Archief

Als gevolg van COVID-19 kon lesson study niet meer worden uitgevoerd zoals gebruikelijk. Regulier doorloopt een docententeam een onderzoekscyclus in face-to-face meetings op locatie, observeert leerlingen live in een ontwikkelde onderzoeksles, en wordt daarbij begeleid door een procesbegeleider en/of een ‘knowledgeable other’/expert. Het consortium Lesson...