Archief

Is de geesteswetenschappelijke benadering van de pedagogiek verdwenen en vervangen door een empirisch-analytische benadering? Dit wordt vaak gesteld maar de empirische onderbouwing ontbreekt vaak. Aan de hand van onderzoek naar pedagogische literatuur die gebruikt wordt op tweedegraads lerarenopleidingen wordt gepoogd een antwoord te geven op...