Archief

Binnen het BRLO-project ‘Focus op Professie’ onderzoeken we op welke wijze registratietrajecten meer betekenis kunnen krijgen voor lerarenopleiders en werkgevers. We delen op interactieve wijze de eerste inzichten van twee pilots. In de pilots ligt de focus op samen leren van lerarenopleiders in groepsgewijze registratietrajecten en experimenteren...