Archief

Omdat op Social Justice gericht opleidingsonderwijs (dat beoogt studenten bewust te maken van structuren van ongelijkheid) geen eenvoudige zaak is, starten we een Nederlands/ Vlaams netwerk van lerarenopleiders die Social Justice een warm hart toedragen, en die in gezamenlijkheid vormen van SJTE willen ontwikkelen, uitvoeren...

Het project Routekaart onderwijs-arbeidsmarkt Achterhoek heeft de mogelijkheden, ervaringen en behoeften geïnventariseerd die leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs hebben om zich te ontwikkelen. In deze presentatie bespreken we kansen en knelpunten die uit het onderzoek naar voren komen en wat deze voor leerkrachten (in landelijke...