Archief

Lerarenopleiders en startercoaches uit partnerschappen van Saxion hebben kennisobjecten ontworpen voor de begeleiding van starters en afstudeerders. In deze workshop experimenteer je met kennisobjecten voor vier thema’s: ouderbetrokkenheid, klassenmanagement, onderwijsondersteuningsbehoefte en werkdruk. We delen inzichten over netwerkleren en hoe lerarenopleiding en werkveld samen de kwaliteit...