Archief

Om complexe maatschappelijke vraagstukken het hoofd te kunnen bieden is domeinoverstijgend samenwerken tussen professionals werkzaam in school, de wijk en in én rond het gezin een voorwaarde. Om toekomstige professionals beter uit te rusten om interprofessioneel samen te werken in het sociaalpedagogisch en educatieve domein...