactoren in gesprek over verschillende praktijkvoorbeelden. Centrale vraag daarbij: Wat betekent dit voor het opleiden van docenten PO en VO?

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Samenwerking in een leergebied (M en M), Vakdidactische ontwikkeling

Hoe word je een vakdidactisch rolmodel?

Workshop (60 minuten)297Eefje Smit, Hogeschool Utrecht; Joost van Damme, Fontys Lerarenopleiding Tilburg; Alienke Jansen, Hogeschool Utrecht

Zaal 322ma 16:20 - 17:20

Als lerarenopleider ben je een vakdidactisch rolmodel. Studenten leren vakdidactiek van dat wat jij voordoet (modelt) in je lessen. Dat gebeurt vaak impliciet, maar het leereffect is groter wanneer je dit expliciteert. In deze workshop oefenen we hoe je deze rol bewust in kan zetten en verder uit kunt diepen.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
rolmodel

Professional doctorates: leraren opleiden tot interventie-experts binnen onderwijs en HR

Workshop (60 minuten)384Ariënnevan Staveren, Hogeschool Marnix; Helma Oolbekkink, Hogeschool Arnhem-Nijmegen; Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam

Zaal 323ma 16:20 - 17:20

Het professional doctorate is een praktijkgerichte tegenhanger van de academische promotie. Kern is om experts op kwalificatieniveau 8 op te leiden die kunnen interveniëren in complexe contexten. Binnen het domein Leren & Professionaliseren werken 7 hogescholen aan zo’n PDtraject gericht op onderwijs en HR. In februari starten de eerste kandidaten.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
-, Opleidingenstelsel, Professional doctorate

dinsdag 19 maart 2024

09:40 - 10:40 Parallelsessies ronde 6

Hoe het landelijke netwerk SPRONG-STEM, verschillende regionale aanpakken afstemt en versterkt

Symposium (praktijk) (60 minuten)59Vincent Jonker, Universiteit Utrecht; Anna Hotze, Hogeschool iPabo; Anika Embrechts, ROC van Twente; Ronald Keijzer, Hogeschool iPabo; Margien Bakker, Hogeschool iPabo

Beatrix Theaterdi 09:40 - 10:40

Het Sprong-STEM project (stemnetwerk.nl, 2021-2024) werkt met PLG's (in drie regio's, en landelijk) om effectief STEM-onderwijs (po-vo) te ontwerpen en te ondersteunen. In dit symposium ligt de focus op: 1. Wat werkt (minder) goed in PLG's en netwerkleren, 2. Uitdagingen samenhang en verschil/overeenkomst wiskunde t.o.v. science. 3.Rol lerarenopleiders (consequenties opleidingscurricula).

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
natuurwetenschappen, rekenen-wiskunde

Verbreding kennis beroepsonderwijs onder lerarenopleiders

Workshop (60 minuten)385Judith Kivits, ADEF; Dieuwertje Scheringa, Vereniging Hogescholen; Eefje Boef, MBO Raad

Royal Bardi 09:40 - 10:40

In gezamenlijke agenda Meer samen, van VH, ADEF en de MBO Raad, staat samenwerken om te komen tot voldoende en bekwaam onderwijzend personeel in het mbo centraal. Eén belangrijke ambitie is meer aandacht voor het mbo in de lerarenopleidingen.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
-, Professionalisering

Taalvaardigheid en taaldidactische competentie van leraren-in-opleiding

Rondetafelgesprek (30 minuten)157Dorien Doornebos, Fontys; Mirjam de Bruijne, Hogeschool Rotterdam; Roeland Harms, Hogeschool Arnhem/Nijmegen; Anne Kerkhoff, Fontys

Stage entertainment loungedi 09:40 - 10:40

Om de basisvaardigheden van leerlingen te vergroten moeten alle docenten taalbewuste docenten zijn en taalgerichte didactieken in hun lessen inzetten. Door zelf taalbewust onderwijs te geven, kunnen lerarenopleiders zowel deze didactische vaardigheid als de eigen taalvaardigheid van hun studenten vergroten.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
Basisvaardigheden, Taalbewust lesgeven, Taaldidactische competentie

Hoe realiseren we een inclusiever lerarenopleiding waarin we diversiteitssensitief opleiden?

Rondetafelgesprek (30 minuten)468Kennedy Tielman, Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Stage entertainment loungedi 09:40 - 10:40

Om een inclusieve lerarenopleiding te kunnen zijn, moeten studenten zich enerzijds welkom en geaccepteerd voelen en anderzijds moeten we inclusief onderwijs bieden en hen voorbereiden om zelf inclusief onderwijs te bieden in hun toekomstige werkomgeving. Tijdens deze ronde tafel bediscussiëren we een opzet om deze vragen te beantwoorden.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
Diversiteitsensitief, Inclusie

Schoolopleider in het VO, van taak naar functie?!

Rondetafelgesprek (30 minuten)350Gosien Schouten, Partnerschap Op Reis; Janneke Geurts, Partnerschap Op Reis

Zaal 110di 09:40 - 10:40

Ons rondetafelgesprek verkent de evolutie van het beroepsprofiel van de schoolopleider VO en de implicaties daarvan voor hun professionele ontwikkeling. De aanleiding van dit rondetafelgesprek ligt in de veranderende context van het opleiden. Zoals het leren in netwerken en de diversiteit aan leraren in opleiding.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
Schoolopleider

Vieze handen: digitale en technologische geletterdheid voor iedereen?!

Rondetafelgesprek (30 minuten)447Claartje Van Tongeren, Hogeschool van Amsterdam; Sam Edens, Hogeschool van Amsterdam; Monique Pijls, Hogeschool van Amsterdam

Zaal 110di 09:40 - 10:40

Nu digitale en technologische geletterdheid in het onderwijs belangrijker wordt, betekent dit dat we als lerarenopleiders iets moeten doen om de drempel naar de inzet van digitale technologie in het onderwijs te verlagen. Vakoverstijgende ontwerpopdrachten met inzet van kunst en lokale materialen bieden mogelijkheden voor professionalisering rond digitale geletterdheid.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
vakoverstijgend werken

Een brede blik op de leeromgeving van de student

Workshop (60 minuten)159Hedwig de Krosse, Radboud Docenten Academie; Calijn de Jong, Radboud Docenten Academie

Zaal 111di 09:40 - 10:40

Een aandachtspunt in de curriculumherziening van de Radboud Docenten Academie was het doorontwikkelen van een werkplekcurriculum als integraal onderdeel van de leeromgeving van de student. In deze workshop ervaar je hoe we samen met de scholen invulling geven aan dat werkplekcurriculum en hoe we grenzen tussen scholen en instituten overbruggen.

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
boundary objects, opleidingsdidactiek

Van individuele Leervraag naar gezamenlijke Professional Challenge in een Open Space

Workshop (60 minuten)427Alwin Truin, Hogeschool Windesheim; Ilse Speelman, Hogeschool Windesheim

Zaal 112di 09:40 - 10:40

In deze workshop worden deelnemers ondergedompeld in een Open Space. Via een eigen leervraag krijgen deelnemers de mogelijkheid zich te verdiepen in het Teachers College en in de plek en noodzaak van de Professional Challenges.

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
Leervraag, Open Space, Professional Challenge

Welbevinden en veerkracht van aanstaande leraren: een gezamenlijke oplossing?

Workshop (60 minuten)386Esmee Kamp-Bolks, Rijksuniversiteit Groningen; Marjon Fokkens-Bruinsma, Rijksuniversiteit Groningen; Marieke Pillen, Hogeschool KPZ

Zaal 115di 09:40 - 10:40

Veerkracht en welbevinden van aanstaande leraren wordt in wetenschappelijk onderzoek en onderwijsbeleid erkend, maar hoe kunnen lerarenopleidingen aandacht besteden aan deze thema’s? In deze workshop proberen we aan de hand van de theorie, eerste bevindingen uit ons onderzoek en in gesprek met deelnemers antwoord te geven op deze vraag.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
aanstaande leraren

Onderzoekend vermogen als motor voor samen opleiden

Workshop (60 minuten)404Lisette Munneke, Hogeschool Utrecht, lectoraat onderzoekend vermogen; Lidewij van Katwijk, NHL Stenden

Zaal 117di 09:40 - 10:40

In deze workshop gaan we op basis van een concrete opleidingscasus aan de slag met de manier waarop de ontwikkeling van onderzoekend vermogen door opleiders, zowel binnen de opleiding als in het praktijkleren, zo gestimuleerd kan worden dat het een motor wordt binnen samen opleiden.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
-, onderzoekend vermogen

Circulair Opleiden: Een ontdekkingsreis tijdens werkplekleren

Rondetafelgesprek (30 minuten)327Pettra van Beveren, Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam; Bob Koster, Bob Koster

Zaal 210di 09:40 - 10:40

Circulair opleiden betekent dat studenten gestimuleerd worden om met verschillende contexten tijdens werkplekleren kennis te maken. Contexten die verschillen ten aanzien van visie op leren/type onderwijs. We hebben een vijf gevolgd en gekeken wat dit doet met hun identiteitsontwikkeling. We delen de inzichten en gaan in gesprek over circulair opleiden.

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
opleiden in brede conceptscholen, professionele identiteitsontwikkeling

Programmatisch toetsen bij de Educatieve Master Primair Onderwijs

Rondetafelgesprek (30 minuten)411Rob Kickert, Educatieve Master Primair Onderwijs, Erasmus Universiteit Rotterdam

Zaal 210di 09:40 - 10:40

Bij de nieuwe Educatieve Master Primair Onderwijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam toetsen we programmatisch. Omdat we onze toetsing voortdurend willen verbeteren, onderzoeken we samen met onze studenten hoe de toetsing ze motiveert in hun ontwikkeling tot academische leerkracht.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
-, Programmatisch toetsen, Toetsing

Reflecteren in de Pabo door middel van de werkvorm 'spiegelbrief' draagt bij aan inclusief onderwijs

Workshop (60 minuten)436Roos Spijkerman, NHLStenden; José Middendorp, NHLStenden

Zaal 211di 09:40 - 10:40

In de professionele ontwikkeling van de leraar is reflectie op de wisselwerking tussen verschillende actoren in systemen belangrijk. We proberen in de Minor Gedrag & Leren van NHL Stenden op deze complexiteit grip te krijgen met behulp van de werkvorm 'spiegelbrief'.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
fenomenologische houding, systemische blik

Explore! Het gebruik van verhalen om te verbinden, te leren en te innoveren.

Workshop (60 minuten)407Tjitske Dijkstra, NHL Stenden; Marianne Punter, NHL Stenden

Zaal 212di 09:40 - 10:40

In de professionele ontwikkeling van de leraar is aandacht voor exploreren, het verbinden vanuit verhalen en het reflecteren op het eigen verhaal onmisbaar. Vanuit de master Learning & Innovation delen we in deze workshop verhalen van exploraties van studenten en experimenteren we met verhalende interventies die bijdragen aan duurzame veranderingen.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
exploreren

Boundary Crossen doe je samen!

Workshop (60 minuten)335Zita Albon, Universiteit Utrecht; Astrid de Regt, Hogeschool Utrecht; Karin Wessel, Stichting Primair Onderwijs Utrecht

Zaal 214di 09:40 - 10:40

Samenwerking in netwerken vraagt dat alle deelnemers over de grenzen van de eigen werkomgeving heen elkaar willen ontmoeten en resultaten behalen. Wij hebben als aspirant opleidingsschool ervaring opgedaan met het bewust grenzen overschrijden middels een Boundary Cross Café. Tijdens de workshop ervaar je zelf hoe wij leren in deze setting.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
academische leraren, gemeenschapsvorming, professionele leergemeenschappen

Pilot valideringsassessment voor studenten met werkervaring door middel van holistisch valideren

Workshop (60 minuten)318Jannie Lensen-Botter, Windesheim

Zaal 218di 09:40 - 10:40

Windesheim, domein B&E, start in 2023 een pilot Valideringsassessment voor studenten met werkervaring. Dit houdt in: het holistisch leerwegonafhankelijk beoordelen van iemands leerervaringen en het adviseren over het verdere leertraject. We gaan onderzoeken hoe langstudeerders met meerjarige, onbevoegde leservaring gestimuleerd èn gefaciliteerd kunnen worden bij het afronden van hun leraaropleiding.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
holistisch, valideren

Naar een model voor docent feedbackgeletterdheid

Workshop (60 minuten)161Henderijn Heldens, Zuyd Hogeschool

Zaal 219di 09:40 - 10:40

Na het artikel van Boud & Dawson (2021) met 19 competenties voor de feedbackgeletterde docent werd binnen de Themagroep Feedbackgeletterdheid van het Platform Leren van Toetsen een model ontwikkeld waarmee deze competenties een praktische vertaalslag krijgen. In deze workshop gaan we aan de slag om de praktische bruikbaarheid te testen.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
docentprofessionalisering, feedbackgeletterdheid

Focus op Professie: Herziening registratieprocedures met oog voor diversiteit en ontwikkelpaden.

Workshop (60 minuten)372Chris Kroeze, HAN; Burno Oldeboom, Windesheim

Zaal 311di 09:40 - 10:40

Binnen het BRLO-project ‘Focus op Professie’ zetten we in op het erkennen van diversiteit binnen de beroepsgroep van lerarenopleiders. Samen met lerarenopleiders en werkgevers verkennen we de wijze waarop we dat gaan doen. De input van deelnemers is van belang om vanuit een breed draagvlak de herziening te kunnen realiseren.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
Diversiteit, Ontwikkelpaden, Professie

Een succesvolle doorstartOntwikkeling in beroepsvaardigheden na de inductiefase

Workshop (60 minuten)118Dianne Hoefakker; Els Scheringa, Talent als docent

Zaal 312di 09:40 - 10:40

Talent als docent ontwikkelde trainingsaanbod voor docenten die recent hun inductiefase afrondde. In de workshop worden deelnemers meegenomen in het belang van aandacht voor deze doelgroep en de inzichten bij het ontwikkelen en uitvoeren van dit specifieke trainingsaanbod.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Direct na de inductiefase, Ster(k) als docent

Een keuzeminor Peuters en VVE voor pabo-studenten

Workshop (60 minuten)175Annerieke Boland, Hogeschool IPABO; Marjan Koerselman, Hogeschool IPABO; Lisanne Plutschouw, Hogeschool IPABO; Marloes Vreugdenhil, Hogeschool IPABO

Zaal 314di 09:40 - 10:40

Scholen en kinderopvang werken steeds meer samen, vooral rond de doorgaande lijn in de voor- naar vroegschoolse educatie. Aan Hogeschool IPABO kunnen derdejaars studenten zich voorbereiden op deze samenwerking in de keuzeminor 'Peuters en vve', waarin ze o.a. een vve-training volgen en stagelopen in een peutergroep met een vve-programma.

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
Kinderopvang, VVE

Best of Both Worlds – The Game: de optimale combinatie van mens en techniek in het onderwijs

Workshop (60 minuten)332Hans van der Heijden, Avans Hogeschool; Suzan van Brussel, Avans Hogeschool; Esther Van der Stappen, Avans Hogeschool

Zaal 316di 09:40 - 10:40

Best of Both Worlds: wat is in jouw onderwijs(ontwerp) de optimale combinatie tussen mens en techniek? Deze vraag staat centraal bij het spelen van ‘Best of Both Worlds’ tijdens deze workshop. Verken elkaars perspectieven over een praktijkcasus en bepaal vanuit jouw rol hoe het onderwijskundig doel het best wordt bediend.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
game, onderwijsontwerp, technologie

Professionaliseren van instituutsopleiders als ‘bruggenbouwers’

Workshop (60 minuten)76Gerbert Sipman, Marnix Innovatie Centrum; Miranda Timmermans, Marnix Innovatie Centrum

Zaal 319di 09:40 - 10:40

Instituutsopleiders zijn ’bruggenbouwers’ tussen twee leercontexten, een nieuwe rol waardoor professionaliseringsbehoeften ontstaan. Deze workshop start vanuit onderzoeksresultaten naar drie professionaliseringstrajecten voor instituutsopleiders, die geleid hebben tot aanwijzingen voor het professionaliseren van ‘bruggenbouwers’. In dialoog verdiepen we de resultaten vanuit de vragen ‘wat’ en ‘hoe’ instituutsopleiders als ‘bruggenbouwers’ zouden moeten leren.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
Instituutsopleiders, Professionalisering

Partnerschap als leerlandschap | een brede blik op de rollen van opleiders bij Samen Opleiden

Workshop (60 minuten)457Mirella Verspiek, Platform Samen Opleiden & Professionaliseren; Janet Bootsma, Hogeschool InHolland; Maarten Haalboom, OmZin training

Zaal 322di 09:40 - 10:40

In deze workshop staat het samenspel centraal tussen actoren die een bijdrage leveren aan het leren van leraren. Welke opleiders, begeleiders en andere professionals zijn daarbij van betekenis? Hoe werken zij aan toerusting voor hun rol? En hoe kom je gezamenlijk tot meerwaarde voor het opleiden van kwalitatief sterke leraren?

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
Rollen van lerarenopleiders, Samenwerking, Spel

Bruggenbouwers en grensverleggers: Van interprofessioneel naar transdisciplinair opleiden

Workshop (60 minuten)64Ferdy Strikker, University of Applied Sciences Utrecht; Ad Goenee, Meerkring; Joke Spruit, SKA kinderopvang; Sofie Sergeant, University of Applied Sciences Utrecht

Zaal 323di 09:40 - 10:40

"Meeste mensen in de hulpverlening en in onderwijs kennen de straatcultuur niet. Ze willen zelf niet wonen in de plekken waar de kinderen vandaan komen. De bubbel geeft dus les aan de niet-bubbel!"

We kondigen aan: Podcastserie Bruggenbouwers & Grensverleggers: voor studenten en docenten, voor leerkrachten van vandaag en morgen.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
-, Transdisciplinair samenwerken

Samen ontwikkelen, Samen Opleiden: In de driehoek aan het werk!

Workshop (60 minuten)406Miranda Timmermans, Marnix Academie; Marieke Schuurmans, Lowys Porquin Stichting

Zaal 411di 09:40 - 10:40

In deze workshop laten we jullie kennismaken met de tool Samen Ontwikkelen, Samen Opleiden. Een tool voor studenten, mentoren, schoolopleiders en instituutsopleiders die samen bouwen aan samenhang in het curriculum. We vertellen welke resultaten dit de scholen heeft gebracht en leggen de link naar jullie eigen praktijk.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
Werkplekcurriculum

Lesgeven in burgerschapshoudingen?De nieuwe kerndoelen en het veranderende beroepsbeeld v/d leraar

Workshop (60 minuten)322Eline Veldt, Hogeschool Inholland; Luuk Kampman, Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO); Matthijs Driebergen, Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO); Marietje Beemsterboer, Hogeschool Inholland; Mascha Enthoven, Hogeschool Inholland

Zaal 416di 09:40 - 10:40

In tegenstelling tot de huidige kerndoelen die zich vooral richten op kennis, vaardigheden en attitudes, vragen de nieuwe kerndoelen burgerschap om kinderen bepaalde ‘handelingsperspectieven’ aan te leren. Wat vraagt het aanleren van ‘handelingsperspectieven’ van leraren? Hoe doe je dat in diverse schoolpopulaties en op scholen met een sterk religieuze identiteit?

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Burgerschap, Didactisch handelen, Pedagogische Opdracht

11:10 - 12:10 Parallelsessies ronde 7

Interprofessioneel Opleiden: Bouwstenen en werkplaatsen

Symposium (praktijk) (60 minuten)285Carolien van Riswijk, Iselinge Hogeschool; Trynke Keuning, Hogeschool KPZ

Beatrix Theaterdi 11:10 - 12:10

Hoe kunnen we toekomstige professionals voorbereiden op samenwerking in interprofessionele teams? Op verschillende plekken in Nederland werken hbo- en mbo-opleidingen samen om studenten deze voorbereiding vorm te geven. Dit symposium schetst twee praktijkvoorbeelden: bouwstenen voor een interprofessioneel curriculum in het domein kind en educatie en een interprofessionele academische werkplaats.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Grenscompetenties, Interprofessioneel

Docenten in opleiding voorbereiden op het omgaan met verschillen in de klas.

Posterpresentatie (30 minuten)282Lambrecht Spijkerboer, STA

Royal Bardi 11:10 - 12:10

Deze workshop biedt een interactieve verkenning hoe we docenten in opleiding kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden en inzichten die essentieel zijn voor het creëren van een inclusieve leeromgeving die recht doet aan de diversiteit van leerlingen in de klas van vandaag. We gebruiken daarvoor het nieuwe differentiatiediamanten-model.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
diversiteit in de samenleving, kansenongelijkheid, omgaan met verschillen

Wendbaarheid ontwikkelen in de master lerarenopleiding

Posterpresentatie (30 minuten)395Susanne Dirks, Fontys

Royal Bardi 11:10 - 12:10

Dit onderzoek richt zich op hoe de studenten van de Fontys master lerarenopleiding de ontwikkeling van hun wendbaarheid ervaren middels diverse manieren van dataverzameling waaronder interviews en analyse van portfolio’s.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
adeptive expertise, master lerarenopleiding, wendbaarheid

Een leescurriculum op de pabo’s. De complexiteit van het opleiden.

Rondetafelgesprek (30 minuten)91Mirjam Snel, Hogeschool Utrecht; Inouk Boerma, Hogeschool IPABO

Stage entertainment loungedi 11:10 - 12:10

Om effectief leesonderwijs te kunnen geven, moeten leerkrachten goed opgeleid worden en zich blijvend professionaliseren. Het opleiden van leerkrachten is echter op meerdere fronten complex. In deze bijdrage gaan wij graag in gesprek met collega-opleiders om na te denken over hoe een goed leescurriculum voor de pabo’s eruit kan zien.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
effectief leesonderwijs

Samen werken aan leeruitkomsten digitale geletterdheid binnen de pabo

Rondetafelgesprek (30 minuten)288Gerard Dummer, Hogeschool Utrecht; Age Wesselius, NHL Stenden

Stage entertainment loungedi 11:10 - 12:10

Het Netwerk Lerarenopleiders Digitale Geletterdheid van de Pabo heeft leeruitkomsten geformuleerd voor digitale geletterdheid binnen de pabo. In dit rondetafelgesprek presenteren we kort de werkwijze van het netwerk, de opzet van de leeruitkomsten en gaan we in gesprek over leeruitkomsten en implementatie van deze leeruitkomsten in de opleiding.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
opleidingsdidactiek

Ondersteunen van psychologische basisbehoeften van minoren in de universitaire lerarenopleiding

Rondetafelgesprek (30 minuten)143Tirsa Guelen-Satink, Radboud Docenten Academie; Tamara van Woezik, Radboud Docenten Academie

Zaal 110di 11:10 - 12:10

Van minoren die de universitaire lerarenopleiding doen wordt gezegd dat dit echt een andere doelgroep is dan de masterstudenten. Wij willen een moment van uitwisseling initiëren, waarbij de minorstudent centraal staat. Wat heeft deze groep studenten nodig, zijn er verschillen met master-studenten en hoe wordt daarmee omgegaan?

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
Minor-student, psychologische basisbehoeften

Integraal beoordelen in lerarenopleidingen: wat is het en hoe doe je dat?

Rondetafelgesprek (30 minuten)353Harmen Schaap, Radboud Docentenacademie; Tamara van Woezik, Radboud Docenten Academie; Roald Verhoeff, Radboud Docentenacademie

Zaal 110di 11:10 - 12:10

Lerarenopleidingen maken in toenemende mate gebruik van een integraal oordeel. Het ontwikkelen en implementeren hiervan is echter geen sinecure, vanwege kwesties over validiteit, samenhang en werk- en studeerbaarheid. In dit rondetafelgesprek worden deze kwesties geïllustreerd en bediscussieerd vanuit het perspectief van toets- en feedbackgeletterdheid van zowel studenten als lerarenopleiders.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Expertoordeel, Holistisch toetsen, Integraal beoordelen

Aan de slag met beroepsgerichte didactiek

Workshop (60 minuten)330Anne Khaled, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; Haske van Vlokhoven, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Zaal 111di 11:10 - 12:10

Opleiden voor een beroep vraagt didactische en pedagogische flexibiliteit van docenten. De Spiegel Beroepsgerichte didactiek is een hulpmiddel voor opleidingsteams in beroepsonderwijs om te onderzoeken of hun eigen opleiding voldoende aansluit op de reële beroepspraktijk. In deze workshop gaan we aan de slag met het instrument.

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
-, Beroepsgerichte didactiek, Docentenprofessionalisering

Samen leren in groepsgewijze registratietrajecten met focus op professie van lerarenopleiders!

Workshop (60 minuten)300Jeannette Geldens, Hogeschool de Kempel; Marijke Gommers, Velon; Bob Koster, Fontys

Zaal 112di 11:10 - 12:10

Binnen het BRLO-project ‘Focus op Professie’ onderzoeken we op welke wijze registratietrajecten meer betekenis kunnen krijgen voor lerarenopleiders en werkgevers.

We delen op interactieve wijze de eerste inzichten van twee pilots.

In de pilots ligt de focus op samen leren van lerarenopleiders in groepsgewijze registratietrajecten en experimenteren met vormvrije registratieaanvragen.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
registratietrajecten, samen

Support voor het begeleiden van reflectie, verbinden en afstemmen in de schoolstage

Workshop (60 minuten)320Iris Pauw, Lerarenacademie Vrije Universiteit; Hanna Westbroek Westbroek, Lerarenacademie Vrije Universiteit; Esther Stronkhorst Stronkhorst, Kohnstamm Instituut

Zaal 115di 11:10 - 12:10

In een 3-jarig NRO-praktijkonderzoek door Amsterdamse lerarenopleidingen en opleidingsscholen zijn tools ontwikkeld die de WPB/mentor ondersteunen met het ontwikkelen van de begeleidingspraktijk. De tools helpen de WPB/mentor met evalueren en door-ontwikkelen van de eigen begeleidingspraktijk, en zijn gericht op: reflecteren; verbinden van theorie met praktijk; afstemmen van theorie met persoon.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
begeleiden op de werkplek, praktische ondersteuning, VO en PO

Het versterken van vaardigheden van leraren (in opleiding): hoe en waarom?

Workshop (60 minuten)263Jeroen Bishesar, Ithaka; Annemarie Schep, Hogeschool Utrecht

Zaal 116di 11:10 - 12:10

In de lerarenopleidingen is relatief weinig aandacht voor het aanleren van basisvaardigheden voor lesgeven. In het partnerschap het Opleidingshuis hebben we een leerlijn vaardigheden opgezet, waarin we met leraren (in opleiding) oefenen op pedagogische en didactische vaardigheden. We presenteren deze leerlijn en oefenen een 'vaardighedenlab’ met deelnemers tijdens het congres.

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
opleidingsdidactiek, vaardigheden

Verbinding van theorie, praktijk en persoon voor de begeleidingspraktijk: het gesprek aankaarten

Workshop (60 minuten)148Frans Kranenburg, Hogeschool van Amsterdam; Matt Decovsky

Zaal 117di 11:10 - 12:10

In het kader van het NRO onderzoek voor een sterkere begeleidingspraktijk in Amsterdam is door een groot aantal lerarenopleidingen en opleidingsscholen samengewerkt om de verbinding van theorie, praktijk en persoon in de verschillende opleidingssituaties in beeld te krijgen. In deze workshop ervaart u een van de ontworpen tools.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
aankomende docent, instituutsopleider

Pedagogie in het 1e graads leergebied & professioneel zelf-verstaan van de masterstudent.

Rondetafelgesprek (30 minuten)116Tamara Cop, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Zaal 210di 11:10 - 12:10

Het definieren van de pedagogische dimensie in het 1e graads leergebied inclusief het positioneren hiervan in de leerlijn professionele ontwikkeling. Aan een Ronde Tafel uitwisselen wat nodig is bij de vraag wat we ten aanzien van professionalisering op masterniveau willen naderen, expliciteren en karakteriseren met betrekking tot de pedagogische rol.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
-, Bovenbouw Pedagogie, Professioneel Zelf verstaan

Leraren-in-opleiding en ervaren leraren ontwikkelen samen praktische onderzoeksvaardigheden

Rondetafelgesprek (30 minuten)441Monika Louws, Universiteit Utrecht

Zaal 210di 11:10 - 12:10

In dit project ontwikkelen we onderwijsaanbod waarin zowel studenten aan de universitaire lerarenopleiding als ervaren leraren uit scholen werken aan kleinschalig praktijkgericht onderzoek en van elkaar kunnen leren. Deelnemers werken aan hun onderzoeks-, communicatie-, en leiderschapsvaardigheden. We bespreken graag onze ontwerpuitdagingen tijdens het rondetafelgesprek.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
-, docentprofessionalisering, Praktijkgericht onderzoek

Bestuursakkoord flexibilisering: van samen ontwerpen naar samen uitvoeren

Workshop (60 minuten)471Pettra van Beveren, Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam; Marieke Van Geel, Universiteit Twente; Mark Boiten, 10voordeleraar; Mariska Krijgsman, Thomas More Hogeschool; Liesbeth Zijlstra, HvA; Gerrit Beunk, 10voordeleraar; Ilona van Heijst, Universiteit van Amsterdam; Bernadette Laudy, NHL Stenden; Marcel Lemmen, Hogeschool de Kempel; Dirkje van der Aa, Radboud Universiteit; Margreet van der Beek, Universiteiten van Nederland

Zaal 211di 11:10 - 12:10

Flexibilisering van routes naar het leraarschap vraagt veel van lerarenopleiders. Zij zijn het immers die ervoor moeten zorgen dat hun studenten de meerwaarde van flexibilisering ervaren in routes op maat, en dat als afgestudeerde leraar ook in hun eigen onderwijs kunnen vormgeven. Hoe gaat dat in jouw opleidingspraktijk, en wat heb je nodig om succesvol maatwerk te kunnen leveren?

Deze sessie wordt op beide dagen aangeboden.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
intake, leeruitkomsten

Oriënteren om te leren Voor een vliegende start op de nieuwe leerwerkplek!

Workshop (60 minuten)154Elles van den Anker; Joyce Hagen

Zaal 212di 11:10 - 12:10

Een goede oriëntatie helpt aanstaande leerkrachten zicht te krijgen op wat een leerwerkplek te bieden heeft en invulling te geven aan de eigen leerweg. Dit vraagt begeleiding van lerarenopleiders. We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van twee tools, die de lerarenopleider hierbij in kan zetten.

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
Oriënteren om te leren, Werkplekleren

Succesvol Samen Opleiden van Zij-Instromers: Werken vanuit de Gouden Driehoek op bestuursniveau

Workshop (60 minuten)370Sonja Mathijssen, Avans Breda; Daan Buijsen, Lowys Porquin Stichting; Marlies Bax, INOS

Zaal 214di 11:10 - 12:10

Binnen ons partnerschap zijn we ervan overtuigd dat betekenisvol onderwijs alleen kan plaatsvinden in de context van het beroepenveld. Hoe kom je met alle betrokkenen tot optimale afstemming in de begeleiding van de zij-instromer?

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
gouden driehoek, zij-instroom

Scholen en lerarenopleidingen als inclusieve communities

Workshop (60 minuten)287Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam; André Koffeman, Hogeschool van Amsterdam; Anne Eggink, Hogeschool van Amsterdam

Zaal 218di 11:10 - 12:10

In deze workshop presenteren we het ERASMUS+project ‘Developing Inclusive School Communities’, gericht op het versterken van de betrokkenheid van verschillende actoren in en rond de school met behulp van een toolbox. Vervolgens verkennen we met u hoe deze toolbox ook bruikbaar kan zijn voor studenten en voor teams van lerarenopleiders.

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
gedeeld leiderschap, Inclusieve communities

Activist, struisvogel of journalist? Wat wil ik zelf in mijn onderwijs met duurzaamheid?

Workshop (60 minuten)246Peter Duifhuis, Hogeschool Utrecht

Zaal 219di 11:10 - 12:10

In deze workshop presenteert lerarenopleider en onderzoeker Peter Duifhuis hoe docenten denken over het vormgeven van Leren voor Duurzame Ontwikkeling en ga je zelf aan de slag met lesmateriaal uit de lerarenopleiding dat ontwikkeld is voor visieontwikkeling ten aanzien van dit thema.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
Visie

Leraar zijn in een veranderende wereld: verbonden met jezelf, de ander en de wereld

Workshop (60 minuten)388Willemijn Van Woerkum, Stichting NIVOZ

Zaal 311di 11:10 - 12:10

In deze workshop staat professionalisering van lerarenopleiders centraal. Opleiders en onderzoekers werken binnen en tussen lerarenopleidingen samen aan onderwijsontwikkeling vanuit een gedeelde onderwijsvisie. Met de door hen ontwikkelde bouwstenen voor breedvormend (opleidings)onderwijs en een praktijkvoorbeeld van een van de opleidingen, gaan deelnemers aan de slag met hun eigen vraagstukken.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Breedvormend (opleidings)onderwijs, Professionalisering, Reflectie- en ontwikkelkader

Ontwikkelingsgerichte Peer Review – kansen om te verbinden binnen en tussen partnerschappen SO&P

Workshop (60 minuten)423Edmee Suasso dLima dPrado , Saxion Hogeschool; Miranda Timmermans, Marnix Academie; Gea Spaans, Platform Samen Opleiden & Professionaliseren; Mirella Verspiek, Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Zaal 312di 11:10 - 12:10

Met ontwikkelingsgerichte peer review voor partnerschappen samen opleiden & professionaliseren (SO&P) beogen we bij te dragen aan de doorontwikkeling en kwaliteit vanpartnerschappen én aan SO&P landelijk. In deze workshop bespreken we de ontwikkelingsgerichte peer review, ervaringen van deelnemende partnerschappen en gaan we aan de slag a.h.v. casuïstiek.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
kwaliteitscultuur, partnerschappen so&p

Een open gesprek over taboegevoelige onderwerpen, zoals relaties & seksualiteit

Workshop (60 minuten)400Daan van Engelen, Rutgers, expertisecentrum seksualiteit; Bente van Gameren, Stichting School en Veiligheid

Zaal 314di 11:10 - 12:10

Een open gesprek over taboe gevoelige onderwerpenHoe maak je taboegevoelige onderwerpen die raken aan relaties, seksualiteit en gender bespreekbaar in de klas? In deze workshop maken we een vertaalslag naar hoe je als lerarenopleider dit gesprek aangaat met jouw studenten. Je bereid ze zo voor op hunwerk als onderwijsprofessional.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Diversiteit, Relaties, Seksualiteit

De impact van de digitale wereld op de leraar/opleider; bevorderen van kritisch digitaal burgerschap

Workshop (60 minuten)211David van Alten, Universiteit Utrecht; Saro Lozano Parra, Universiteit Utrecht

Zaal 316di 11:10 - 12:10

De digitale wereld heeft een groeiende impact op de school als oefenplaats voor de samenleving. Leraren in opleiding en hun opleiders staan voor de uitdaging om digitale geletterdheid te integreren in hun onderwijs, en kritisch digitaal burgerschap van leerlingen te bevorderen. Hoe doen we dat?

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
Kritisch digitaal burgerschap

(Loopbaan)kansen bevorderen door inclusieve werkvormen

Workshop (60 minuten)88Renske Dijkstra, Renske Dijkstra

Zaal 319di 11:10 - 12:10

Loopbaancompetenties bevorderen in elke (vak) les: Door te werken met liberating structures ervaren deelnemers hoe deze structuren mechanismes in gang zetten die bijdragen aan het ontwikkelen van loopbaancompetenties, kansrijk onderwijs en inclusie. Deelnemers reflecteren op de betekenis die dit kan hebben voor het beroepsbeeld van leraren in opleiding.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
liberating structures, loopbaancompetenties

Vakinhoud Verbindt! Afstemmen via het inzetten van waardengerichte verbindingskaarten

Workshop (60 minuten)308Marjolijn Peltenburg, Marnix Academie; Christa Dekker, Marnix Academie; Carolien Duijzer, Marnix Academie

Zaal 322di 11:10 - 12:10

“Ik voel mij gevangen tussen twee werelden”(uitspraak pabo-student). Om verbindingen tussen de wereld van de opleidingsinstelling en de wereld van de onderwijspraktijk verder te versterken, ontwikkelden we een innovatieve set verbindingskaartengebaseerd op het voeren van een waardengerichte dialoog. Welke kansen zie jij met deze verbindingskaarten in jouw praktijk?

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Vakinhoudelijke verbinding, Waardengerichte dialoog

Ervaar het kennislab van onderwijsnetwerk Sprong Voorwaarts

Workshop (60 minuten)217Quinta Kools, Fontys Lerarenopleiding Tilburg; Henderijn Heldens, Fontys Hogeschool Kind en Educatie

Zaal 323di 11:10 - 12:10

In deze workshop maken deelnemers kennis met de methodiek van ‘kennislabs’, een werkwijze om een vraagstuk te verkennen en een oplossing(srichting) te vinden. We werken met een verkorte versie waarbij je in 3 ‘sprints’ ervaart wat de potentie is van deze aanpak.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
-

Ontdek je rol als lerarenopleider door de dialoog en het spel aan te gaan met elkaar.

Workshop (60 minuten)256Henk Spaan, Windesheim; Bruno Oldeboom, Windesheim; Michel Greven, Windesheim

Zaal 411di 11:10 - 12:10

Aan de hand van een interactieve spelvorm gaan de spelers met elkaar het gesprek aan over hun eigen rol als lerarenopleider. Hierin staat de reflectieve dialoog centraal. Leg je eigen functioneren als lerarenopleider uit aan je medespelers. En natuurlijk probeer het spel te winnen!

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
Interactief, Professionalisering

De kracht van een hybride professionaliseringstraject rond interactief voorlezen: behind the scenes

Workshop (60 minuten)225Iris Vansteelandt, Iedereen Leest, AP Hogeschool, Universiteit Gent; Jona Hebbrecht, Iedereen Leest, Odisee hogeschool; Silke Vanparys, Universiteit Gent

Zaal 416di 11:10 - 12:10

Hoe wordt interactief voorlezen echt effectief? Hoe zorg je ervoor dat deze methodiek een bouwsteen wordt in de uitrol van een doorgaande lijn op je school? Deze en andere vragen liggen aan de basis van #iedereenvoorlezen, een hybride professionaliseringstraject voor schoolteams uit het basisonderwijs.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
-, hybride professionalisering, interactief voorlezen

12:20 - 12:50 Parallelsessies ronde 8

Beroepsbeelden van leraren

Individuele presentatie (30 minuten)347Majanne Hagedoorn, Landstede; Loes van Wessum, Windesheim; Fix Linda, Viaa; Karin Messelink, Landstede; Martijn Willemse, Windesheim; Shirine Bousaid, KPZ; Lara Engelsman, Windesheim; Ingrid Paalman, Viaa

Beatrix Theaterdi 12:20 - 12:50

Deze bijdrage betreft de ervaringen en percepties van 1609 leraren in het po, vo en mbo ten aanzien van hun beroepsbeeld en ontwikkelbehoeften. Op basis van eerder onderzoek, is in focusgroepen gezocht naar duiding van en oplossingsmogelijkheden voor dilemma’s die leraren ervaren en de betekenis daarvan voor hun doorgaande professionalisering.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
beroepsbeeld, doorgaande professionele ontwikkeling, lerarenopleiding

Ontschotting in het voortgezet onderwijs begint bij de lerarenopleiding

Posterpresentatie (30 minuten)396Monique Maas, Linda Gijsen

Royal Bardi 12:20 - 12:50

Vakoverstijgende en samenwerkende meertalige leerteams kunnen op scholen lerarentekorten bij de moderne vreemde talen terugdringen. Docenten-in-opleiding worden voorbereid op de veranderende positie van het schoolvak en de veranderende rol van de taal die zij doceren in onze maatschappij, om over de grenzen van het ‘eigen’ vak te leren kijken.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
lerarenopleiding, ontschotting, talenonderwijs

Blended Ondersteuning Zaakvakken MBO-HBO-traject

Rondetafelgesprek (30 minuten)49Nico-Jaap Haages, Hogeschool IPABO

Stage entertainment loungedi 12:20 - 12:50

Kijk kritisch met ons mee naar onze blended ondersteuning van de MBO-studenten op het gebied van geschiedenis bij het keuzedeel pabo. Bij de ondersteuning maken we gericht gebruik van een e-learning. Denk met ons mee in hoe wij deze ondersteuning beter kunnen aansluiten op de behoeften van de studenten.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Blended Learning, MBO-HBO traject, Zaakvakken

Kwesties in het vormgeven van inductie van startende leraren: aanzet tot een professionele dialoog

Rondetafelgesprek (30 minuten)357Harmen Schaap, Radboud Docentenacademie; Helma Oolbekkink-Marchand, Hogeschool Arnhem & Nijmegen

Zaal 110di 12:20 - 12:50

Het vormgeven van krachtige inductieprogramma’s wordt steeds belangrijker, maar is een complex proces waarin verschillende afwegingen en keuzes een rol spelen. In dit rondetafelgesprek worden vier kwesties over eigenaarschap, maatwerk, complexiteit en beginnende professionals geïntroduceerd en bediscussieerd, met als doel de professionele dialoog te verdiepen en te verbreden.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Inductie, Kwesties, Startende leraren

Statushouders duurzaam opleiden in Nederlands onderwijssysteem - Hogeschool Windesheim

Individuele presentatie (30 minuten)110Sanne Koetsier, Hogeschool Windesheim Zwolle; Ines Hukic, Hogeschool Windesheim Zwolle

Zaal 111di 12:20 - 12:50

Vanaf september 2019 werken we op hogeschool Windesheim aan het traject ‘Statushouders voor de klas’. We willen statushouders die in hun land van herkomst docent waren in de exacte vakken, een overgangstraject bieden om ook in Nederland duurzaam in het onderwijs te werken.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Maatwerkprogramma, Samenwerking organisaties en werkveld, Statushouders voor de klas

Een (gedeeltelijk) gezamenlijke inductie opleidingsschool breed, mogelijkheden en knelpunten

Individuele presentatie (30 minuten)313Brenda Bier; Pim Voerman

Zaal 112di 12:20 - 12:50

Wij nemen je mee in de ontwikkelingen rondom het verkennen en ontwerpen van een (gedeeltelijk) gezamenlijk inductieprogramma voor onze gehele opleidingsschool, OSOF. Welke partijen zitten aan tafel? Waar staan we en waar willen we naartoe? We vertellen hoe we dit doen, maar vragen ook naar jullie ideeën rondom dit thema.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
inductiebeleid, ontwikkelen, opleidingsschoolbreed

De kracht van internationale partnerschappen bij het opleiden van leraren: een good practice

Individuele presentatie (30 minuten)53Nicole Poulussen , Marnix Academie

Zaal 115di 12:20 - 12:50

Tijdens deze presentatie wordt een good practice toegelicht waarbij vijf verschillende Europese lerarenopleidingen een partnerschap vormen met als kernopdracht: leraren opleiden. Door middel van een Blended Intensive Programme (Erasmus+programma) hebben studenten van de verschillende partners zowel online als fysiek samengewerkt en zich ontwikkeld op het gebied van “Social Entrepreneurship Education".

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
internationaal, partnerschap, samenwerken

Samen bouwen aan de leerbrug tussen school en lerarenopleiding.

Individuele presentatie (30 minuten)333Vicky Willegems, Vrije Universiteit Brussel; Eva Lauwers, Vrije Universiteit Brussel; Karolien Silverans, Vrije Universiteit Brussel

Zaal 116di 12:20 - 12:50

Onderzoekende School?! presenteert een partnerschapsmodel op basis van tien jaar empirisch onderzoek. Het benadrukt het cruciale belang van sterke hybride onderzoekende leergemeenschappen tussen lerarenopleidingen en scholen, waarin theorie en praktijk versmelten, en zo de leerbrug tussen school en opleiding verder versterken.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Collaboratief praktijkonderzoek, Samen opleiden, School-universiteitspartnerschap

Didactische overlap. Minder studielast door meer samenwerking.

Individuele presentatie (30 minuten)382Nanke Dokter, Fontys HKE

Zaal 117di 12:20 - 12:50

Pabostudenten ervaren een te hoge studielast. Opleiders noemen het programma overladen. Een oplossing kan liggen in meer vakintegratie, bijvoorbeeld bij het aanleren van didactisch handelen. In de presentatie staat onderzoek naar didactische overlap in de kennisbases van alle schoolvakken centraal. Twee didactische richtingen werden gevonden: onderzoekend en directief.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
didactische overlap, Pabo, samenwerking domeinen

Hoe integreer je digitale geletterdheid in het curriculum?

Rondetafelgesprek (30 minuten)440Rianne van den Berghe, Hogeschool IPABO; Inouk Bourma, Hogeschool IPABO

Zaal 210di 12:20 - 12:50

Door de aanstaande kerndoelen digitale geletterdheid ligt voor scholen de taak om onderwijs rondom digitale geletterdheid een plek te geven in het curriculum. Maar hoe doe je dit? In dit rondetafelgesprek wordt nagedacht over hoe digitale geletterdheid geïntegreerd kan worden in het curriculum, zoals van zaakvakken en begrijpend lezen.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
begrijpend lezen

DE IMPACT VAN PRAKTIJKONDERZOEK OP LERAREN IN OPLEIDING EN HUN TOEKOMSTIGE BEROEP

Individuele presentatie (30 minuten)340Michiel Dam, Universiteit Leiden, ICLON; Micha Ummels, Universiteit Utrecht, FI

Zaal 211di 12:20 - 12:50

Om leraren voor te bereiden op een veranderend beroep is het praktijkonderzoek een verplicht onderdeel van lerarenopleidingen. De hier gepresenteerde studie is erop gericht in kaart te brengen welke doelen docenten-in-opleiding nastreven met praktijkonderzoek in relatie tot hun toekomstig beroep. Uitkomsten laten verschillende manieren zien waarop praktijkonderzoek van waarde is.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Praktijkonderzoek

De rol van pedagogisch educatief professionals in het domein Kind en Educatie

Individuele presentatie (30 minuten)405Emma Nitert, Hogeschool KPZ

Zaal 212di 12:20 - 12:50

In het domein Kind & Educatie is steeds meer aandacht voor interprofessionele samenwerking. Dit vraagt om een andere manier van werken en denken en om nieuwe beroepsrollen. Eén van die nieuwe beroepsrollen is de ‘pedagogisch educatief professional’. In deze sessie bespreken we hoe deze rol wordt ingevuld in diverse contexten.

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
Pedagogisch Educatief Professional, T-shaped professional

De Onderwijsproef “Van proeven naar begeleid werken in het onderwijs”

Individuele presentatie (30 minuten)368Harriët Kok, Alberdingk Thijm Scholen; Maike van der Linden, Alberdingk Thijm Scholen; Randy Heilbron, Alberdingk Thijm Scholen / ATOS; Martine Veenendaal, Alberdingk Thijm Scholen / ATOS; Bovan Altena, Alberdingk Thijm Scholen

Zaal 214di 12:20 - 12:50

In de Onderwijsproef worden potentiële zij-instromers voorbereid op het werken en studeren in het onderwijs. Door 4 dagen mee te lopen op 2 verschillende scholen en 5 trainingsavonden leren zij het onderwijs en het werk als docent kennen. Hierna worden zij verder begeleid richting geschiktheidsonderzoek en werken in het onderwijs.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Geschiktheid, Lerarentekort

Van Samen Opleiden & Professionaliseren richting Onderwijsregio. Ervaringen, kansen en uitdagingen.

Individuele presentatie (30 minuten)107Hester Langkamp-Waanders, Kennisnetwerk Lerende Leraren; Edmée Suasso dLima dPrado, Hogeschool Saxion; Anneloes Muller, Hogeschool Saxion; Juliëtte Stuart, Hogeschool Saxion

Zaal 218di 12:20 - 12:50

Het Kennisnetwerk Lerende Leraren is een regionaal netwerk gericht op het Samen Opleiden én de arbeidsmarkt (RAP).Na een korte presentatie over factoren die belangrijk zijn geweest in dit geleidelijk verlopende proces gaan we met elkaar in gesprek over de opbrengst voor de verschillende contexten en de vorming naar onderwijsregio’s.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Netwerkleren, Onderwijsregio, Succesfactoren

Taal- en denkontwikkelend opleiden: een zaak van ons allemaal

Individuele presentatie (30 minuten)187Marina Bouckaert, Fontys Hogeschool; Katinka de Croon, Fontys Hogeschool; Esther Somers, Fontys Hogeschool

Zaal 219di 12:20 - 12:50

Kinderen en jongeren helpen hun taalbewustzijn, taalvaardigheden en kritische denkvaardigheden te ontwikkelen begint op de lerarenopleiding. Graag delen we onze praktijkvoorbeelden, die één ding gemeen hebben: een gedeelde, gedragen visie op taal- en denkontwikkelend opleiden. Vanuit deze visie ontwikkelen we steeds nieuwe, praktische initiatieven. Denk jij met ons mee?

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
denkvaardigheden, praktijkvoorbeelden, taalontwikkeling

Evidence-informed ontwikkelen van onderzoekend vermogen van lerarenopleiders en pabostudenten

Individuele presentatie (30 minuten)259Suzan van Brussel, Avans Hogeschool; Sabine Krah, Avans Hogeschool

Zaal 311di 12:20 - 12:50

Om onderzoekend vermogen te implementeren heeft Pabo Avans Hogeschool een curriculumkader ontwikkeld. Hierbij wordt uitgegaan van het evidence-informed werken aan beroepsproducten en -prestaties. Om dit te concretiseren is het kwadrant model van Van der Auweraert (Avans, 2018) geoperationaliseerd met bijpassende onderzoeksmethodieken. Aan de hand van studentpersona's wordt dit model toegelicht.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
evidence-informed, onderzoekend vermogen

Organisch groeien vanuit Talent

Individuele presentatie (30 minuten)176Edithde Vries, NHL Stenden; Mirjam Buma, CSG Bogerman, FROSK

Zaal 312di 12:20 - 12:50

Bij het Friese partnerschap FROSK leiden we talentgericht op. Het gaat erom de kracht en de eigenheid van de student te versterken, evenals de kracht en eigenheid van elke partner. In deze workshop laten we zien hoe we dat doen terwijl we ondertussen verdubbeld zijn. Ruimte maken voor groei.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Gesprek, Groeiend partnerschap, Talentgericht opleiden

Een brede pedagogische basis voor elke leraar in het voortgezet onderwijs

Rondetafelgesprek (30 minuten)416Anne van Wingerden, Hogeschool van Amsterdam

Zaal 314di 12:20 - 12:50

In 2022 startten studenten met een vernieuwde opleiding gericht op leraarschap in het vo / mbo met een sterke pedagogische focus en de optie voor een tweede bevoegdheid. Centraal in de workshop: van visie naar praktijk, en de balans tussen de brede pedagogische basis en de vakinhoudelijke deskundigheid van leraren.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
2e bevoegdheid, brede pedagogische basis, van visie naar praktijk

Diverse perspectieven op het lerarentekort in Almere: Resultaten van een verkennende studie

Individuele presentatie (30 minuten)454Edith Roefs, Edith Roefs

Zaal 316di 12:20 - 12:50

In deze bijdrage worden de resultaten gedeeld van een verkennende interviewstudie onder 30 diverse belanghebbenden (o.a. leraren, schoolleiders, bestuurders, opleiders, beleidsadviseurs, aanbieders anders organiseren) naar de oorzaken, gevolgen en aanpak van het lerarentekort in Almere. Deze studie geeft inzicht in hun (botsende) perspectieven en in voorwaarden voor kansrijke maatregelen.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
-, Grootstedelijke onderwijscontext, Lerarentekort

Dialogisch reflecteren over de aard van klimaatwetenschap: de leraar als gespreksleider

Individuele presentatie (30 minuten)196Laura van den Broeck, Odisee Co-Hogeschool

Zaal 319di 12:20 - 12:50

Hoe kan een leerkracht leerlingen weerbaar maken tegen nepnieuws over het klimaat? Een aanpak waarbij de leraar als gespreksleider dialogen faciliteert over wetenschap is veelbelovend: zo leren jongeren samen reflecteren over de constructie van wetenschappelijke kennis rond klimaat. Deze studie onderzoekt hoe leraren kunnen inzetten op zowel mediawijsheid als wetenschapsonderwijs.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
mediawijsheid, ontwikkelingsgerichte onderwijsopvatting, wetenschapsonderwijs

Een vakdidactisch observatie-instrument voor communicatief vreemdetalenonderwijs.

Individuele presentatie (30 minuten)255Irene de Kleyn; Marleen Ijzerma; Charline Rouffet

Zaal 322di 12:20 - 12:50

Het lectoraat Meertaligheid & Onderwijs van Hogeschool Utrecht heeft een vakdidactisch observatie-instrument voor Moderne vreemde talen ontwikkeld waarin de principes van communicatief taalonderwijs zijn verwerkt. In de workshop lichten we de achtergrond van het instrument toe en ervaar je hoe het instrument ingezet kan worden in de onderwijspraktijk.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Communicatief taalonderwijs, Moderne Vreemde Talen, Observatie-instrument

VR als toepassing voor het leren van leraren in opleiding

Individuele presentatie (30 minuten)351Kyle van den Langenberg, HAN; Andrea Oudkerk Pool, Fontys; Marjoleine Dobbelaer, HAN

Zaal 323di 12:20 - 12:50

Virtual Reality (VR) wordt steeds vaker ingezet in het onderwijs, ook in de lerarenopleidingen. In hoeverre studenten daadwerkelijk leren van de VR leeromgeving is mede afhankelijk van de feedback die de studenten ontvangen. In ons onderzoek hebben we de leerervaring bij drie soorten feedback (docentfeedback, peerfeedback en voorgeprogrammeerde feedback) vergeleken.

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
Feedback, Virtual Reality

Geschiktheidsonderzoek en zijinstroomtraject 2.0

Individuele presentatie (30 minuten)355Jessie de Groot

Zaal 411di 12:20 - 12:50

Hogeschool Utrecht presenteert een innovatief traject dat zijinstromers een dynamische leeromgeving biedt. Dit vernieuwde geschiktheidsonderzoek en opleidingstraject, waarin “Samen Opleiden” centraal staat, plaatst de regie over het leerproces in handen van de zijinstromer. De nadruk ligt op de keuze van een eigen leerroute, programmatisch toetsen en ontwikkelingsgericht leren.

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
onderwijs innovatie, zijinstroom

Hoe Lesson Study werkt en wordt begrepen in de Nederlandse context. Lessen uit de praktijk.

Individuele presentatie (30 minuten)425Siebrich de Vries, Rijksuniversiteit Groningen

Zaal 416di 12:20 - 12:50

Lesson Study (LS) is in Nederland een relatief nieuwe professionaliseringsbenadering voor (aanstaande) leraren. In dit promotieonderzoek hebben we onderzocht hoe LS wordt begrepen en uitgevoerd via m.n. het analyseren van LS-gesprekken. Voor begeleiders van LS-teams zijn praktische handreikingen geformuleerd om het leren van leraren te ondersteunen en te versterken.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Begeleiding, Lesson Study

15:00 - 16:00 Parallelsessies ronde 9

Goede begeleiding voor en na de lerarenopleiding is cruciaal

Symposium (onderzoek) (60 minuten)431Sui Lin Goei, Hogeschool Windesheim; Linda Fix, Hogeschool Viaa; Jeanine Drost, Hogeschool KPZ; Ingrid Paalman-Dijkenga, Hogeschool Viaa; Marjanne Hagendoorn, Landstede ; Paola Schot, Landstede; Lara Engelsman, Hogeschool Windesheim; Arend-Jan Zwarteveen, Hogeschool Windesheim; Martijn Willemse, Hogeschool Windesheim; Shirine Bousaid, Hogeschool KPZ; Marieke Pillen, Hogeschool KPZ

Beatrix Theaterdi 15:00 - 16:00

Er is sprake van een structureel lerarentekort en een hoge uitval van startende leraren. Dit symposium belicht twee projecten, beiden gericht op het begeleiden en behouden van (mogelijk) startende leraren, namelijk hoe begeleid je tweede carrière leraren in hun keuzeproces en hoe ondersteun je starterscoaches bij het begeleiden van starters.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Lerarentekort, Tweede carrière leraren

See Through, een belevingscircuit dat bijdraagt aan inclusie en diversiteit.

Workshop (60 minuten)239Bertine de Vroedt, Fontys OSO; Ilonka van der Sommen, Fontys OSO; Antoinette Kroes, Fontys OSO

Royal Bardi 15:00 - 16:00

In het kader van diversiteit en inclusie in opleidingen, is het van belang dat onderwijsprofessionals zich bewust worden van hun eigen ‘bias’,gedachten & stereotiepe denken en handelen.

Het belevingscircuit is een eerste stap in een professionaliseringsaanbod over Inclusie en diversiteit dat het Lectoraat Waarderen van Diversiteit Fontys OSO ontwikkeld heeft.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
Belevingscircuit, Professionaliseren

Evidence informed onderwijs vormgeven: (hoe) doen professionals dat?

Rondetafelgesprek (30 minuten)101Rutger van de Sande, Fontys Lerarenopleiding Tilburg; Marina Bouckaert, Fontys Hogeschool voor Kind en Educatie

Stage entertainment loungedi 15:00 - 16:00

Onderwijs moet altijd evidence informed zijn – toch? Graag wisselen we met deelnemers onze ideeën over dit fenomeen uit. Tevens bespreken we kort de opzet van ons beginnende, NRO-gesubsidieerde praktijkonderzoek op vier partnerscholen voor primair onderwijs. Én delen we de eerste voorlopige bevindingen.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
-, onderzoekend ontwerpen

Vrije ruimte in het curriculum: meer vrijheid voor de leraar? Beroepsbeeld en opleiding uitgedaagd

Rondetafelgesprek (30 minuten)140Laura Tamassia, UC Leuven-Limburg; Johan Ardui, UC Leuven-Limburg

Stage entertainment loungedi 15:00 - 16:00

Recente ontwikkelingen in het Vlaamse secundair onderwijs beogen het versterken van de vrijheid van de leraar en proberen deze via veranderingen in het curriculum mogelijk te maken. Welke spanningen roepen deze veranderingen op? Een opstartend praktijkgericht onderzoeksproject neemt jullie mee in deze problematiek en exploreert de uitdagingen voor de lerarenopleiding.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
vrijheid

Geïntegreerd taalonderwijs in het VO: curriculumuitdagingen voor vo-docenten en lerarenopleiders

Rondetafelgesprek (30 minuten)254Carmelde De Groot, Hogeschool Leiden; Anna van der Want, Hogeschool Leiden

Zaal 110di 15:00 - 16:00

Geïntegreerd taalonderwijs is een hot item in het PO en kan ook in het VO mogelijk bijdragen aan het vergroten van de taalvaardigheid van leerlingen. Welke voorbeelden, kansen en uitdagingen zijn er voor vo-docenten en lerarenopleiders om taal in een rijke context een plek te geven in lerarenopleidingen en scholen?

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
geïntegreerd taalonderwijs, Nederlands, taal

SOS: Ontwikkeling van een Student Ontwikkel Systeem voor onderzoekend vermogen

Rondetafelgesprek (30 minuten)305Lidewij van Katwijk, NHL Stenden

Zaal 110di 15:00 - 16:00

Voor een Comeniusproject heb ik een eerste ontwerp gemaakt voor een digitaal reflectie-instrument om ontwikkeling van onderzoekend vermogen zichtbaar te maken. Dit heet het student ontwikkel systeem (SOS) onderzoekend vermogen. In dit rondetafelgesprek wil ik ingaan op óf en hoe we dit kunnen inzetten en bij het (samen) opleiden.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
-, formatieve toetsing, onderzoekend vermogen

Samen nieuwe verhalen maken over goed onderwijs, met een goed teamklimaat als basis.

Workshop (60 minuten)369Ellen Nillezen, Marnix Academie; Willemijn Schless, Marnix Academie; Janneke Waelen, Vrije Universiteit Amsterdam

Zaal 111di 15:00 - 16:00

Hoe leer je studenten bij te dragen aan een fijn teamklimaat? Hoe creëer jij een fijn teamklimaat? In deze workshop ontrafelen we het verhaal van een inspirerende teamleider en introduceren we het instrument ‘lemniscaat teamklimaat’. Je gaat naar huis met een concrete actiestap om jullie teamklimaat een boost te geven.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Samenwerking, Teamklimaat

Verbinding als speerpunt en uitdaging in de Brabantse Opleidingsschool (BOS)

Workshop (60 minuten)299Sabijn Vijlbrief, Brabantse OpleidingsSchool; Mado Remkes, Brabantse OpleidingsSchool; Sanne van Wingerden, Brabantse OpleidingsSchool

Zaal 112di 15:00 - 16:00

De doelgroep van onze opleidingsschool verandert van voornamelijk studenten voltijd naar studenten deeltijd, kop, zij-instroom, minor, master, international etc. Daarnaast groeit het partnerschap in het aantal vestigingen en instituten. De uitdaging waar we voor staan is: hoe blijven we deze mensen in verbinding met elkaar, vanuit een gemeenschappelijke visie opleiden?

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
(In)formeel leren, Brede doelgroep, Communicatielijnen

Leren voor Duurzame Ontwikkeling, vraagt om de docent van de toekomst!

Workshop (60 minuten)307Stan Frijters, Aeres Hogeschool Wageningen

Zaal 116di 15:00 - 16:00

Tijdens de workshop “Leren voor Duurzame Ontwikkeling, vraagt om de docent van de toekomst!”

wordt ingegaan op de wijze waarop docenten leeractiviteiten faciliteren. Leren voor Duurzame

Ontwikkeling (LvDO) kenmerkt zich door een ontwikkelingsgerichte didactiek die betekenisvol- en

onderzoekend leren realiseert. Dit vraagt om specifieke docentvaardigheden.

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
Burgerschapsvorming en duurzame ontwikkeling, Leerling sturing, Onderzoekend en ontwerpend leren

Samen brainstormen over de lerarenopleiding van de toekomst

Workshop (60 minuten)81Annemieke Vennix, Eindhoven School of Education; Errol Ertugruloglu , ICLON Universiteit Leiden; Loes de Jong, Universiteit van Amsterdam; Martina van Uum, Radboud Docenten Academie

Zaal 117di 15:00 - 16:00

Hoe willen we dat de lerarenopleiding er in de toekomst uitziet? Op welke wijze worden daar studenten opgeleid? En hoe kunnen we elkaar inspireren? Deze workshop, gericht op samenwerking en netwerken over de lerarenopleiding van de toekomst, wordt aangeboden door De Vereniging voor Onderwijs Research, divisie Leraar en Lerarenopleiding.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Netwerken

Op zoek naar opleidingspraktijken gericht op ‘diversiteit en gelijke kansen’.

Rondetafelgesprek (30 minuten)294Lieke Jager, Radboud Docenten Academie

Zaal 210di 15:00 - 16:00

Lerarenopleidingen bereiden hun studenten voor op het lesgeven aan verschillende leerlingen. De mate waarin en de manier waarop aandacht wordt besteed aan deze diversiteit tussen leerlingen verschilt tussen lerarenopleidingen. Voor een Europese project (Erasmus+) verzamelen we diverse opleidingspraktijken die (beginnende) leraren expliciet voorbereiden op deze taak.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Diversiteit, Inclusiviteit

De professionele identiteit van de ‘Wijktijdwerker’

Rondetafelgesprek (30 minuten)456Suzanne Jansen, R-Newt; Naomi Mertens, Fontys Hogeschool

Zaal 210di 15:00 - 16:00

In steeds meer (groot)stedelijke projecten is een divers activiteitenaanbod beschikbaar voor basisschoolleerlingen. Ze worden professioneel begeleid door diverse pedagogische professionals (leraren, wijkwerkers, kunstexperts) en vinden plaats voor en na schooltijd. Onze vraag: wat betekent het voor de professionele identiteitsontwikkeling van de leraar in de nieuwe rol buiten de school?

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
combinatiefuncties, visitekaartje

Anders Afronden: een betekenisvolle ervaring van de student als vertrekpunt voor onderzoek

Workshop (60 minuten)354Klaas-Jan Lammers, Inholland; Colleen Clinton, Inholland; Diana Wester, Inholland; Wytzke van der Leij, Inholland

Zaal 211di 15:00 - 16:00

Ontdek het vuur van Anders Afronden! Als lerarenopleider wil je studenten helpen bij het ontwikkelen van hun onderzoekend vermogen en professionele identiteit. Doe mee aan onze workshop, gebaseerd op de principes van partnerschap de Noord-Hollandse Samenscholing. Bereid je voor op een inspirerende workshop om studenten te begeleiden naar betekenisvol (praktijk)onderzoek.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
(praktijk)onderzoek, betekenis

Vanuit samenhang sturen op professionale ontwikkeling van lerarenopleiders

Workshop (60 minuten)465Bregje de Vries, Vrije Universiteit; Wilke van der Molen, Hogeschool VIAA; Marco Schaap, Hogeschool VIAA

Zaal 212di 15:00 - 16:00

Doorwerking van het strategisch personeelsbeleid naar onderwijs- en of opleidingspraktijken is volgens Waslander (2023) vaak nog gebrekkig. In deze workshop staan we met werkgevers, beleidsmedewerkers en andere belangstellenden stil bij een passende leiderschapsstrategie om dat met de nieuwe beroepsstandaard voor lerarenopleiders en herziening van de registratieprocedures wel te gaan realiseren.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
Personeelsbeleid, Professionalisering

Leraren (in opleiding) als sociale changemakers

Workshop (60 minuten)134Stellavan der Wal-Maris, Hogeschool Marnix Academie; Eva Kuijpers, Hogeschool Marnix Academie

Zaal 214di 15:00 - 16:00

Wereldwijd groeit het inzicht dat wij op verantwoorde wijze actie moeten ondernemen voor het realiseren van een meer rechtvaardige, vreedzame en duurzame samenleving. Hierbij is een cruciale rol weggelegd voor het onderwijs.De workshop biedt deelnemers gelegenheid het eigen onderwijs te spiegelen aan bestaande initiatieven en geeft input voor doorontwikkeling.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
burgerschapsvorming, changemakers

De Kracht van Design Thinking in Onderwijsontwerp

Workshop (60 minuten)231Anne Potters, Hogeschool Rotterdam; Ivo Vrouwe, Hogeschool Rotterdam

Zaal 218di 15:00 - 16:00

In deze workshop ervaar je Design Thinking in onderwijsontwerp met praktische oefeningen voor het aanpakken van complexe uitdagingen. Stapsgewijs verkennen we fasen als analyse, experiment en toepassing binnen jouw onderwijscontext. We sluiten af met een dialoog over kansen voor onderwijs in een wereld met mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering en AI.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
Design Research

Afstudeerbegeleiding. Studenten aan het denken zetten.

Workshop (60 minuten)90Mieke Steenbruggen, Hogeschool Rotterdam

Zaal 219di 15:00 - 16:00

Hoe kan didactisch coachen helpen om de studenten in afstudeerbegeleidingsgesprekken aan het denken te zetten? Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met interventies Didactisch Coachen die de student aan het denken zetten. Een praktische workshop die je direct kunt toepassen bij het begeleiden van studenten.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
denken, didactisch coachen

Zelfregulerend leren voor leerlingen én leerkrachten: toerusten voor een leven lang leren

Workshop (60 minuten)268Pieternel Dijkstra, Strategie voor Leren; Petra Bunnik, Strategie voor Leren

Zaal 311di 15:00 - 16:00

Zelfregulerend leren is van belang voor elke lerende: niet alleen de leerling of student maar ook de leerkracht die werkt aan de eigen professionalisering. In deze workshop ervaart en leert de deelnemer hoe lerenden op evidence-based én laagdrempelige wijze gestimuleerd kunnen worden om zelfregulerend te leren.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
-, leerstrategieën, zelfregulerend leren

Student als partner - studentcoaching

Workshop (60 minuten)381Anouk van der Wal; Leonie Janssen

Zaal 312di 15:00 - 16:00

In de vele partners die leraren opleiden kan de student ook worden ingezet als een partner. Studentcoaching waarbij ouderejaars studenten studenten coachen zowel individueel als ook ter ondersteuning van de studieloopbaanbegeider. Wat maakt deze vorm succesvol en hoe kan dit nog sterker worden ingezet binnen de lerarenopleidingen?

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
-, Studentcoaching

Inclusie in de praktijk: naar een zorgzame didactiek

Workshop (60 minuten)124Jantien Gerdes, Windesheim

Zaal 314di 15:00 - 16:00

Inclusie is een mooi ideaal maar hoe geef je dit vorm in de dagelijkse praktijk? In deze workshop verkennen we hoe onderwijsprofessionals ruimte kunnen bieden aan diversiteit, hoe de didactiek van inclusie eruit ziet en welke rol verbinding hierbij speelt. Het boek Zorgzame Didactiek (in druk) vormt het uitgangspunt.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
didactiek

Waardegedreven handelen van leerkrachten in een digitale context.

Symposium (onderzoek) (60 minuten)374Haitske de Visser; Jos van den Brand; Ronald Keijzer; Michiel Veldhuis; Anouk Wezendonk-Brouwer; Pieter Boshuizen

Zaal 316di 15:00 - 16:00

Wat vraagt het van leerkrachten om zich bewust te zijn van de waarden die op het spel staan bij de inzet van digitale technologie? Met een casusonderzoek en een ontwerponderzoek, willen wij daar meer zicht op krijgen. In dit symposium gaan we daarover in gesprek.More Hogeschool

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
Normatieve professionalisering, rekenen-wiskundedidactiek

Beroepsonderwijs: complexe begeleiding in een hybride leeromgeving met complexe situaties

Workshop (60 minuten)430Anne-Margreet Pol, Christelijke Hogeschool Windesheim; Michel Greven, Christelijke Hogeschool Windesheim

Zaal 319di 15:00 - 16:00

Onderwijs in het beroepsonderwijs moet aansluiten op de actualiteit in het beroepenveld. Dit vraagt om een continue afstemming tussen hetgeen er in het onderwijs gebeurt en in het beroepenveld speelt. Het gaat om inhoud, maar nog meer om begeleiding van heterogene studentengroepen. Een complex proces, dat we samen inzichtelijk maken.

2. Het veranderende beroepsprofiel van de lerarenopleider en diens professionele ontwikkeling
beroepsonderwijs, hybride leeromgeving, lerarenopleiding

Samen op weg naar een taalvriendelijke wijk

Individuele presentatie (30 minuten)40Anne van Buul, Hogeschool de Kempel

Zaal 322di 15:00 - 16:00

Deze presentatie geeft inzicht in de werkwijze van een interprofessioneel wijkteam in Helmond, bestaande uit medewerkers van kinderopvang, scholen, bibliotheek en welzijnsorganisatie in de wijk Rijpelberg. Dit innovatieteam onderzoekt op een sociaal constructionistische manier hoe we samen kunnen zorgen dat de talen van wijkbewoners meer gewaardeerd en ontwikkeld kunnen worden.

3. De groter wordende leeromgeving van leraren (in-opleiding)
interprofessioneel samenwerken, meertaligheid, sociaal constructionisme

Het begeleiden van persoonsvorming als leerkracht en lerarenopleider

Individuele presentatie (30 minuten)131Peter Elshout, Pabo Inholland; Mascha Enthoven, Hogeschool Inholland

Zaal 322di 15:00 - 16:00

Persoonsvorming gebeurt niet alleen tijdens geplande lessen, maar ook (en misschien vooral) op allerlei ongeplande momenten tijdens een schooldag. Hoe kun je als aankomend leerkracht grip krijgen op dit proces, waarbij het stellen van doelen, het geven van lessen en het toetsen van voortgang vaak niet aan de orde is?

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
Curriculum, Persoonlijke ontwikkeling

Verbinden via het delen van persoonlijke verhalen in netwerken

Workshop (60 minuten)105Liesbeth Spanjers, UC Leuven-Limburg; Katrien Mertens, UC Leuven-Limburg

Zaal 323di 15:00 - 16:00

Samenwerken in netwerken vereist een context die veilig genoeg is om open in dialoog te gaan en echt naar elkaar te luisteren, zodat verbinding ontstaat. In de workshop ervaren deelnemers een aantal methodieken die verbinding tot stand brengen via het delen van persoonlijke verhalen.

4. Samenwerking in netwerken rond opleiden en professionaliseren
persoonlijke verhalen delen, veilige context

VERVALLEN: Anders denken, anders kijken, anders doen!

Workshop (60 minuten)194Joyce Poiesz, Thomasmore Hogeschool; Sonja van Beek, Thomas More Hogeschool

Zaal 411di 15:00 - 16:00

Hoe je kijkt maakt wat je ziet. Door met afstand opnieuw kritisch na te denken over waarom we de dingen doen zoals we ze vaak al jaren doen, en hoe het anders kan, komen we met elkaar tot nieuwe doordachte en pragmatische inzichten en oplossingen in weerbarstige en alledaagse vraagstukken.

1. Het veranderende beroepsbeeld van de leraar en diens professionele ontwikkeling
creatief denkvermogen, Interventie, out of the box