Archief

Het vak rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding basisonderwijs is nogal eens onderwerp van discussie. Opleiders in de ELWIeR onderzoeksgroep ontwikkelden de afgelopen 15 jaar een constructieve werkwijze om door middel van onderzoek bij te dragen aan deze discussie en om daarnaast een bijdrage te leveren aan...

Voor het beroep van lerarenopleider rekenen-wiskunde bestaat geen specifieke vooropleiding. Een wiskundedocent heeft genoeg wiskundekennis, maar ontbeert vaak ervaring in, en reken-wiskundige didactische kennis van, het basisonderwijs. Een leraar basisonderwijs kan als ervaringsdeskundige de vakdidactische theorie met de onderwijspraktijk verbinden, maar ontbeert vaak wiskundige kennis...

Met het oog op de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs, wijst de overheid met enige regelmaat op het belang van een rekencoördinator op iedere basisschool. De opleiding tot rekencoördinator dient daarom van voldoende kwaliteit te zijn, maar ook voortdurend actueel gehouden te worden. Bij de herziening van...