Archief

Presentatie van een leervraaggestuurd opleidingstraject voor lerarenopleiders gericht op (leer)opbrengsten voor de lerarenopleider en het samenwerkingsverband. Het kwaliteitskader en de kennisbasis lerarenopleider verweven met het Beroepsregister. Uitgangspunten: aanbodgericht naast leervraaggestuurd, kenmerken van succesvolle professionalisering en effectieve leeractiviteiten (van Wessum, Bakx, & Vrieling-Teunter, 2021) en lerend...