Archief

Blijft de nieuwe Generieke Kennisbasis herkenbaar voor de Pabo? Hoe participeer je als Pabo-opleider in het veranderend opleidingslandschap na het bestuursakkoord? Onze workshopgever (tevens Pabo-opleider) poogde de herijkte GKB op herkenbare wijze vorm te geven in een Handboek voor Pabo-studenten. We nemen in de workshop...