Archief

Ingegaan wordt op het prikkelen van studenten om kennis en praktijk te verbinden, om optimaal gebruik te maken van de vo-mbo context én van de context buiten de school. Doel is om inzichten en handvatten mee te geven waarmee opleiders het contextbewustzijn en contextrijk handelen...