Archief

Studenten en leerlingen stromen in vanuit diverse socio-economische achtergronden waarbij aan leerkrachten gevraagd wordt om iedereen gelijke leerkansen te bieden binnen de brede basiszorg. De brede basiszorg vindt plaats op klasniveau. Hierdoor wordt veel gevraagd van de professionele competenties van leraren (Beijaard, 2019). Uit onderzoek werd aangetoond dat professionele leergemeenschappen de beste plaats zijn om deze kennis en vaardigheden collectief op te bouwen...